Roční plán práce

Upozornění: Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

1. 9. Út 9:00 hod. zahájení školního roku
1.–4. 9.   Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Imramovský, Pešková
1.–4. 9.   Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D, prof. Cafourek, Janušová
1.–2. 9.   Třídnické práce
1.–4. 9.   Krajinářský kurz sexta C, Praha 7, Bubeneč, prof. Pavlíček, Kahounová
2. 9. St Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 8:20
2.–4. 9.   Preventivní a literární workshop 2.C, prof. Emanovská, Chladová
7. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 1. vyučovací hodina
7. 9. Po Světluška kvarta A, Chaloupecká M, Dočekalová
7.–8. 9.   Třídnické práce primy A, C, D
10. 9. Čt Asistenční kurz, odpoledne, kvinta A, Poláček
14. 9. Po Třídní schůzky prima D
15. 9. Út Třídní schůzky prima A
16. 9. St Třídní schůzky prima C
17.–20. 9.   Vodácký kurz, kvinty, prof. Kašpar
17.–20. 9.   Sportovní kurz, sexty, prof. Imramovský, Šmardová, Brožová, Trunečková
21. 9.  Po Srdíčkový den kvarta D
23. 9. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
24. 9. Čt Asistenční kurz, odpoledne, kvinta C, Poláček
24. 9. Čt Srdíčkový den kvarta C
28. 9. Po Státní svátek

Říjen

Datum Den Text
1. 10. Čt Asistenční kurz, odpoledne, kvinta D, Poláček
9. 10. Blok primární prevence, prima A 1.–3. VH + , prima C 4.–6. VH prevence šikany a agresivního chování, prof. Chladová + Prev-Centrum
19. 10. Po Blok ON, prima D 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
21. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 10. St Blok primární prevence, tercie D 1.–3.VH, prevence rasismu a xenofobie, tercie A 4.–6. VH, prevence rasismu a xenofobie, prof. Chladová + Prev-Centrum
22. 10. Čt Preventivní workshop – duševní zdraví, studenti semináře Psychologie, 1.–6.VH, prof. Chladová + OKOFEST
25. 10. Planetárium, prima A, 3.–7.VH, prof. Imramovský
26.–30. 10. Státní svátek a podzimní prázdniny

Listopad

Datum Den Text
5. 11. Čt Pilotní zkouška DSD II, kvinta D, sexta D (prof. Cafourek, von Vorst, Janušová, Kulichová, Marková)
11. 11. St Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
11. 11. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:00–19:30 hod.
17. 11. Út Státní svátek
24. 11. Út Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, prof. von Vorst

Prosinec

Datum Den Text
7.–9. 12. Po–St Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. von Vorst, Cafourek, Marková
9. 12. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
15. 12. Út Deinstalace výstavy, kvinta C 1. ⎼ 7. VH, prof. Brichcínová, Kahounová
23. 12. – 3.1.   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden

Datum Den Text
4. 1. Po Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
12. 1. Út Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, online
22. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 10:00 hod.
25. 1.  Po Zeměpisná olympiáda, online, prof. Imramovský
25. 1. Po Provozní porada, pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:10
28. 1. Čt Pololetní vysvědčení
28. 1. Čt Jazyková zkouška Language Cert, písemná část, prof. Tužová
29. 1. Čt Jazyková zkouška Language Cert, ústní část, prof. Tužová
29. 1. Pololetní prázdniny

Únor

Datum Den Text

4.2.
Čt Jazykové zkoušky LanguageCert, začátek ve 14:30, prof. Tužová, Tříska
5.2. Jazykové zkoušky LanguageCert, začátek ve 13:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska, Šrámek
17.2. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22.–28. 2.   Jarní prázdniny

Březen

Datum Den Text
8. 3. Po Blok ON, prima A 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
    Pilotní zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D, 1.–2. VH, prof. von Vorst, prof. Cafourek
7.–12.3 Ne-Pá Lyžařský kurz tercie A, chata Lyžařská, prof. Šmardová
10. 3. St Písemná zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D, prof. von Vorst, prof. Cafourek
13. 3. So MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
15. 3. Po Blok ON, prima C 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
17 .3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
19.–26. 3.   Výměnné pobyty s part. školami Bremerhaven a Straubing, kvinta D Nj 1+Nj 2, prof. Marková, Floriánová, Cafourek, ?
bude upřesněno   Matematický klokan, primy A,C,D celá třída, z ostatních tříd přihlášení studenti, 5.–6. VH, prof. Kaňková
22. 3. Po Blok ON, prima D 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
bude upřesněno   DSD I ústní zkoušky, tercie D, část kvarty D, vybraní studenti A/C tříd, prof. Cafourek, von Vorst
bude upřesněno   JDI, školní kolo, kvinta D, kvarta D, 7.–8. VH, prof. von Vorst, prof. Cafourek

Duben

Datum Den Text
1.–5. 4.   Velikonoční prázdniny + státní svátky
bude upřesněno   Konverzační soutěž ve francouzštině – vybraní žáci
14. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
14. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod.
23. 4. Uzavření klasifikace maturujících studentů do 10:00
v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů
26. -29. 4.   PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ
30. 4. Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů

Květen

Datum Den Text
10.–16. 5.   Haidmühle 3. D (náhrada zrušeného výměnného pobytu), prof. Trunečková, prof Cafourek
12. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
od 17. 5.   ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
bude upřesněno   Závěrečné testy z německého jazyka, primy až kvinty

Červen

Datum Den Text
bude upřesněno   Hudebně-výtvarný projekt (aula)
bude upřesněno   Výměnné pobyty s part. školami Schwäbisch Gmünd a Bornheim, sekunda D
bude upřesněno   Výměnné pobyty s part. školami Bremerhaven a Straubing, kvinta D, prof. Marková, Floriánová, Cafourek
bude upřesněno   Krajinářský kurz, kvinta C, Brichcínová, Kahounová
23. 6. St Ukončení klasifikace
24.–25. 6.   Třídnické práce
25. 6. Klasifikační porada
28.–29. 6.   Školní výlety
30. 6. St Předávání vysvědčení, ukončení školního roku