Roční plán práce

Upozornění: Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

Datum Den Text
31. 8. – 3. 9. Sportovní kurz, sexty, vybraní studenti, prof. Imramovský
1. 9. St Zahájení školního roku, 9:00 hod., třídnické práce
1.–4. 9. Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Halamková, Šrámek
1.–4. 9. Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D, prof. Kulichová
2. 9. Čt Burza učebnic, 13:30 hodin (ukončení výuky 6. VH)
3. 9. Projektový den VV, tercie C, 3.–7. VH., prof. Brichcínová, Brejcha
6. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 2. vyučovací hodina
6. 9. Po Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 13:50
6.–7. 9. Třídnické práce primy A, C, D
7. 9. Út Fotografování tříd
7. 9. Út Světluška, kvinta A, prof. Chaloupecká M, Dočekalová
8. 9. St Festival vědy, sekunda C, sekunda D, 1.–4. VH, výuka od 5. VH, p. Marková, Tříska
8. 9. St Zahradní párty, 16:00
8. 9. St Projektový den VV kvarta C, 3.–7.vyuč.h.,Brichcínová, Brejcha
9. 9. Čt Projekt Dotkni se vesmíru, kvinta A, Dočekalová
15. 9. St Čapkův památník ve Strži sexta C, Janáčová a Klíma
15.–16. 9. St– Čt Terezín seminář kvarta C, prof. Tužová, Válková
16. 9. Čt Čapkův památník ve Strži, sexta A, sexta D, prof. Dvořáková, Libá, Chaloupecká, Emanovská
20. 9. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta D, prof. Janáčová
22. 9. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22. 9. St Třídní schůzky tříd prima A, C, D, 17:00, studijní techniky a návyky
23. 9. Čt Divadelní představení + workshop, sexta A, kvinta D, kvarta A, kvarta D, odchod v 9:00, návrat na 8.–9. VH, prof. Dvořáková, Emanovská, Chaloupecká, Janáčová
27. 9. Po Ředitelské volno
28. 9. Út Státní svátek
30. 9. Čt Blok Ov 1.A, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
30. 9. Čt Asistenční odpoledne, kvinta A, 7.–10. VH., prof. Poláček

Říjen

Datum Den Text
4. 10. Po Workshop + beseda o duševním zdraví, studenti semináře psychologie, 1.–2. VH, prof. Chladová, org. Loono
5. 10. Út Beseda o netopýrech, kvarta A, 1.–2. VH, p. Tříska
6. 10. St Workshop + beseda o duševním zdraví, studenti semináře psychologie, 7.–8. VH, prof. Chladová, org. Loono
8. 10. Asistenční odpoledne, kvinta C, 7.⎼10. VH., prof. Poláček
8. 10. Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka, sekunda C, skupina A1, 1.–3. VH, prof. Tříska
8.–10. 10. Výjezdní zasedání učitelů, Sobotka
11. 10. Po Přednáška o volbách v SRN, sexta D, 5. VH, přednášející: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D., vedoucí Katedry německých a rakouských studií (Institut mezinárodních studií FSV UK), org. prof. Marková, Cafourek
12. 10. Út Beseda o studiu v zahraničí, sexta A 5. VH, sexta C 6. VH, sexta D 4. VH, prof. Tužová, org. UniLink
13. 10. St Beseda s nevidomými, kvinta A, 7.–8. VH, prof. Dočekalová, Chaloupecká-Pacáková
13. 10. St Asistenční odpoledne, kvinta D, 7.–10. VH., prof. Poláček
14. 10. Čt Terezín, kvinta A, kvinta C, prof. Poláček, Dočekalová, Válková
14. 10. Čt Blok OV, prima C, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
15. 10. Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka, sekunda C, skupina A2, 1.–3. VH, prof. Tříska
20. 10. St Das Filmfest, kvinta D + sexta D, 3.–5. VH, prof. Cafourek, Schmitz, Janáčová
20. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 10. Čt Blok ON, prima D, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
21. 10. Čt Literární projekt, kvinta C, 1.–3. VH, prof. Chaloupecká
21. 10. Čt Asistenční odpoledne, kvinta A, 7.–10. VH., prof. Poláček
22. 10. Das Filmfest – všechny skupiny NJ kvinta A, C + sexta. A,C, 3.–5. VH, prof. Janušová, Kulichová, Polívková
25. 10. Po Divadlo D21, Emil čili o Háchovi, kvinta D, odchod 8:00, prof. Dvořáková,
26.–27. 10. Út–St Cesta do hlubin studia chemie, laboratorní cvičení a přednášky na Přírodovědecké fakultě UK, vybraní žáci kvinty D, prof. Marková
27.–29. 10. Podzimní prázdniny, státní svátek

Listopad

Datum Den Text
    Pilotní zkouška DSD II online, vybraní žáci kvinty D, sexta D
    vernisáž a výstava kvinty C, Novoměstská radnice, Kahounová, Brichcínová, bude upřesněno
8. 11. Po Terezín, kvinta D, kvarta D, kvarta A, prof. Floriánová, Janáčová, Tříska, Trunečková
10. 11. St Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
10. 11. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30
11. 11. Čt Ekologický výukový program Toulcův dvůr, kvarta A, 1.–5.VH, p. Tříska
    Zájezd do Osvětimi, bude upřesněno
17. 11. St Státní svátek
    Písemná zkouška DSD II, sexta D,

Prosinec

Datum Den Text
    Ústní zkoušky DSD II, sexta D,
15. 12. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22. 12. St Adventní zájezd, prof. Trunečková
23. 12. – 2.1.   Vánoční prázdniny

Leden

Datum Den Text
3. 1. Po Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
11. 1. Út Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium
16. - 22. 1   Lyžařský kurz tercie D, chata Erlebach/Rokytnice n. Jizerou, prof. Klíma
25. 1. Út Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 8:00 hod.
23.–29.1   Lyžařský kurz kvarta C (náhrada za rok 2020/2021), chata Erlebach/Rokytnice n. Jizerou, prof. Tužová
26. 1. St Provozní porada, pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:10
31. 1. Po Pololetní vysvědčení
31. 1. Po Maturitní ples
    Jazykové zkoušky LanguageCert, zájemci, 9:00 hodin, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska, Šrámek

Únor

Datum Den Text
4. 2. Pololetní prázdniny
Jazykové zkoušky LanguageCert, začátek ve 13:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska, Šrámek
6.–13.2. Lyžařský kurz tercie A,C, chata Protěž/Pec p. Sněžkou, prof. Brožová
23. 2. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
27.2.–4.3. Lyžařský kurz kvarta A,D, chata Lyžařská/ Pec p. Snežkou(náhrada za rok 2020/2021), prof. Šmardová

Březen

Datum Den Text
    Pilotní zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty
bude upřesněno   Projektový den chemie, sekunda A, C, D + vybraní žáci sext, prof. Tříska, Marková, Šrámek, Halamková
7.–13. 3.   Jarní prázdniny
    Písemná zkouška DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D, kvint A, C, D
    Ústní zkoušky DSD I, tercie D, vybraní žáci kvarty D a kvint A, C, D
23. 3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

Duben

Datum Den Text
6. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
6. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod.
    Prezentace závěrečných výtvarných prací sext
    Písemné práce profilové části MZ
14.–18. 4.   Velikonoční prázdniny + státní svátky
    Přijímací zkoušky
26. 4. Út Ukončení klasifikace maturantů za 2. pololetí
27. 4. St Pedagogická rada maturantů
29. 4. Poslední zvonění, třídnické práce maturantů

Květen

Datum Den Text
3. 5. Út Instalace výstavy kvarty C, Chvalský zámek, prof. Brichcínová, Brejcha,
4. 5. St Vernisáž výstavy kvarty C, termín bude zpřesněn
Didaktické testy společné části MZ
Studijní volno maturantů
11. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
Sportovní kurz, kvinty, vybraní studenti
16.–25. 5. Ústní zkoušky profilové části MZ
Profitesty, 9:00 – 13:30, kvinty, prof. Válková, Mgr. Horynová
Terénní exkurze Z, sekunda A, C, D, celý den
Předávání maturitního vysvědčení, KC Atrium na Žižkově, Čajkovského 12. Praha 3

Červen

Datum Den Text
1. 6. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00, hodnocení MZ
Vodácký kurz 4. A, C, D
3. 6. Deinstalace výstavy kvarty C, Brichcínová, Brejcha
Krajinářský kurz, kvinta C, Varvažov, prof. Brichcínová, Kahounová,
Třídní schůzky nastupujících prim
23. 6. Čt Ukončení klasifikace, 8:00
24. 6. Třídnické práce, burza učebnic
24. 6. Klasifikační porada
27.–29. 6. Školní výlety
30. 6. Čt Předávání vysvědčení, ukončení školního roku