Červen

Datum Den Text
3. – 5. 6.   Zeměpis – terénní cvičení, sekunda A+D, prof. Urbanová, Baťka, Kašpar, Imramovský
5. 6. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
5. – 7. 6.   Zeměpis – terénní cvičení, sekunda C, prof. Urbanová, Imramovský
17.-21.6. Po-Pá Krajinářský kurz, kvinta C, prof. Brejcha, Brichcínová
20. 6. Čt Zahradní slavnost, od 16:00
21. 6. Ukončení klasifikace, 8:00
21. 6. Vybírání učebnic primy a sekundy
24. 6. Po Třídnické práce, burza učebnic (11:00)
24. 6. Po Klasifikační porada 13:00
25. – 27. 6. Út-Čt Školní výlety
28. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku