Roční plán práce

Upozornění: Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

30.8. – 5.9.   Výběrový poznávací zájezd do Anglie, prof. Tužová, Kavanagh
2. 9. Po 8:30 hod. zahájení školního roku
2.–5. 9.   Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Stříbný, Emanovská
2.–6. 9.   Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D v Haidműhle, prof. Cafourek, Janušová
2.–4. 9.   Třídnické práce
3. 9. Út Exkurze v Zoo Praha, sexta A, prof. Halamková
4. 9. St Festival vědy, sekunda A, C a D, prof. Trunečková a Tříska
5. 9.   Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 7:50
6.–9. 9.   Třídnické práce primy A, C
9.–10. 9.   Třídnické práce primy D
9. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 1. vyučovací hodina
9. 9. Po Charitativní sbírka Světluška, tercie A, prof. Dočekalová, Chaloupecká
10. 9. Út Projekt Stopy, Kostel Pražského Jezulátka, kvarta C, prof. Holanová, návrat na 8.vyuč. h.
12. 9. Čt Divadlo Disk, Orestes; tercie A, kvarta A, prof. Emanovská, prof. Dvořáková; odchod po 2. VH, příchod na odpolední výuku
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Bornheim, tercie D, prof. Floriánová, Trunečková (žáci mají v pátek 13. 9. již volno, příjezd partnerů ráno)
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Janáčová, Marková (žáci mají v pátek 13. 9. ještě výuku)
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Cafourek, Ošťádalová
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Straubing, kvinta D, prof. Janušová, Libá
17. 9. Út Exkurze do Čapkova památníku ve Staré Huti, sexta D, návrat na odpolední výuku, prof. Izáková, Brožová
23. 9.  Po Třídní schůzky rodičů primy D, 17:00, učebna 014
23. 9. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta C, D, prof. Janáčová, Klíma
24. 9. Út Třídní schůzky rodičů primy C, 17:00, učebna 014
25. 9. St Blok primární prevence – poruchy příjmu potravy, sekunda C 1.–3.VH, Prev-Centrum, prof. Chladová
25. 9.  St

Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05

Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

25. 9. St Blok ON, prima D, 1.–3. VH, prof. Dvořáková
26. 9. Čt Třídní schůzky rodičů primy A, 17:00, učebna 014
30. 9. Poslední termín zvolení tématu ročníkové odborné práce, kvinty

Říjen

1. 10. Út Fotografování tříd
2. 10. St Blok primární prevence, prima A 1.–3.VH prevence šikany a agresivního chování, sekunda.A 4.–6.VH prevence poruch příjmu potravy, Prev-Centrum, prof. Chladová
2. 10.  St Projekt Artmile, sekunda C, 1.–5.h., prof. Brejcha, Brichcínová
3. 10. Čt Blok ON,  sekunda C 1.–3. VH, prof. Chladová
3. 10.  Čt Exkurze do Čapkova památníku ve Staré Huti, sexta A, sexta C, prof. Dvořáková, prof. Emanovská, prof. Halamková, prof. Kaňková; sexta A návrat na 8. VH
3. 10. Čt Město k (ne)bydlení, tematický program v kině Aero, tercie C 2.–4. VH, prof.  Poláček
4. 10.  Prezentace zahraničních studijních pobytů Rotary klub, zájemci z tercií a kvart, 13:30, prof. Kašpar
4. 10.  Nácvik evakuace budovy, 6. VH (7. VH se přesouvá na 6.), celá škola
9. 10. St Blok primární prevence, 1.C 1.-3.VH prevence šikany a agresivního chování, 2.D 4.-6.VH prevence poruch příjmu potravy, Prev-Centrum, prof. Chladová
10. 10. Čt Návštěva Fr. Institutu, zápis do frankofonní knihovny, výstava fotografií, sexta C Fj, odchod 12:15 hod. (akce nezasahuje do žádné výuky, týká se jen skupiny Fj.), prof. Chaloupecký
10. 10. Čt Informační návštěva galerie pro ročníkovou výstavu, Kvarta C,  2.–4. VH., spojeno, Aj spojeno 5. VH, prof. Kahounová, Brichcínová
7.-11. 10.   Výměnný pobyt sexty D (Nj2), Delbrück – Paderborn, prof. Floriánová, von Vorst
17. 10. Čt Blok ON, sekunda D 1.–3.VH, prof. Chladová
17. 10. Čt Divad. předst. v Salesiánském divadle, NJ sexta A, C, tercie D, 4.–7. VH, prof. Janáčová, Janušová, Libá
17. 10. Čt Čtyři kroky – Rudolfinum, kvarta A, kvarta  D,  2.–6. VH, prof. Dovčiaková, Kavanagh
17. 10.  Čt Deinstalace výstavy kvinta C, ostatní výstava Rudolfinum 8.–10. VH, prof. Kahounová, Pavlíček
18. 10. Blok primární prevence, prima.D 1.–3.VH prevence šikany a agresivního chování, Prev-Centrum, prof. Chladová
21. 10. Po Terezín kvarta D, kvarta C, prof. Válková, Marková, Klíma
22. 10.  Ut Filmfest – Ballon, sexta D, odchod po 2.VH, prof. Janáčová, Cafourek
23. 10. St Beseda o netopýrech, kvarta C, 1.–2. VH, učebna 014, prof. Tříska
23. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00 
24. 10. Čt Účast na hlavním líčení u soudu Prahy 3, kvinta C,odchod ve 12:00 prof. Dvořáková
24. 10. Čt Kurz praktické osobní asistence, kvinta D, odpoledne, prof. Poláček
25. 10. Planetárium, prima D, 3.–7.VH, prof. Imramovský
29.–30. 10.   Podzimní prázdniny

Listopad

1. 11. Halloween, org. kvinty
6. 11. St Divadlo Na zábradlí, Velvet Havel, sexta A, sexta C, prof. Dvořáková, prof. Emanovská; odchod po 1. VH
6. 11. 5.C - Kurz praktické osobní asistence, odpoledne
6.–7. 11.   Terezín kvarta A, prof. Tulka, Chladová
7. 11. Čt Blok ON, prima A, 1.–3. VH, prof. Dovčiaková, (uč. 309)
7. 11. Čt Scénohrátky, primy, sekundy od 7. VH prof. Holanová, prof. Emanovská
7. 11. Čt Pilotní zkouška DSD II, sexta D a hosté z Gymnázia Christiana Dopplera, prof. Cafourek, von Vorst, Marková 
13. 11. St Blok ON, prima D, 1.–3. VH, prof. Dvořáková
13.–17. 11.   Výměnný pobyt sexty D (Nj2), Delbrück – Paderborn, prof. Floriánová
13. 11. St Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
13. 11.  St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:00–19:30 hod.
14. 11. Čt Blok ON, prima C 1.–3. VH, p. Dovčiaková, (uč. 309)
14. 11. Čt Scénohrátky tercie – kvinty, od 7. VH prof. Libá, prof. Holanová
18. 11. Po Den německých studií na FF UK Praha, kvinta D, od 2. VH, prof. Cafourek
21. 11.  Čt Program Vizualizace zvuku, Národní galerie, prima C, prof. Emanovská
21.–23. 11.   Tematický zájezd Polsko, Osvětim, Krakov, sexty – vybraní studenti, prof. Tulka, Chaloupecký, Chladová
27. 11. St Čtyři kroky – Rudolfinum, tercie A, tercie D, 2.–6. VH, prof. Kavanagh, Emanovská
27. 11. St Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, von Vorst
29. 11. Poslední termín 1. povinné konzultace odborné práce, kvinty

Prosinec

1. 12. Ne Uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky dle Maturitní vyhlášky.
bude upřesněno   Olympiáda ČJ
2. 12. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta C, D, prof. Janáčová, Klíma
3.-6.12   Vybraní studenti 6.A,C,D - Exkurze - Osvětim, Krakov, organizace prof. Tulka, Chladová, Chaloupecký
2.–6. 12.   Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. von Vorst, Cafourek, Marková
9. 12. Po Konverzační soutěž v Nj, 6.– 9. VH, prof. Janáčová, Marková, von Vorst
12. 12. Čt  2.D, 1.-3.VH, Blok ON prof. Chladová
19. 12. Čt Blok ON, sekunda C, 1.–3.VH, prof. Chladová
19. 12. Čt Adventní zájezd do Vídně, výběr studentů, prof. Trunečková, Cafourek, Janáčová
20. 12. ŠKOLNÍ AKADEMIE, besídky tříd
23. 12. – 3.1.   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden

6. 1. Po Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
5.–11. 1.   Lyžařský kurz Erlebachova bouda, tercie D, prof. Klíma, Trunečková, Brožová
9. 1. Čt Blok ON, Prima A, 1.–3.VH, prof. Dovčiaková, (uč. 309)
14. 1. Út Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, 7:45–17:00 hod.
15. 1. St Blok ON, prima D 1.–3. VH, prof. Dvořáková
16. 1. Čt Blok ON, Prima C, 1.–3.VH, prof. Dovčiaková, (uč. 309)
23. 1. Čt Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 17:00 hod.
27. 1. Po Pedagogická- rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:10
30. 1. Čt Pololetní vysvědčení
31. 1. Pololetní prázdniny

Únor

bude upřesněno   Pilotní zkouška DSD I, tercie D, kvarta D, 1.–2. VH, prof. von Vorst, Cafourek
7. 2.  MATURITNÍ  PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
9.–14. 2.   Lyžařský kurz chata Protěž – Pec pod Sněžkou, tercie A, prof. Brožová, Šmardová, Imramovský
14. 2. Poslední termín 2. povinné konzultace odborné práce, kvinty
17.–23. 2.   Jarní prázdniny
26. 2. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

Březen

bude upřesněno   Demosthenes, prof. Dvořáková
1.–6. 3.   Lyžařský kurz Pec Pod Sněžkou, tercie A, prof. Šmardová, Klíma, Trunečková
12. 3.  Čt Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum, prima C, sekunda C, 2.–6. hodina, prof. Dovčiaková, Emanovská
12. 3.  Čt Písemná zkouška DSD I
13.–20. 3.   Výměnné pobyty s part. školami Bremerhaven a Straubing, kvinta D NJ 1+NJ 2, prof. Cafourek, Ošťádalová, Janušová, Libá
bude upřesněno   DSD I – ústní zkoušky
18. 3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
20. 3. Matematický klokan,  primy A,C,D celá třída, z ostatních tříd přihlášení studenti, 5.–6. VH, prof. Kaňková
26. 3.  Čt Blok ON, prima A,1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
31. 3. Út Poslední termín odevzdání odborné práce, kvinty

Duben

2. 4. Čt Blok ON, prima C, 1.–3. VH, prof. Dovčiaková, uč. 309
bude upřesněno   Konverzační soutěž ve francouzštině – vybraní žác
bude upřesněno    Présentation en français (Technické muzeum) od 10:00, francouzštináři, prof. Dovčiaková
9.–13. 4.   Velikonoční prázdniny + státní svátky
15. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
15. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod.
bude upřesněno   Didaktický zájezd do Berlína (kvarta D + zájemci z kvint A, C (prof. Marková, prof. von Vorst)
22. 4. St Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum, prima D, sekunda A, 2.–6. hodina, prof. Dovčiaková, Kavanagh
24. 4.  Uzavření klasifikace maturujících studentů do 10:00
v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů 
27.–29. 4.   Maturitní písemné práce profilové části MZ
30. 4. Čt Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů

Květen

1. 5.  Státní svátek
bude upřesněno   Školní poetické setkání; odpolední akce pro zájemce
4.–9. 5.   DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
8. 5. Státní svátek
bude upřesněno   Begegnungen – workshop NJ, 9 až 16 hod., kvinta D, prof. Cafourek
18.–26. 5.   ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
bude upřesněno   Závěrečné testy z německého jazyka, primy až kvinty, prof. Marková
13. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
bude upřesněno   Výměnný pobyt 2 D Schwäbisch Gmünd – prof. Janáčová, prof. Marková,  výměnný pobyt 2.D Bornheim – prof. Trunečková, prof. Tříska