Zřizovací listina KRPŠ

Zřizovací listina Klubu rodičů a přátel školy při Gymnáziu na Pražačce

Ministerstvo vnitra ČR
U Prašné brány 3
112 20 Praha 1

Zřizovací listina

Níže podepsaní zřizují podle zákona č. 83/1990 Sb. Občanské sdružení s názvem „Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu na Pražačce“ (dále jen Klub), které je dobrovolným sdružením rodičů, pedagogů a všech přátel školy, kteří se chtějí na práci školy aktivně podílet a pomáhat radou, činností a finančními prostředky tak, aby škola mohla poskytovat svým studentům to nejlepší vzdělání a podmínky ke studiu.

Nedílnou součástí této listiny jsou stanovy Klubu upravující jeho fungování.

Osoba zmocněná jednat ve věci registrace: Jan Řezníček

Pavla Jelínková, v.r.
Jan Řezníček, v.r.
Tomáš Šťastný, v.r.

V Praze dne 20.3.2002