Rozšířené vyučování výtvarné výchovy

Rozšířené vyučování výtvarné výchovy má na našem gymnáziu více jak třicetiletou tradici. Tento obor nabízí rozšíření všeobecného studia o studium výtvarného umění. Předností oboru je všestrannost výtvarné přípravy. Studenti se v průběhu šesti let seznámí s dějinami výtvarné kultury formou přednášek, návštěv galerií, výstav a studijních pobytů doma i v zahraničí. Výtvarné uvažování a dovednosti se rozvíjí nejen v tradičních disciplínách, v kresbě, malbě, modelování a keramice, volné i užité grafice, ale i využíváním nových médií a digitální fotografie. Je preferována zábavná forma studia s individuálním přístupem. Během studia studenti také absolvují krajinářský kurz v plenéru. Pro studium jsou k dispozici 2 specializované učebny – ateliéry a keramická dílna. Absolventi tohoto studijního oboru bývají úspěšní u přijímacích zkoušek na vysoké školy výtvarného zaměření. Jazyková výuka, volitelné předměty a semináře jsou stejné jako u všeobecného studia, navíc je nabízen seminář Dějiny umění a Grafická dílna.

 

Seminář grafická dílna

„Jsem ráda, že se letos otevřel seminář Grafická dílna, kde si můžeme vyzkoušet nejrůznější grafické techniky. Dozvíme se zajímavé informace o českých i zahraničních graficích. V případě zájmu je možně navštívit i české grafické dílny. Máme k dispozici dvě učebny a dva lisy, což nám značně urychluje práci. Vzniklé grafiky můžeme využít i k přijímacím zkouškám na vysoké umělecké školy.“ Terka

 

Krajinářský kurz

„Probudila jsem se, oči se mi ještě neotevřely a už se chytám papíru, nestačím ani ořezávat tužky, kreslím od rána do večera, zdají se mi jenom krajinářské sny a taky hodně jím, snědli jsme tu 250 jahodových knedlíků.“

 

Historicko-výtvarné exkurze

Předmětové komise výtvarné výchovy a dějepisu pořádají exkurze do vybraných měst i míst zaměřené na umění a architekturu. Smyslem těchto zájezdů je poznat světové sbírky v galeriích a navštívit zajímavé památky. Studenti se již seznámili s galeriemi v Berlíně, Vídni, Florencii, Paříži. Mezi žáky mají velmi pozitivní ohlas cesty do Francie (Remeš, Paříž, Versailles) a Itálie (Pomposa, Ravenna, Vesuv, Herculaneum, Pompeje, Florencie. Na konci prázdnin jsme se vydali do Francie. První naší zastávkou byla katedrála a bazilika v Remeši. V Paříži jsme navštívili Louvre, Muzeum d’Orsay, Centre Pompidou, ale i moderní architekturu ve čtvrti La Défense a stavby světoznámého architekta Jeana Nouvela. Zájezd jsme zakončili návštěvou zámku a parku Versailles. Plánujeme další cesty, tentokrát chceme naši pravidelnou nabídku oživit návštěvou Bienále moderního umění v Benátkách.

„Podobně jako den první, jsme se i druhý den vydali do Paříže brzo zrána. Tentokrát ale na pařížský symbol – Eiffelovu věž. Vyjeli jsme až do nejvyššího patra, odkud byl nádherný výhled na celou Paříž. Zahlédli jsme i Muzeum d’Orsay, náš další cíl.“

 

Hudebně výtvarné projekty

Blízké vazby uměleckých disciplín si žáci mohou nejintenzivněji uvědomit při osobní praktické účasti na hudebně výtvarných projektech. Mají vždy daná témata – např. 60. léta, etnické inspirace, na která vytvářejí nejrůznější hudební či výtvarná díla. Téma je připravováno ve vyučovacích hodinách těchto předmětů v daném pololetí, ke vzájemné konfrontaci pak dojde na společné prezentaci v aule naší školy za účasti všech aktivně se podílejících, tj. cca 200 žáků od primy po kvartu.

Stále se zlepšující vybavení školy didaktickými pomůckami (dataprojektory, ozvučení) pak umožňuje multimediální rozměr, za zpěvu žáků HV v kostýmech vyrobených při Vv může vše dokreslovat projekce výtvarných děl na plátno, zpestřením mohou být i videoklipy.

Cílem je uvědomit si pestré možnosti vyjadřování se uměním a odhad i využití tvůrčího potenciálu každého jednotlivce.