Roční plán práce

Upozornění: Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

30.8. – 5.9.   Výběrový poznávací zájezd do Anglie, prof. Tužová, Kavanagh
2. 9. Po 8:30 hod. zahájení školního roku
2.–5. 9.   Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Stříbný, Emanovská
2.–6. 9.   Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D v Haidműhle, prof. Cafourek, Janušová
2.–4. 9.   Třídnické práce
3. 9. Út Exkurze v Zoo Praha, sexta A, prof. Halamková
4. 9. St Festival vědy, sekunda A, C a D, prof. Trunečková a Tříska
5. 9.   Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 7:50
6.–9. 9.   Třídnické práce primy A, C
9.–10. 9.   Třídnické práce primy D
9. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 1. vyučovací hodina
9. 9. Po Charitativní sbírka Světluška, tercie A, prof. Dočekalová, Chaloupecká
10. 9. Út Projekt Stopy, Kostel Pražského Jezulátka, kvarta C, prof. Holanová, návrat na 8.vyuč. h.
12. 9. Čt Divadlo Disk, Orestes; tercie A, kvarta A, prof. Emanovská, prof. Dvořáková; odchod po 2. VH, příchod na odpolední výuku
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Bornheim, tercie D, prof. Floriánová, Trunečková (žáci mají v pátek 13. 9. již volno, příjezd partnerů ráno)
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Janáčová, Marková (žáci mají v pátek 13. 9. ještě výuku)
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Cafourek, Ošťádalová
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Straubing, kvinta D, prof. Janušová, Libá
17. 9. Út Exkurze do Čapkova památníku ve Staré Huti, sexta D, návrat na odpolední výuku, prof. Izáková, Brožová
23. 9.  Po Třídní schůzky rodičů primy D, 17:00, učebna 014
23. 9. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta C, D, prof. Janáčová, Klíma
24. 9. Út Třídní schůzky rodičů primy C, 17:00, učebna 014
25. 9. St Blok primární prevence – poruchy příjmu potravy, sekunda C 1.–3.VH, Prev-Centrum, prof. Chladová
25. 9.  St

Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05

Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

25. 9. St Blok ON, prima D, 1.–3. VH, prof. Dvořáková
26. 9. Čt Třídní schůzky rodičů primy A, 17:00, učebna 014
30. 9. Poslední termín zvolení tématu ročníkové odborné práce, kvinty

Říjen

1. 10. Út Fotografování tříd
2. 10. St Blok primární prevence, prima A 1.–3.VH prevence šikany a agresivního chování, sekunda.A 4.–6.VH prevence poruch příjmu potravy, Prev-Centrum, prof. Chladová
2. 10.  St Projekt Artmile, sekunda C, 1.–5.h., prof. Brejcha, Brichcínová
3. 10. Čt Blok ON,  sekunda C 1.–3. VH, prof. Chladová
3. 10.  Čt Exkurze do Čapkova památníku ve Staré Huti, sexta A, sexta C, prof. Dvořáková, prof. Emanovská, prof. Halamková, prof. Kaňková; sexta A návrat na 8. VH
3. 10. Čt Město k (ne)bydlení, tematický program v kině Aero, tercie C 2.–4. VH, prof.  Poláček
4. 10.  Prezentace zahraničních studijních pobytů Rotary klub, zájemci z tercií a kvart, 13:30, prof. Kašpar
4. 10.  Nácvik evakuace budovy, 6. VH (7. VH se přesouvá na 6.), celá škola
9. 10. St Blok primární prevence, 1.C 1.-3.VH prevence šikany a agresivního chování, 2.D 4.-6.VH prevence poruch příjmu potravy, Prev-Centrum, prof. Chladová
10. 10. Čt Návštěva Fr. Institutu, zápis do frankofonní knihovny, výstava fotografií, sexta C Fj, odchod 12:15 hod. (akce nezasahuje do žádné výuky, týká se jen skupiny Fj.), prof. Chaloupecký
10. 10. Čt Informační návštěva galerie pro ročníkovou výstavu, Kvarta C,  2.–4. VH., spojeno, Aj spojeno 5. VH, prof. Kahounová, Brichcínová
7.-11. 10.   Výměnný pobyt sexty D (Nj2), Delbrück – Paderborn, prof. Floriánová, von Vorst
17. 10. Čt Blok ON, sekunda D 1.–3.VH, prof. Chladová
17. 10. Čt Divad. předst. v Salesiánském divadle, NJ sexta A, C, tercie D, 4.–7. VH, prof. Janáčová, Janušová, Libá
17. 10. Čt Čtyři kroky – Rudolfinum, kvarta A, kvarta  D,  2.–6. VH, prof. Dovčiaková, Kavanagh
17. 10.  Čt Deinstalace výstavy kvinta C, ostatní výstava Rudolfinum 8.–10. VH, prof. Kahounová, Pavlíček
18. 10. Blok primární prevence, prima.D 1.–3.VH prevence šikany a agresivního chování, Prev-Centrum, prof. Chladová
21. 10. Po Terezín kvarta D, kvarta C, prof. Válková, Marková, Klíma
22. 10.  Ut Filmfest – Ballon, sexta D, odchod po 2.VH, prof. Janáčová, Cafourek
23. 10. St Beseda o netopýrech, kvarta C, 1.–2. VH, učebna 014, prof. Tříska
23. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00 
24. 10. Čt Účast na hlavním líčení u soudu Prahy 3, kvinta C,odchod ve 12:00 prof. Dvořáková
24. 10. Čt Kurz praktické osobní asistence, kvinta D, odpoledne, prof. Poláček
25. 10. Planetárium, prima D, 3.–7.VH, prof. Imramovský
29.–30. 10.   Podzimní prázdniny

Listopad

1. 11. Halloween, org. kvinty
5. 11. Út Národní muzeum, výstava Tutanchamon, tercie A, 1.–4. VH, prof. Emanovská
6. 11. St Divadlo Na zábradlí, Velvet Havel, sexta A, sexta C, prof. Dvořáková, prof. Emanovská; odchod po 1. VH, návrat na 8. VH
6. 11. St Kurz praktické osobní asistence, kvinta C, odpoledne, prof. Poláček
6.–7. 11.   Terezín kvarta A, prof. Tulka, Chladová
7. 11. Čt Blok ON, prima A, 1.–3. VH, prof. Dovčiaková, (uč. 309)
7. 11. Čt Scénohrátky, primy, sekundy od 7. VH prof. Holanová, prof. Emanovská
7. 11. Čt Pilotní zkouška DSD II, sexta D a hosté z Gymnázia Christiana Dopplera, prof. Cafourek, von Vorst, Marková 
8. 11.  Prezentace zahraničních studijních pobytů organizací YFU, 14:05 učebna 014, prof. Kašpar, Ema Vítová
8.–10. 11. Pá–Ne Koncertní zájezd sboru Repetice, Hamburk
11.–13.11. Po–St Řečniště – seminář pro vybrané žáky, org. DDM Praha 5
13. 11. St Blok ON, prima D, 1.–3. VH, prof. Dvořáková
13. 11. St Týden vědy, exkurze IKEM, sexta A, C, D (12 žáků, SBi), 3.–7. VH, prof. Tříska
13.–17. 11. St–Ne Výměnný pobyt sexty D – Projekt Sametové posvícení, skup.  Nj2, Delbrück – Paderborn, prof. Floriánová, von Vorst
13. 11. St Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
13. 11.  St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:00–19:30 hod.
14. 11. Čt Diagnostika třídních kolektivů, prima A, D 1.–2. VH, prima C 5.–6. VH, prof. Chladová, Válková
14. 11. Čt Blok ON, prima C 1.–3. VH, p. Dovčiaková, (uč. 309)
14. 11. Čt Scénohrátky tercie – kvinty, od 7. VH prof. Libá, prof. Holanová
14. 11. Čt Exkurze AV ČR UFE, kvarta A, D, prof. Chaloupecká, Dočekalová
15. 11. Týden vědy, přednáška “Kontaminace vody mikroplasty a jejich toxicita”, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, kvinta A, C, D – studenti seminářů CHv a ChAv, 3.–7. VH, odchod v průběhu 3.VH, prof. Halamková, Marková
15. 11. Týden vědy, přednáška IKEM, sexta ACD (12 žáků, SBi), 3.–7. VH, prof. Tříska
18. 11. Po Den německých studií, Goethe-institut Praha, kvinta D, sexta D, 2.–5. VH, prof. Cafourek, Janáčová
19. 11. Út Olympiáda v čj, školní kolo, 5. a 6. VH, prof. Holanová, Libá, Izáková, Emanovská
20. 11. St Kurz praktické osobní asistence, kvinta A, 14:00, prof. Poláček
21. 11.  Čt Program Vizualizace zvuku, Národní galerie, prima C, prof. Emanovská
24. 11. Ne Adventní koncert pěveckého sboru Repetice, 18.00, Zrcadlový sál, zámek Dobříš (ve spolupráci se ZUŠ Dobřichovice), prof. Emanovská, Pavlíčková
25. 11.  Po Kurz první pomoci, Tercie A, 4.–5. VH, prof. Šmardová
26. 11. Út Prezentace projektu pro-kognitivního osvětlení, zástupci MHMP, škol a médií, 11:00 – 14:00, učebna 014, prof. Kašpar
27. 11. St Čtyři kroky – Rudolfinum, tercie A, tercie D, 2.–6. VH, prof. Kavanagh, Emanovská
27. 11. St Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, von Vorst
27. 11. St Projektové setkání učitelů, 15:00
28. 11. Čt Den latiny na FF UK – seminář latiny, kvinty, prof. Válková
28. 11. Čt Galerie DOX, workshop Hurá, chyba! prima C, prof. Emanovská
29. 11. Poslední termín 1. povinné konzultace odborné práce, kvinty

Prosinec

1. 12. Ne Uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky dle Maturitní vyhlášky.
2. 12. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta C, D, prof. Janáčová, Klíma
3. 12. Út Adventní koncert sboru Repetice, České muzeum hudby, Hellichova, 19.00 (ve spolupráci se ZUŠ Dobřichovice)
3.–6. 12 Út–Pá Tematický zájezd Polsko, Osvětim, Krakov, sexty – vybraní studenti, prof. Tulka, Chaloupecký, Chladová
2.–5. 12. Po–Čt Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. von Vorst, Cafourek, Marková
4. 12. St Galerie DOX, workshop Hurá, chyba!, prima C, 2.–6. VH., prof. Emanovská
5. 12. Čt Kurz první pomoci, tercie D, 5.⎼6. VH, prof. Brožová
6. 12. Kurz první pomoci, tercie C, 1.⎼2. VH, prof. Šmardová
9. 12. Po Konverzační soutěž v Nj, 6.– 9. VH, prof. Janáčová, Marková
12. 12. Čt Blok ON, sekunda D, 1.–3.VH, prof. Chladová
19. 12. Čt Blok ON, sekunda C, 1.–3.VH, prof. Chladová
19. 12. Čt Adventní zájezd do Vídně, výběr studentů, prof. Trunečková, Cafourek, Janáčová
19. 12. Čt Vánoční zpívání na schodech, 6. VH, všechny primy – kvarty (co mají HV)
20. 12. ŠKOLNÍ AKADEMIE, besídky tříd
23. 12. – 3.1.   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden

6. 1. Po Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
6. 1. Po Beseda – publicistika, kvarty, 3.– 4. VH, aula (?), prof. Dvořáková
5.–11. 1.   Lyžařský kurz Erlebachova bouda, tercie D, prof. Klíma, Trunečková, Brožová
9. 1. Čt Blok ON, Prima A, 1.–3.VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
13. 1. Po Válka profesora Klama, kvarta C, od 13. hodin, uč. 308, prof. Holanová
14. 1. Út Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, 7:45–17:00 hod.
15. 1. St Blok ON, prima D 1.–3. VH, prof. Dvořáková
16. 1. Čt Návštěva z Universität Passau, představení stipendijního programu, sexta D, 5.–6.
VH, uč. 213, prof. Cafourek, prof. Janáčová
16. 1. Čt Blok ON, Prima C, 1.–3.VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
16. 1. Čt Školní kolo soutěže v AJ, 7.–10. VH, prof. Ošťádalová, Tužová, Klíma
23. 1. Čt Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 17:00 hod.
24. 1. Pythagoriáda, prima A, C, D, 5.–6. VH, prof. Kaňková
27. 1. Po Provozní porada, pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1.
pololetí, 14:10
29. 1. St Biologická olympiáda 1. část, přihlášení studenti prim – kvart, 1.–3. VH, uč. 012,
prof. Kaňková, Halamková
30. 1. Čt Diskuse s diplomatem v Americkém centru, sexta D, kvinta D 9:00, 1.–4. VH,
prof. Tužová, Kalač, Ošťádalová, sexta A, C 10:00, 2.–5. VH, prof. Plajnerová,
Pešková
30. 1. Čt Pololetní vysvědčení
31. 1. Pololetní prázdniny

Únor

3. 2. Po Prohlídka ND, sekunda A, C, D, 2.–6. VH., prof. Holanová, Janáčová, Tříska, sekunda C návrat na 7. VH
3. 2. Po Zkouška v Lucerně, sexty, 7.– 9. VH, prof. Halamková, Kaňková, Pejčochová
4. 2. Út Beseda Zdravý životní styl a výživové trendy sekunda A 1.+2. VH, sekunda C 3.+4. VH, prof. Chladová
5. 2. St Školní kolo chemické olympiády, kategorie D – praktická část, vybraní žáci z prim a sekund, 6.–9. VH, prof. Tříska, učebna 015L
6. 2. Čt Blok ON, sekunda D 1.–3. VH, prof. Chladová
13. 2. Čt Jeden den s fyzikou, kvarty, prof. Stříbný, Chaloupecká
9.–14. 2.   Lyžařský kurz chata Protěž – Pec pod Sněžkou, tercie A, prof. Brožová, Šmardová, Imramovský
7. 2. Beseda Zdravý životní styl a výživové trendy tercie A 1.+2.VH, sekunda D 3.+4.VH, prof. Chladová
7. 2. MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
7. 2. Exkurze FEL ČVUT, výběr studentů tercie, kvarty, kvinty, prof. Chaloupecká
10. 2. Po Školní kolo chemické olympiády, kategorie D – test, vybraní žáci z prim a sekund, 8.–9. VH, prof. Tříska, učebna 012L.
10. 2. Po Beseda o rozdílných kulturách – světová náboženství, prima D, ON 8.–9. VH, prof. Dvořáková
10. 2. Po Beseda o vývoji naší společnosti za posledních 30 let s PhDr. Martinem Buchtíkem, kvinta C, 1.–2. VH, prof. Dvořáková
12. 2. St Zkoušky LanguageCert, ústní část, prof. Ošťádalová, Tužová, 10. VH
13. 2. Čt Zkoušky LanguageCert, písemná část, prof. Tužová, Tříska, 9.– 11. VH
13. 2. Čt Jeden den s fyzikou, kvarta A+D, prof. Chaloupecká, Stříbný
13. 2. Čt Chemická olympiáda – kategorie C (tercie, kvarty), laboratorní část, učebna 015L, 8.–9. VH, prof. Halamková
13. 2. Čt Výstava Zdeněk Burian, Galerie Ve Smečkách, prima C, odchod po 4. VH, prof. Emanovská
14. 2. Poslední termín 2. povinné konzultace odborné práce, kvinty
17.–23. 2.   Jarní prázdniny
26. 2. St Beseda Zdravý životní styl a výživové trendy tercie C 1.+2.VH, tercie D 3.+4.VH, prof. Chladová
26. 2. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
27. 2. Čt Pilotní zkouška DSD I, tercie D, 1.–2. VH, prof. von Vorst, Cafourek
27. 2. Čt Blok ON, sekunda C 1.–3.VH, prof. Chladová
27. 2. Čt Divadlo Pod Palmovkou, představení Bezruký Frantík, prima C, kvinta A+C, odchod po 2. VH, prof. Dvořáková, Emanovská, Libá

Březen

1.–6 .3   Lyžařský kurz chata Lyžařská – Pec Pod Sněžkou, tercie C, prof. Šmardová, Klíma, Brožová, Poláček
3.–6. 3. Út–Pá Historická exkurze Polsko – Osvětim, Krakow, sexty + doplnění počtu z kvint, prof. Tulka, Chladová, Chaloupecký
5. 3. Čt Pilotní zkouška DSD I, tercie D, 1.–2.VH, prof. von Vorst, prof. Cafourek
6. 3. Blok primární prevence prima D 1.–3. VH, prima A 4.–6. VH, Nelegální návykové látky, Prev–Centrum, prof. Chladová
9. 3. Po Chemická olympiáda – kategorie C (tercie, kvarty), písemná část, 1.–3.VH, prof. Halamková
10. 3. Út Divadelní představení Utrpení mladého Werthera, Divadlo D21, kvarta A, D, tercie C, 1.–4. VH., prof. Dvořáková, Izáková, Poláček
12. 3. Čt Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum, prima C, sekunda C, 2.–6. hodina, prof. Dovčiaková, Emanovská
12. 3. Čt Písemná zkouška DSD I, tercie D, prof. Cafourek, von Vorst
13. 3. Blok primární prevence, sekunda D 1.–3. VH Rasismus a xenofobie, prima C 4.–6. VH Nelegální návykové látky, Prev–Centrum, prof. Chladová
13.–20. 3.   Výměnné pobyty s part. školami Bremerhaven a Straubing, kvinta D NJ 1+NJ 2, prof. Cafourek, Ošťádalová, Janušová, Libá
18.3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
19. 3. Čt Blok ON, sekunda D 1.–3.VH, prof Chladová
20. 3. Blok primární prevence, sekunda A 1.–3. VH, sekunda C 4.–6. VH, Rasismus a xenofobie, Prev–Centrum, Prof. Chladová
20. 3. Matematický klokan, primy A,C,D celá třída, z ostatních tříd přihlášení studenti, 5.–6. VH, prof. Kaňková
23. 3. Po Demosthenes, primy, z ostatních tříd vybraní žáci, aula, od 8.VH, prof. Dvořáková, Libá
23.–26. 3.   DSD I ústní zkoušky, tercie D, vybraní studenti A/C tříd, prof. Cafourek, von Vorst, Janušová, Kulichová, Marková
26. 3. Čt Blok ON, prima A, 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
27. 3.–3. 4.   Výměnný pobyt 2 D Schwäbisch Gmünd – prof. Janáčová, prof. Marková, Výměnný pobyt 2.D Bornheim – prof. Trunečková, prof. Tříska
30. 3. Po JDI, školní kolo, kvinta D, kvarta D, 7.–8. VH, prof. von Vorst, prof. Cafourek
31. 3. Út Poslední termín odevzdání odborné práce, kvinty

Duben

1.–2. 4.   Prezentace maturitních prací, sexta C, prof. Brichcínová, Kahounová, Brejcha, Pavlíček 1.–9. VH
27. 3.–3. 4.   Výměnný pobyt 2 D Schwäbisch Gmünd – prof. Janáčová, prof. Marková, Výměnný pobyt 2.D Bornheim – prof. Trunečková, prof. Tříska
2. 4. Čt Blok ON, prima C, 1.–3. VH, prof. Dovčiaková, uč. 309
2. 4. Čt Čína, říše za Velkou zdí – Svět kolem nás, kino Světozor, kvarta A, odchod po 3.VH, návrat na odpolední výuku (8.+9.VH), prof. Imramovský
bude upřesněno   Konverzační soutěž ve francouzštině – vybraní žáci
bude upřesněno   Présentation en français (Technické muzeum) od 10:00, francouzštináři, prof. Dovčiaková
8. 4. St Beseda Energetická gramotnost, kvinty, prof. Chaloupecká
8. 4. St PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
8. 4. St Filmové představení V síti, všechny tercie a kvarty, kino Lucerna, 10:00
8. 4. St Salesiánské divadlo, Od Osvobozeného divadla k Semaforu, prima C, odchod po 2. VH, prof. Emanovská
9.–13. 4.   Velikonoční prázdniny + státní svátky
14. 4. Út Hockey Show, ICE arena Letňany, 14:55 – 17:55, prof. Klíma, Šmardová
14. 4. Út Anatomický kurz 1. LF UK Lidské kosti ožívají, kvarta C, 3.–6. VH, prof. Tříska
14.–15. 4.   Didaktický zájezd do Berlína (kvarta D + zájemci ze tříd A, C (prof. Marková, prof. von Vorst, prof. Cafourek)
14.–15. 4.   Přijímací zkoušky z výtvarné výchovy
15. 4. St Exkurze do ÚČOV v Bubenči, sekunda A, celý den, začátek v 10:30, prof. Tříska
15. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
15. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod.
16.–17. 4.   Jednotné přijímací zkoušky z Čj a M
16. 4. Čt Filmové představení V síti, všechny primy a sekundy, kino Aero, 10:00
17. 4. Exkurze Botanická zahrada Troja, sekunda A, celý den, začátek 9:30, prof. Tříska
22. 4. St Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum, prima D, sekunda A, 2.–6. hodina, prof. Dovčiaková, Kavanagh
24. 4. Uzavření klasifikace maturujících studentů do 10:00 v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů
27.–28. 4.   PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ
28. 4. Út Magický Senegal – Planeta Země 3000, KD Ládví, tercie C a D, 1.–3.VH, prof. Pejčochová, Imramovský
29. 4. St Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů
30. 4. Čt PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

Květen

11. 5. Po Obnovení výuky maturantů v maturitních předmětech, příprava na MZ
29. 5. Ukončení výuky maturantů, třídnické práce, předávání vysvědčení

Červen

1.–3. 6.   Didaktické testy společné části MZ
3. 6. St První termín přijímací zkoušky z VV
4. 6. Čt Písemná práce profilové části MZ z matematiky a francouzštiny
5. 6. Druhý termín přijímací zkoušky z VV
5. 6. Písemná práce profilové části MZ z IVT a angličtiny
8. 6. Po Písemná práce profilové části MZ z němčiny
9. 6. Út Jednotné přijímaci zkoušky
12.–19. 6.   Ústní zkoušky společné a profilové části MZ
25. 6. Čt Předávání maturitních vysvědčení
26. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku
29.–30. 6.   Ředitelské volno