Leden

Datum Den Text
3. 1. Út Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
3. 1. Út Zeměpisný pořad – Senegal, tercie C, 2.–5.VH, prof. Urbanová
3. 1. Út Beseda s Vladimírem Dzurem (vyšetřovatel zločinů v bývalé Jugoslávii, vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN), kvinty a sexty, 3.–5. VH, prof. Válková
9. 1.  Po Konverzační soutěž v Nj, prof. Janáčová, Marková
10. 1. Út Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium
15. – 22. 1.   LVK I. Rokytnice nad Jizerou, tercie A, prof. Klíma
16. 1. Po Kunsthalle – workshop Video KLIP, prima C/HV, 12.00 - 15.30, prof. Emanovská
18. 1. St Kunsthalle – workshop Video KLIP, kvarta A/HV 10.15 - 14.00, prof. Emanovská
19. 1. Čt Blok ON, sekunda C, 1.–3. VH, uč. 308, prof. Dovčiaková
23. 1. Po Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 16:00 hod.
23. 1. Po Workshop Kunsthalle, sekunda A -skupina Vv , 2.-5.v.h., prof. Kahounová
24. 1. Út Projektový den – chemie; sekunda C 1.–3. VH, prof. Šrámek, učebna 314; sekunda D 2. VH, prof. Tříska, učebna 315, sekunda A 3. VH, prof. Halamková, učebna 315.
25. 1. St Provozní porada, pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:10
26. 1. Čt Školní kolo soutěže v AJ, 6.–9. VH, prof. Ošťádalová, Klíma
30. 1. Po Školní kolo biologické olympiády, 5.–7. VH, vybraní studenti prim-sext, prof. Kaňková, učebna 012 (laboratoř biologie)
31. 1. Út Pololetní vysvědčení