Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Říjen

Datum Den Text
1. 10. Čt Asistenční kurz, odpoledne, kvinta D, Poláček
9. 10. Blok primární prevence, prima A 1.–3. VH + , prima C 4.–6. VH prevence šikany a agresivního chování, prof. Chladová + Prev-Centrum
19. 10. Po Blok ON, prima D 1.–3. VH, prof. Dovčiaková (uč. 309)
21. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 10. St Blok primární prevence, tercie D 1.–3.VH, prevence rasismu a xenofobie, tercie A 4.–6. VH, prevence rasismu a xenofobie, prof. Chladová + Prev-Centrum
22. 10. Čt Preventivní workshop – duševní zdraví, studenti semináře Psychologie, 1.–6.VH, prof. Chladová + OKOFEST
25. 10. Planetárium, prima A, 3.–7.VH, prof. Imramovský
26.–30. 10. Státní svátek a podzimní prázdniny