Prosinec

Datum Den Text
1. 12. Čt Kurz 1. pomoci před LVK, tercie A 2.–3. VH, prof Šmardová
1. 12. Čt Exkurze do Státního oblastního archivu v Praze, 5 studentů sekundy C, 2.–6.VH, prof. Floriánová
2. 12. Bloky primární prevence, sekunda D 1.–3.VH, sekunda C 4.–6.VH prevence poruch příjmu potravy, Prev-Centrum + prof. Chladová
2. 12. Zeměpisný pořad – Senegal, tercie D, 3.–6.VH, prof. Imramovský
2. 12. Olympiáda z českého jazyka, od 13:30, prof. Dvořáková, prof.Šilhánková
5. 12. Po Divadlem k demokracii – DidaDiv – Studio Divadla Archa, prima C 8:00 – 13:30, prof. Šilhánková
6. 12. Út Charitativní sbírka Srdíčkový den, tercie A, prof. Janáčová
6. 12. Út Projekt Post Bellum, 5 studentů 2.C, prof. Floriánová, 3. – 7. VH
8. 12. Čt Návštěva Domova pro seniory – Vánoční vystoupení tercie A (pouze polovina HV), 1.–4.VH, prof. Fišerová
8. 12. Čt Prima A, Blok ON, 1. –3. VH, prof. Chladová
9. 12. Divadelní představení Každý má v sobě dva vlky, prima A 3.–4. VH; sekunda A 5.–6. VH v uč. 308, prof. Šilhánková
12. 12. Po Konverzační soutěž v Nj, prof. Janáčová, prof. Marková
12. – 16. 12.   Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. Cafourek, Schmitz, Polívková, Pflanzerová, Janáčová
12. 12. Po Projekt EU, p. Hladík, kvinta C 3. – 4. VH, kvinta D 5. – 6. VH, prof. Dvořáková
12. – 13. 12. Po, Út Studentské prezidentské volby, průběžně do út 10:00, prof. Dvořáková,
Ema Zimovjanová sexta D
13. 12. Út Projekt EU, p.Hladík, kvinta A, 2. – 3. VH, prof. Dvořáková
14. 12. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
15. 12. Čt Blok primární prevence – Gambling, kvarta D 1.–3.VH, kvarta A 4.–6.VH, prof Chladová + Prev-Centrum
15. 12. Čt Prima A, Blok ON 1. –3. VH, pí. Chladová
15. 12. Čt Vánoční koncert spojených sborů Repetice + Shamwari, 19.00 Karlínské Spektrum, prof. Emanovská, Kavanagh
16. 12   Pá,Blok primární prevence – Gambling, kvarta C 2.–4.VH, prof. Chladová + Prev-Centrum
19. 12. Po Zeměpisná olympiáda, 6.–7.VH, prof. Imramovský, Urbanová
20. 12. Út Divadelní klub – Kašparova sláva vánoční, Divadlo v Celetné, 19:30, prof. Šilhánková
20. 12. Út Výtvarný projekt prima C, 2.-5.h., prof.Kahounová, Brichcínová
21. 12. St Projekce filmu v kině Aero, kvarta C, kvinta C, sexta C, 3.-5.h., prof.Brejcha, Brichcínová
21. 12. St Vánoční zpívání, všechny primy a sekundy, tercie A a D, kvarta A a D (celé třídy) + vybraní žáci Fj, 5.–6.VH, Aula, prof. Emanovská, Dovčiaková, Fišerová
Rozpis tříd: 5.VH – sekunda A, C, D, tercie A, kvarta A, vybraní žáci Fj. 6.VH – prima A, C, D, tercie D, kvarta D, vybraní žáci Fj
21. 12. St Adventní zájezd – Drážďany, prof. Trunečková, Janáčová, Janušová, výběr žáků
22. 12. Čt Besídky tříd, Vánoční akademie, 11:00, sál střední školy Jarov
23. 12. – 2. 1.   Vánoční prázdniny