Roční plán práce

Upozornění: Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

1. 9. Út 9:00 hod. zahájení školního roku
1.–4. 9.   Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Imramovský, Pešková
1.–4. 9.   Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D, prof. Cafourek, Janušová
1.–2. 9.   Třídnické práce
1.–4. 9.   Krajinářský kurz sexta C, Praha 7, Bubeneč, prof. Pavlíček, Kahounová
2. 9. St Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 8:20
2.–4. 9.   Preventivní a literární workshop 2.C, prof. Emanovská, Chladová
7. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 1. vyučovací hodina
7. 9. Po Světluška kvarta A, Chaloupecká M, Dočekalová
7.–8. 9.   Třídnické práce primy A, C, D
10. 9. Čt Asistenční kurz, odpoledne, kvinta A, Poláček
14. 9. Po Třídní schůzky prima D
15. 9. Út Třídní schůzky prima A
16. 9. St Třídní schůzky prima C
17.–20. 9.   Vodácký kurz, kvinty, prof. Kašpar
17.–20. 9.   Sportovní kurz, sexty, prof. Imramovský, Šmardová, Brožová, Trunečková
21. 9.  Po Srdíčkový den kvarta D
23. 9. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
24. 9. Čt Asistenční kurz, odpoledne, kvinta C, Poláček
24. 9. Čt Srdíčkový den kvarta C
28. 9. Po Státní svátek

Říjen

Datum Den Text
1. 10. Čt Asistenční kurz, odpoledne, kvinta D, Poláček
9. 10. Blok primární prevence, prima A 1.–3. VH + , prima C 4.–6. VH prevence šikany a agresivního chování, prof. Chladová + Prev-Centrum
19. 10. Po Blok ON, prima D 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
21. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 10. St Blok primární prevence, tercie D 1.–3.VH, prevence rasismu a xenofobie, tercie A 4.–6. VH, prevence rasismu a xenofobie, prof. Chladová + Prev-Centrum
22. 10. Čt Preventivní workshop – duševní zdraví, studenti semináře Psychologie, 1.–6.VH, prof. Chladová + OKOFEST
25. 10. Planetárium, prima A, 3.–7.VH, prof. Imramovský
26.–30. 10. Státní svátek a podzimní prázdniny

Listopad

Datum Den Text
5. 11. Čt Pilotní zkouška DSD II, kvinta D, sexta D (prof. Cafourek, von Vorst, Janušová, Kulichová, Marková)
11. 11. St Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
11. 11. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:00–19:30 hod.
17. 11. Út Státní svátek
24. 11. Út Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, prof. von Vorst

Prosinec

Datum Den Text
7.–9. 12. Po–St Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. von Vorst, Cafourek, Marková
9. 12. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
15. 12. Út Deinstalace výstavy, kvinta C 1. ⎼ 7. VH, prof. Brichcínová, Kahounová
23. 12. – 3.1.   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden

Datum Den Text
4. 1. Po Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
12. 1. Út Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, online
22. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 10:00 hod.
25. 1.  Po Zeměpisná olympiáda, online, prof. Imramovský
25. 1. Po Provozní porada, pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:10
28. 1. Čt Pololetní vysvědčení
28. 1. Čt Jazyková zkouška Language Cert, písemná část, prof. Tužová
29. 1. Čt Jazyková zkouška Language Cert, ústní část, prof. Tužová
29. 1. Pololetní prázdniny

Únor

Datum Den Text

4.2.
Čt Jazykové zkoušky LanguageCert, začátek ve 14:30, prof. Tužová, Tříska
5.2. Jazykové zkoušky LanguageCert, začátek ve 13:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska, Šrámek
17.2. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22.–28. 2.   Jarní prázdniny

Březen

Datum Den Text
4.3. Čt Pilotní zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D, prof. von Vorst, Cafourek
10. 3. St Písemná zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D, kvint A, C, D, prof. von Vorst, Cafourek, Marková, Trunečková
15. – 19. 3. Po–Pá Ústní zkoušky DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D a kvint A, C, D, prof. von Vorst, Cafourek, Trunečková, Kulichová, Polívková, Marková
17. 3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
19. 3. Matematický klokan prof. Kaňková a ostatní učitelé Ma
25. 3. Čt JDI, školní kolo, kvinta D, kvarta D, 7.–8. VH, prof. von Vorst, Cafourek
30. 3. Út Biologická olympiáda, školní kola všech kategorií, 9–13 hodin, prof. Kaňková
30. 3. Út Matematická olympiáda, krajské kolo vybraní studenti tercie A, D, prof. Chaloupecká – Pacáková
31. 3. St Obvodní kolo matematické olympiády Z8, prof. Kaňková, Šplíchal, Šrámek

Duben

Datum Den Text
1.–5. 4.   Velikonoční prázdniny + státní svátky
7.–8. 4. St,Čt Prezentace závěrečných výtvarných prací sext, 2.–4. VH, prof. Kahounová, Pavlíček, Brejcha, Brichcínová
12. 4.   Konverzační soutěž ve francouzštině – vybraní žáci
14. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
14. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod., online formou

Květen

Datum Den Text
5.–6. 5. St, Čt Přijímací zkoušky
12. 5. St Ukončení klasifikace maturantů za 2. pololetí
12. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
17. 5. Po Ukončení výuky maturantů, třídnické práce, předávání vysvědčení za 2. pololetí
17.–21. 5.   Studijní volno maturantů
24. 5. Po Didaktické testy společné části MZ: matematika, anglický jazyk
25. 5.  Út Didaktické testy společné části MZ: český jazyk
26. 5.  St Didaktické testy společné části MZ: matematika rozšiřující, německý jazyk
27. 5.  Čt Písemná práce profilové části MZ z matematiky
28. 5.  Písemná práce profilové části MZ z IVT

Červen

Datum Den Text
1. 6.  Út Terénní exkurze Z, sekunda A, celý den, prof. Baťka
2.–3. 6. St, Čt Terénní exkurze Z, celý den, sekunda D, prof. Imramovský, sekunda C, prof. Baťka
7.–8. 6. Po, Út Profitesty, 9:00 – 13:30, kvinty, prof. Válková, Mgr. Horynová
7.–9. 6.   Ústní zkoušky profilové části MZ, primy až kvinty – distanční výuka
10.–13.6 Čt–Ne Vodácký kurz 4. A, C, prof. Kašpar, Brožová, Dočekalová, Poláček, Šmardová
16. 6. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
17. 6. Čt Předávání maturitního vysvědčení, KC Atrium na Žižkově, Čajkovského 12. Praha 3, 12:10 hodin sexta A, 13:10 hodin sexta C, 14:10 hodin sexta D
17.–20.6. Čt–Ne Vodácký kurz 4.D, prof. Klíma, Imramovský, Trunečková
14.–18.6.   Krajinářský kurz, kvinta C, Varvažov, prof. Brichcínová, Kahounová,
22. 6.  Út Třídní schůzky nastupujících prim
23. 6. St Ukončení klasifikace
24. 6. Čt Burza učebnic 10:00 hodin
24.–25. 6.   Třídnické práce
25. 6.  Klasifikační porada
28.–29. 6.   Školní výlety
30. 6.  St Předávání vysvědčení, ukončení školního roku