Červen

Datum Den Text
1. 6. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00, hodnocení MZ
Vodácký kurz 4. A, C, D
3. 6. Deinstalace výstavy kvarty C, Brichcínová, Brejcha
Krajinářský kurz, kvinta C, Varvažov, prof. Brichcínová, Kahounová,
Třídní schůzky nastupujících prim
23. 6. Čt Ukončení klasifikace, 8:00
24. 6. Třídnické práce, burza učebnic
24. 6. Klasifikační porada
27.–29. 6. Školní výlety
30. 6. Čt Předávání vysvědčení, ukončení školního roku