Šestileté gymnázium s rozšířenou výukou německého jazyka

Studium s rozšířenou výukou německého jazyka zaměřené na složení Německého jazykového diplomu druhého stupně (Sprachdiplom II. MK BRD) umožňuje v kombinaci s českým maturitním vysvědčením našim uchazečům přístup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. Studenti absolvují za dobu studia asi 1500 hodin německého jazyka, ve vyšších ročnících mají v němčině volitelně i některé další předměty (zeměpis, dějepis…), takže dosáhnou vysoké jazykové kompetence. Jazykový diplom je při dosažení určitého počtu bodů uznán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako maturitní zkouška z cizího jazyka.

Za přípravu na zkoušku k získání Jazykového diplomu je zodpovědný především rodilý mluvčí, který na škole vyučuje. Během studia je studentům nabízena řada možností k výjezdu do německy mluvících oblastí. Gymnázium Na Pražačce má velmi dobré partnerské kontakty se čtyřmi gymnázii v Německu, s nimiž kromě výměnných pobytů organizuje např. i projekty ve spolupráci s Národní agenturou pro vzdělávací programy nebo Česko-německý fondem budoucnosti. Podporu poskytuje akcím tohoto oboru i MHMP.

K výuce se mj. využívají i speciální jazykové učebny, které jsou přizpůsobeny výuce menšího počtu studentů a jsou vybaveny audiovizuální technikou. Kromě toho mají studenti k dispozici i německou knihovnu, kde je jim kromě německy psané beletrie nabízena i řada odborných publikací, s nimiž se učí pracovat zejména ve vyšších ročnících. 

Při výuce němčiny jsou, a to nejen u tříd s rozšířenou výukou jazyka, využívány i autentické německé texty. Studentům je pravidelně zdarma nabízen týdeník Vitamin.de.

Naši vyučující pracují v těchto třídách s učebnicemi PRIMA, AUSBLICK, IDEEN a Klett Maximal interaktiv, které jsou průběžně doplňovány nespočtem dalších doplňkových materiálů. Studenti se rovněž učí již od nejnižších ročníků pracovat s didakticky přizpůsobenou četbou, takže jim později nečiní obtíže ani četba německy psané beletrie, s níž se opět v rámci výuky seznamují.

Každý školní rok je pro studenty s rozšířenou výukou německého jazyka připravena minimálně jedna akce spojená s praktickým využitím jazyka. V primě je to úvodní go kurz, na přelomu sekundy a tercie výměnný pobyt, v tercii zkouška jazykového certifikátu DSD I, v kvartě soutěž Jugend debattiert international, v kvintě opět výměnný pobyt a v sextě zkouška jazykového certifikátu DSD II.

Go kurz

Již v prvním týdnu studia odjíždí žáci prim na tzv. go kurz. Jedná se o seznamovací pobyt, který škola zajišťuje ve spolupráci se specializovanou německou agenturou Erlebnistage. Kurzy se konají v malé bavorské vesnici Haidmühle, která leží jen pár kilometrů od českých hranic. Účelem kurzu není jen vzájemné seznámení se nových studentů a vytvoření pevného kolektivu, ale i prověření jejich jazykových schopností. Naším cílem je samozřejmě i posílit jazykové kompetence studentů a dodat jim sebevědomí tím, že jim ukážeme, že jsou schopni se dorozumět s rodilým mluvčím. Pro některé z nich je to první reálný kontakt s německy mluvícím prostředím. Na náplni kurzu se podílí zčásti zaměstnanci německé agentury, zčásti čeští učitelé jazyků. Je samozřejmostí, že tu nechybí ani třídní učitel, který má výtečnou možnost poznat „své nováčky“ mimo školní prostředí. Kurz je naplánován tak, aby se v něm střídaly nejrůznější aktivity sportovní, jazykové i sociálně zaměřené. Velkou výzvou je pro studenty dvoudenní túra, při níž mají jedinečnou příležitost přenocovat v jednom z bavorských skanzenů. Jelikož je týden dlouhý, najde se v něm i čas na výuku němčiny. Se studenty je tu procvičena základní gramatika, a to především formou konverzace. Během týdne, ve kterém nemají studenti ani nejmenší možnost se nudit, si nesmírně obohatí svoji slovní zásobu. Na každou volnočasovou aktivitu jsou nejdříve „vybaveni“ novými výrazy, které si při aktivitě důkladně procvičí a zafixují, ať už se jedná o lezení na umělou stěnu, nebo o kooperační hry. Největšímu zájmu se již tradičně těší lanové aktivity, kterých je nabízeno stále více. Zatímco do Haidmühle odjíždí třicet nových tváří, o týden později se do Prahy již tradičně vrací jeden dobrý kolektiv.

„Probírali jsme nejrůznější gramatiku, ale především jsme se učili nová slovíčka, která jsme uplatnili při odpoledních aktivitách. Odpočinkové aktivity pod vedením německých instruktorek byly zábavné, ale vzhledem k jejich naprosté neznalosti češtiny i náročné.“

„Dne 5.9. jsme odjížděli ze zličínského autobusového nádraží do malé bavorské vesničky, kde jsme byli ubytováni ve vzdělávacím středisku Wolfsteiner Hütte. Cesta autobusem trvala něco přes tři hodiny, ale o zábavu tam bylo postaráno. Když jsme byli ve vesnici, vtrhly do autobusu dvě mladé slečny, které se měly postarat o to, aby nebyla nuda. Všichni byli zprvu trochu vyděšeni, ale po chvíli jsme zjistili, jak jsou fajn. Poté, co jsme se ubytovali, následoval oběd. Po jídle jsme se všichni seznámili a zahráli si pár her. Po večeři jsme vyšli na kopec, kde byly vidět hvězdy, které v Praze málokdy vidíme. Další den jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna lezla po horolezecké stěně a druhá si šla zahrát hru pád letadla, kde nám zavázali oči a odvedli na neznámé místo. Každý dostal lísteček s rolí, kterou musí zahrát. Byl tam blázen, slepec, lidé bez rukou a nohou. Poté jsme museli spojit hlavy dohromady a najít cestu do ubytovny. Ti, co lezli po stěně, si museli nejdříve vyzkoušet výstroj a pak mohli šplhat. V neděli jsme se připravovali na dvoudenní pochod. Balili jsme si věci a odpočívali, abychom nabrali dostatek sil. Následující den (v pondělí) jsme vyrazili na túru. Všichni byli natěšeni, ale po pár kilometrech do kopce všem klesl úsměv na tváři. Když jsme dorazili do skanzenu, kde jsme nocovali, tak si všichni vybalili věci a kuchařský tým šel vařit špagety s tomatovou omáčkou. Všichni měli velký hlad, a tak skoro nic nezbylo. Večer jsme se sešli u ohně, zazpívali si a šli spát. Druhý den jsme šli zpět. Cestou jsme si udělali všemi vítanou dvouhodinovou pauzu u nádherného jezera. Ostatní dny byly také plné zábavy. Lezli jsme po bednách, slepí po horolezecké stěně a hráli další zajímavé hry. Myslím si, že letošní kurz se ohledně nádherného počasí i zábavy povedl, a doufám, že i příštím primánům se bude v Bavorsku líbit alespoň tak jako nám.“

„Na Haidmühle vzpomínám s oblibou. Byla to veliká výzva. Největší zážitek bylo asi lezení na bedny a slaňování. Během tohoto týdne prožije člověk to, co by jinde neprožil.“

„Na co z Haidmühle rád vzpomínám? Na hodně věcí. Hlavně na naše společné aktivity. Jak jsme lezli po bednách, hráli různé zábavné hry, ale i když jsme si mezi sebou jen tak povídali německy. Hodně jsem se při tom naučil. Také rád vzpomínám na vedoucí kurzu, kteří se snažili náš pobyt co nejvíce zpříjemnit.“

„Ráda vzpomínám na týden v Haidmühle. Byl plný úžasných zážitků, originální a zábavný. Nikdy předtím jsem nic takového nezažila. Celý týden nás provázely super aktivity a byla skvělá zábava.“

„Moc ráda vzpomínám na společně strávený týden v Haidmühle. To jsme byli jako třída poprvé pohromadě. Zažila jsem tu spoustu zajímavých chvil. Užila jsem si spoustu zábavy. Ráda bych se tam znovu vrátila.“

Výměnné pobyty

Jelikož se orientujeme na výuku němčiny, je téměř samozřejmé, že organizujeme pro své studenty i pobyty v německy mluvícím prostředí. Osvědčilo se nám klasické schéma výměnných pobytů, kdy jsou čeští studenti ubytováni v německých rodinách, na oplátku pak sami poskytnou ubytování pro svého německého partnera při jejich návštěvě v Praze. Výměny znamenají pro studenty jednak poznávání reálného všedního života u našich německých sousedů, jednak praktické využití nabytých znalostí. Samozřejmým výsledkem jsou velké pokroky v jazyce samotném. S německými partnery spolupracujeme na různých projektech, díky nimž se studenti vzájemně dobře poznají, učí se suverenitě v každodenní komunikaci v běžném životě a poznávají kulturní i historické památky německých oblastí. Studenti mají možnost strávit dva týdny (z toho jeden v Německu a jeden v Čechách) nabité pestrým programem se svými vrstevníky, díky nimž se setkávají s mluveným jazykem současné mladé generace.

Výměnné pobyty starších ročníků se pravidelně konají za významné finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

V současné době spolupracujeme s těmito školami: