Roční plán práce

Upozornění: Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

Datum Den Text
31. 8. – 3. 9. Sportovní kurz, sexty, vybraní studenti, prof. Imramovský
1. 9. St Zahájení školního roku, 9:00 hod., třídnické práce
1.–4. 9. Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Halamková, Šrámek
1.–4. 9. Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D, prof. Kulichová
2. 9. Čt Burza učebnic, 13:30 hodin (ukončení výuky 6. VH)
3. 9. Projektový den VV, tercie C, 3.–7. VH., prof. Brichcínová, Brejcha
6. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 2. vyučovací hodina
6. 9. Po Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 13:50
6.–7. 9. Třídnické práce primy A, C, D
7. 9. Út Fotografování tříd
7. 9. Út Světluška, kvinta A, prof. Chaloupecká M, Dočekalová
8. 9. St Festival vědy, sekunda C, sekunda D, 1.–4. VH, výuka od 5. VH, p. Marková, Tříska
8. 9. St Zahradní párty, 16:00
8. 9. St Projektový den VV kvarta C, 3.–7.vyuč.h.,Brichcínová, Brejcha
9. 9. Čt Projekt Dotkni se vesmíru, kvinta A, Dočekalová
15. 9. St Čapkův památník ve Strži sexta C, Janáčová a Klíma
15.–16. 9. St– Čt Terezín seminář kvarta C, prof. Tužová, Válková
16. 9. Čt Čapkův památník ve Strži, sexta A, sexta D, prof. Dvořáková, Libá, Chaloupecká, Emanovská
20. 9. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta D, prof. Janáčová
22. 9. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22. 9. St Třídní schůzky tříd prima A, C, D, 17:00, studijní techniky a návyky
23. 9. Čt Divadelní představení + workshop, sexta A, kvinta D, kvarta A, kvarta D, odchod v 9:00, návrat na 8.–9. VH, prof. Dvořáková, Emanovská, Chaloupecká, Janáčová
27. 9. Po Ředitelské volno
28. 9. Út Státní svátek
30. 9. Čt Blok Ov 1.A, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
30. 9. Čt Asistenční odpoledne, kvinta A, 7.–10. VH., prof. Poláček

Říjen

Datum Den Text
4. 10. Po Workshop + beseda o duševním zdraví, studenti semináře psychologie, 1.–2. VH, prof. Chladová, org. Loono
5. 10. Út Beseda o netopýrech, kvarta A, 1.–2. VH, p. Tříska
6. 10. St Workshop + beseda o duševním zdraví, studenti semináře psychologie, 7.–8. VH, prof. Chladová, org. Loono
8. 10. Asistenční odpoledne, kvinta C, 7.⎼10. VH., prof. Poláček
8. 10. Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka, sekunda C, skupina A1, 1.–3. VH, prof. Tříska
8.–10. 10. Výjezdní zasedání učitelů, Sobotka
11. 10. Po Přednáška o volbách v SRN, sexta D, 5. VH, přednášející: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D., vedoucí Katedry německých a rakouských studií (Institut mezinárodních studií FSV UK), org. prof. Marková, Cafourek
12. 10. Út Beseda o studiu v zahraničí, sexta A 5. VH, sexta C 6. VH, sexta D 4. VH, prof. Tužová, org. UniLink
13. 10. St Beseda s nevidomými, kvinta A, 7.–8. VH, prof. Dočekalová, Chaloupecká-Pacáková
13. 10. St Asistenční odpoledne, kvinta D, 7.–10. VH., prof. Poláček
14. 10. Čt Terezín, kvinta A, kvinta C, prof. Poláček, Dočekalová, Válková
14. 10. Čt Blok OV, prima C, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
15. 10. Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka, sekunda C, skupina A2, 1.–3. VH, prof. Tříska
20. 10. St Das Filmfest, kvinta D + sexta D, 3.–5. VH, prof. Cafourek, Schmitz, Janáčová
20. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 10. Čt Blok ON, prima D, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
21. 10. Čt Literární projekt, kvinta C, 1.–3. VH, prof. Chaloupecká
21. 10. Čt Asistenční odpoledne, kvinta A, 7.–10. VH., prof. Poláček
22. 10. Das Filmfest – všechny skupiny NJ kvinta A, C + sexta. A,C, 3.–5. VH, prof. Janušová, Kulichová, Polívková
25. 10. Po Divadlo D21, Emil čili o Háchovi, kvinta D, odchod 8:00, prof. Dvořáková,
26.–27. 10. Út–St Cesta do hlubin studia chemie, laboratorní cvičení a přednášky na Přírodovědecké fakultě UK, vybraní žáci kvinty D, prof. Marková
27.–29. 10. Podzimní prázdniny, státní svátek

Listopad

Datum Den Text
2. 11. Út Pythagoriáda, primy a sekundy, prof. Kaňková, prima A a sekunda A 1.–2. VH; prima C a sekunda C 3.–4. VH; prima D a sekunda D 5.–6. VH, učebny 011 a 014
2. 11. Út Halloween
3. 11. St Týden vědy – přednáška Sociologický ústav AV ČR, sekunda A, 3.–6.VH, prof. Imramovský, sekunda D, 2.–5.VH, prof. Urbanová
3. 11. St Týden vědy – vybraní studenti kvint, prof. Halamková, odchod během 5. VH
3.–5. 11 St–Pá Vzdělávací zájezd Osvětim – Polsko, sexta A, C, D, prof. Tulka, Chladová, Chaloupecký
4. 11.   Pilotní zkouška DSD II, vybraní žáci kvinty D, sexta D, 5.+ 6. VH, prof. Cafourek, Schmitz, Janáčová, Marková, Polívková
4. 11. Čt Exkurze Ústav fotoniky, AV ČR, ČZU, kvinta A plus zájemci z ostatních kvint, prof. Dočekalová, Chaloupecká M
4. 11. Čt Blok On prima A, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
5. 11. Komentovaná prohlídka ND, sekunda A, 1.–5. VH, prof. Janáčová
8. 11. Po Terezín, celý den, kvarta A, kvarta D, kvinta D, prof. Floriánová, Janáčová, Trunečková, Tříska
8. 11. Po Instalace výstavy kvinty C, Novoměstská radnice, prof. Kahounová, Brichcínová
8. 11.-11. 11. Po–St Řečniště, Klub Klamovka, vybraní žáci z tercií až sexty, org. prof. Dvořáková, žáci se účastní bez pedagogického doprovodu.
9. 11. Út Instalace a vernisáž výstavy kvinty C, Novoměstská radnice, Kahounová, Brichcínová, od 17. hodin
9. 11. Út Sociomapování, tercie C, 3. hodina, Chladová, Emanovská
9. 11. Út Sociomapování, prima D, 5. hodina, Válková, Kulichová
9. 11. Út Sociomapování, Prima A, 6. hodina, Válková, Halamková
10. 11. St Blok primární prevence, 1.A (1.–3.VH), 1.C (4.–6.VH) prevence agrese a šikany, org. prof. Chladová + Prev-Centrum
10. 11. St Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
10. 11. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, primy + sekundy 17:00, tercie – sexty 17:30
10. 11. St Veřejná generální zkouška, Obecní dům, celá kvarta D, 2.–6. VH, prof. Fišerová
11. 11. Čt Blok ON 2.C 1.–3.VH, prof Chladová
15. 11. Po Sociomapování, kvinta C, 3. hodina, Válková, Poláček
15. 11. Po Projekce + beseda o kyberšikaně, prima A, C, D, + tercie C, kino Lucerna, návrat na 5. VH, prof. Chladová
15. 11. Po Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, sekunda C, návrat na 5.VH, sekunda A odchod na konci 3.VH – návrat na 7.VH, sekunda D odchod na konci 5.VH – návrat na odpolední vyučování, org. prof Chladová, doprovod – sekunda C prof. Pešková, sekunda A, B prof. Dovčiaková, sekunda D prof. Janušová )
16. 11. Út Představení v divadle Celetná “Agent, takzvaný společenský – totalitní režim”, 8:45 hodin, prima A, C, D, prof. Floriánová, Halamková, Šrámek
17. 11. St Státní svátek
18. 11. Čt Demosthenes, 14:00 aula, vybraní žáci prim-sext; prof. Dvořáková, Emanovská, Libá, Chaloupecká
18. 11. Čt Planetárium, prima ACD, 4.–7.VH, prof. Imramovský, Urbanová, Klíma
23. 11. Út Celodenní výtvarný workshop, Národní galerie, sekunda C, 2.–7. VH, Kahounová, Pavlíček
24. 11. St Veřejná generální zkouška, Obecní dům, sekunda C, kvarta A, 2.–6. VH, prof. Emanovská, Dovčiaková
24. 11. St Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, Schmitz
25. 11. Čt Blok ON, 2.D, 1.-3.VH, prof. Chladová
29. 11. Po Kurz 1.pomoci, kvarta C, 2.–3. VH, prof. Imramovský, Urbanová
29. 11. Po Sociomapování, kvinta C, 3 VH, prof. Válková, Poláček
29. 11. – 2. 12.   Ústní zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, Schmitz, Marková, Polívková

Prosinec

Datum Den Text
1. 12. St Blok primární prevence sekunda A, 1.–3.VH – poruchy příjmu potravy, prima D 4.–6.VH – prevence agrese a šikany, prof. Chladová + Prev-Centrum
2. 12. Čt Kurz 1. pomoci, kvarta A, 4.–5. VH, prof. Šmardová, Trunečková
8. 12. St Blok primární prevence sekunda C 1.–3.VH, sekunda D 4.–6.VH – prevence poruch příjmu potravy, prof. Chladová + Prev-Centrum
8. 12. St Kurz 1. pomoci, tercie C, 4.–5. VH, prof. Šmardová, Urbanová
10. 12. Kurz 1. pomoci, kvarta D , 5–6. VH, prof. Brožová, Trunečková
13. 12. Po Kurz 1. pomoci, tercie A, 4.–5. VH, prof. Brožová, Šmardová
13. 12. Po Deinstalace výstavy, kvinta C, prof. Kahounová, Brichcínová 1.–6.h.
13. 12. Po Divadlo Na Zábradlí, Europeana, odchod v 9.40, primy A, C, tercie C, prof. Dvořáková, Chaloupecká, Emanovská, návrat na 8. VH
14. 12. Út Blok primární prevence – Gambling, kvarta A 1.–3.VH, prof. Chladová + Prev-Centrum
15. 12. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
16. 12. Čt Kurz 1. pomoci ,tercie D, 2.–3. VH, prof. Brožová,Šmardová
16. 12. Čt Vánoční zpívání, všechny primy a sekundy, 6. VH, 3.A,3.D, 4.A, 4.D, prof. Dovčiaková, Emanovská, Fišerová
17. 12. Blok primární prevence – Gambling, kvarta C 1.–3.VH, kvarta D 4.–6.VH, prof. Chladová + Prev-Centrum
23. 12. – 2.1.   Vánoční prázdniny

Leden

Datum Den Text
3. 1. Po Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
6. 1. Čt Blok On prima A, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
10. 1.  Po Konverzační soutěž NJ, vybraní studenti, začátek 13:30, prof. Janáčová, Marková, Cafourek
11. 1. Út Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium
13. 1. Čt Blok On prima C, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
16. – 22. 1.   Lyžařský kurz tercie D, chata Erlebach/Rokytnice n. Jizerou, prof. Klíma
23.–28.1.   Lyžařský kurz kvarta C (náhrada za rok 2020/2021), chata Erlebach/Rokytnice n. Jizerou, prof. Tužová
24. 1. Po Zeměpisná olympiáda 6.–7.VH, zájemci, prof. Imramovský
25. 1. Út Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 8:00 hod.
25. 1. Út Olympiáda Čj, zájemci, 13:45 prof. Dvořáková
26. 1. St Provozní porada, pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:10
27. 1. Čt Blok On prima D, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
27. 1. Čt Ekologický výukový program Toulcův dvůr, kvarta A, 1.–5.VH, p. Tříska
31. 1. Po Pololetní vysvědčení
31. 1.  Po Maturitní ples PŘESUNUT na 25. 4.

Únor

Datum Den Text
1. 2.  Út Beseda o profesní komunikaci, sexta D, 5. – 6. VH, prof. Chaloupecká L.
2. – 3. 2.   Ředitelské volno
4. 2. Pololetní prázdniny
6.–12. 2. Ne–So Lyžařský kurz tercie A,C, chata Protěž/Pec p. Sněžkou, prof. Brožová
8. 2. Út Chemická olympiáda kat. D – praktická část chemické olympiády, vybraní žáci prim a sekund, 1.–3. VH, učebna 015, prof. Tříska
10. 2.  Čt Biologická olympiáda, školní kolo, vybraní studenti primy – sexty, 4. – 6. VH, uč. 012, prof. Kaňková
11. 2. Chemická olympiáda kat. D – test, vybraní žáci prim a sekund, 1.–2. VH, učebna 012, prof. Tříska
15. 2. Út Chemická olympiáda kat. C – praktická část, vybraní žáci tercií a kvart, 1.–4. VH, učebna 015, prof. Halamková
16. 2.  St Veřejná generální zkouška, Obecní dům,sekunda D + tercie D, 2.–6. VH, prof. Fišerová, Emanovská
17. 2. Čt Blok ON sekunda D 1.– 3.VH, prof Chladová
23. 2. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

23. – 25. 2.

St–Pá
Vzdělávací exkurze Osvětim – Polsko, vybraní studenti sexta A, C, D, organizace prof. Tulka, Chaloupecký, Chladová
27.2.–4.3.   Lyžařský kurz kvarta A,D, chata Lyžařská/ Pec p. Snežkou(náhrada za rok 2020/2021), prof. Šmardová

Březen

Datum Den Text
2. 3. St Chemická olympiáda kat. B – praktická část, 2 studenti z kvint, 1. – 4. VH, prof. Šrámek, učebna 015
2.3. St JDI – školní kolo, studenti kvinty D, 14.00, učebna 213, prof. Cafourek, Schmitz
3. 3.  Čt Blok ON sekunda C 1.–3.VH, prof Chladová
4. 3.  NG, Anežský klášter - komentovaná prohlídka, tercie Cé, 3.-5.VH, prof. Brichcínová
7.–13. 3.   Jarní prázdniny
14. 3.  Po Chemická olympiáda kat. C – test, vybraní žáci tercií a kvart, 4. – 5. VH, prof. Halamková (dozor 4.VH prof. Chaloupecká L. a 5. VH prof. Dočekalová)
16. 3.  St DOX – komentovaná prohlídka, kvarta C, 3.–5.VH, prof. Brichcínová, Brejcha
17. 3. Čt Blok On prima D, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
17. 3. Čt Profesní komunikace, beseda; sexta A, 4. a 5. VH, prof. Dvořáková, učebna 308
17. 3. Čt Pilotní zkouška DSD I, 4. VH, – tercie D, prof. Cafourek, Janušová, Kulichová, Polívková, Schmitz, učebna 213
18. 3. Matematický klokan – soutěž, primy + vybraní studenti sekundy až sexty, prof. Kaňková
23. 3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
23. 3. St Blok primární prevence, prima D 1. – 3.VH, nelegální návykové látky, sekunda A 4. – 6. VH, poruchy příjmu potravy, prof. Chladová + Prev-Centrum
24. 3. Čt DSD I – písemná zkouška, tercie D + několik studentů kvinty A, C, 1.–5. VH prof. Cafourek, Schmitz, učebna 315, 316
24. 3. Čt Blok On prima A, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
25. 3.  Blok primární prevence, prima A 1. – 3.VH, nelegální návykové látky, prima C 4.– 6.VH, nelegální návykové látky, prof. Chladová + Prev-Centrum
25. 3. Konverzační soutěž JDI – obvodní kolo, vybraní studenti
28. 3.  Po Chemická olympiáda kat. B – test, 2 studenti z kvint; 4. – 6.VH, prof. Šrámek
28. 3. – 4. 4. Po-Po Ústní zkouška DSD I – tercie D + vybraní studenti kvinty A, C, uč. 110, prof. Cafourek, Janušová, Kulichová, Polívková, Schmitz
30. 3. St Hospitační praxe studentů FTVS, sekunda C 1. VH, tercie D 2. VH, prof Šmardová
30. – 31.3. St, Čt Prezentace maturitních prací sext, 1. – 6. VH, prof. Brichcínová, Brejcha, Kahounová, Pavlíček
31. 3.  Čt Blok On prima C, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková

Duben

.

Datum Den Text
4. 4. Po Ústní zkouška DSD I – tercie D + vybraní studenti kvinty A, C, prof. Cafourek, Janušová, Kulichová, Polívková, Schmitz, učebna 110
4. 4. Po Divadelní představení Modlitba, prima C, 2. – 4.VH, Palác Akropolis, prof. Šrámek
5. 4.  Út Školní akademie, kino Aero, 9:00 hodin
6. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
6. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:00 – 19:00 hod (primy a sekundy), 17:30 – 19:00 hod tercie až sexty
6. 4. St Blok primární prevence, sekunda C 1. – 3.VH poruchy příjmu potravy, sekunda D 4. – 6. VH poruchy příjmu potravy, prof. Chladová + Prev-Centrum
7. 4.  Čt Výtvarná exkurze do Drážďan, kvinta C, prof.Brichcínová, Kahounová
7. 4.  Čt Blok On prima A, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
12. 4.  Út Hockeyšou, Ice arena Letňany, začátek15:00, prof. Klíma
12. 4. Út Hospitační praxe studentů FTVS, kvinta D, sexta A,C,D (nehokejisti) 1.– 2. VH, prof Šmardová
13. 4. St Hospitační praxe studentů FTVS, sekunda C 1. VH, tercie D 2. VH, prof. Šmardová
14.–18. 4   Velikonoční prázdniny + státní svátky
19. – 20. 4. Út, St Přijímací zkoušky
21. 4. Čt Blok On prima D, 1.–3.VH, uč.308, prof. Dovčiaková
21. 4. Čt Publicistika, workshop s Lenkou Tréglovou, 14:05, vybraní studenti, komise ČJ
22. 4. – 6. 5.   Didaktické testy a písemné práce společné a profilové části MZ
22. 4. Písemná práce z českého jazyka a literatury, profilová část
25. 4. Po Maturitní ples, přesunuto z ledna
26. 4.  Út Hospitační praxe studentů FTVS, kvinta D, sexta A,C,D (nehokejisti) 1.– 2. VH, prof Šmardová
26. 4.  Út Profi testy kvinty od 8:30
26. 4. Út Ukončení klasifikace maturantů za 2. pololetí
27. 4. St Hospitační praxe studentů FTVS, sekunda C 1. VH, tercie D 2. VH, prof. Šmardová
27. 4. St Písemná práce z anglického jazyka, profilová část
27. 4. St Pedagogická rada maturantů
28. 4.  Čt Písemná práce z matematiky a IVT, profilová část
29. 4. Poslední zvonění, třídnické práce maturantů

Květen

Datum Den Text
1.–6. 5. Ne–Pá Sportovní kurz kvinta A, D, Horní Poříčí, prof. Imramovský
2. 5.  Po Didaktický test z matematiky a anglického jazyka, společná část MZ
3. 5. Út Didaktický test z českého jazyka a literatury, společná část MZ
3. 5. Út Celodenní exkurze a workshop Kutná Hora, sekunda C, prof. Kahounová, Pavlíček
4. 5. St Didaktický test z německého a francouzského jazyka a z matematiky rozšiřující, společná část MZ
5. 5. Čt Písemná práce z německého jazyka a francouzského jazyka, profilová část MZ
5. 5. Čt Blok ON, sekunda C, 1. – 3. VH, prof. Chladová
6.–13. 5   Studijní volno maturantů
9. 5. Po Workshop Kunsthalle, sekunda C, skupina HV, 13.00, prof. Emanovská
10. 5.  Út Profi testy, kvinty, 9:00 – 13:00
11. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
11. 5. St Workshop + Veřejná generálka Marná lásky snaha, Národní divadlo, tercie C, 1. – 7. VH, prof. Emanovská
12. 5.  Čt Blok ON, sekunda D, 1. – 3. VH, prof. Chladová
12. 5. Čt Workshop Národní hoří!, kvarta D, Národní divadlo od 11.30, prof. Emanovská
16. – 25. 5.   Ústní zkoušky profilové části MZ
17. 5. Út Exkurze do památníků Vojna a Lety, prima A, C, D, prof. Floriánová, Polívková, Urbanová, sraz 7:15, ulice Loudova naproti škole 
17. 5. Út Testování ČŠI, sekunda A, učebna 311, 8:00, prof. Musil
18. 5. St Testování ČŠI, sekunda C, učebna 311, 8:00, prof. Musil
19. 5. Čt Testování ČŠI, sekunda D, učebna 311, 8:00, prof. Musil
20. 5. Planeta Země 3000, tercie A+C, KD Ládví, 1.-3. VH, prof. Urbanová, Baťka
25. 5.  St Instalace výstavy kvarty C, Chvalský zámek, prof. Brichcínová, Brejcha
26. 5.  Čt Vernisáž výstavy Očima druhého, kvarta C, 18.00 Chvalský zámek
25. – 29. 5.   Vodácký kurz 4. A, D, prof. Kašpar
31. 5.  Út Fluorescenční mikroskopie, exkurze kvarta A, skupina A2, 1.–3. hodina, prof. Tříska

Červen

Datum Den Text
1. 6. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00, hodnocení MZ
1. 6. St Repetice na Petříně – koncert/piknik školního pěveckého sboru, 18:00
1. 6. St Instalace výstavy, tercie C, 3.–8.VH, prof. Brichcínová, Brejcha
Zahájení výstavy Radost, tercie C, Magistrát hlavního města Prahy, 13:00
1. 6. St Závěrečný test z NJ tercie A, C, kvarta D, kvinta D
1. – 5. 6.   Vodácký kurz 4. C, prof. Imramovský, Tužová, Urbanová
2. 6. Čt Exkurze – Botanická zahrada Na Slupi, sekunda D, prof. Kaňková, odchod v 9,15, návrat v průběhu 5.VH
2. 6.  Čt Závěrečný test z NJ prima A, C, prima D, tercie D
3. 6. Předávání maturitního vysvědčení, KC Atrium na Žižkově, Čajkovského 12. Praha 3, sexta A 12:15 hod., sexta C 13:00 hod., sexta D 13:45 hod.
6. – 7. 6. Po–Út Zeměpisná terénní exkurze, sekunda A, D, prof. Urbanová, Imramovský, Šplíchal, Baťka
7. 6.  Út Exkurze 4.A, fluorescenční mikroskopie, skupina A1, 1.-3. hodina, p. Tříska
8. – 9. 6. St–Čt Zeměpisná terénní exkurze, sekunda C, prof. Urbanová, Imramovský
8. 6. St Veřejná generální zkouška, Obecní dům, prima C + tercie A, 2.–6. VH, prof. Dovčiaková, Fišerová
8. 6. St Setkání s ilustrátorem, kvarta C, 4. a 5.VH, prof. Brichcínová, Brejcha
9. 6.  Čt Scénické čtení, primy, sekundy; aula 14:00, prof. Dvořáková, Emanovská
13. 6.  Po Deinstalace výstavy kvarta C, prof. Brichcínová, Brejcha
15. 6. St Školení Pasco, zájemci, učebna 213
16. 6. Čt Hudebně výtvarný projekt Art cirkus, všichni vyučující HV+VV+žáci prim, sekund, tercií, kvart, aula 13.15 – 14.30
16. 6. Čt Divadelní představení Válka s mloky, Divadlo D21: 2.–4.VH sekunda D, prof. Risi, 2.–6. VH kvinta A, C, D, prof. Chaloupecká, Janáčová, Dvořáková
17. 6.  Divadlem k demokracii, Divadlo Archa, Žlutá tma, sekunda C, 9:00 – 13:00, prof. Pešková
20. – 24. 6. Po–Pá Krajinářský kurz, kvinta C, Varvažov, prof. Brichcínová, Kahounová
21. 6.  Út Třídní schůzky nastupujících prim
22. 6. St GHMP, kvarta C – celá třída, spojeno, 4.–6.VH, prof.Brejcha
22. 6. St Exkurze ČVUT – FEL, kvarta AD, prof. Chaloupecká M.
23. 6. Čt Ukončení klasifikace, 8:00
23. 6. Čt Botanická exkurze – masožravé rostliny, Botanická zahrada UK, Na Slupi, sekunda A, 1.–5. VH, prof. Kaňková
23. 6.  Čt Fyzikální exkurze hvězdárna + ???, kvinta ACD, prof. Dočekalová
23. 6. Čt Zahradní slavnost, 16:00, příprava kvarty
24. 6. Třídnické práce, burza učebnic, 11:00
24. 6. Klasifikační porada
27.–29. 6.   Školní výlety
30. 6. Čt Předávání vysvědčení, ukončení školního roku