Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Duben

29. 3. - 5. 4.   Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D NJ 1, prof. Janáčová, Tužová
1. 4. Po Návštěva Poslanecké sněmovny od 9:00, 2.D, návrat na 5.VH, prof. Chladová
2. 4.  Út Hockeyshow, 14:50, ukončení vyučování po 7. VH, hráčky a hráči po 6. VH, prof. Klíma
2.-3. 4   IInstalace výstavy studentů kvarty C, zámek Chvaly, prof. Pavlíček, Kahounová
3. 4.  St Blok prevence sekunda C (rasismus a xenofobie) 1.–3.VH, prima C (agresivní chování a šikana) 4.–6.VH, prof Chladová + Prev-Centrum
3. 4.  St Divadlo Komedie - Vlada5; tercie A, tercie C, prof. Dvořáková, Holanová, odchod po 1.VH, návrat na 7.VH
3. 4.  St Vernisáž výstavy studentů kvarty C, 17:00 zámek Chvaly, prof. Pavlíček
3. 4.  St Školní kolo chemické olympiády kategorie B, test školního kola, 1. + 2. VH (učebna 027), vybraní žáci kvint, prof. Marková
4. 4. Čt Návštěva Poslanecké sněmovny od 9:00, sekunda.C, návrat na 5.VH, prof. Chladová
4. 4. Čt Présentation en français (Technické muzeum) od 10:00, tercie A - francouzštináři, odchod po 1. VH, návrat na 8. VH, prof. Dovčiaková
5. 4. Návštěva Poslanecké sněmovny, sekunda.A, 10:10 sraz před školou, návrat na 7.VH, prof Chladová
5. 4. Pythagoriáda – v hodinách matematiky, prima A, C, D, prof. Kaňková
8.-9. 4.   Veřejná prezentace maturitních prací, sexta C, prof. Brejcha, Pavlíček
9. 4. Út Obvodní kolo MO, kategorie Z8, ZŠ Chmelnice, 8:30–10:30, vybraní žáci    primy A
9. 4. Út Filmový večer, primy a sekundy, 17:00
10.-11. 4.    Maturitní písemné práce společné části, český jazyk a literatura a cizí jazyk
10. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
10. 4. St Divadlo Komedie – Teror, kvarta C, odchod po 1. VH, odpolední vyučování odpadá, prof. Dvořáková,
10. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod.
11. 4. Čt Blok ON, prima A, učebna 308 1.–3. VH, prof. Dovčiaková
11. 4. Čt Blok ON, sekunda D, 1.–3.VH, prof. Chladová
11. 4 Čt Zoo Praha, tercie D, prof. Kaňková
11. 4. Čt Filmová noc, tercie až sexty, 19:00, Matěj Straka, prof. Kašpar
11. 4. Čt Program NG, Gotické umění, tercie C, prof. Kahounová, prof. Brichcínová
11. 4. Čt NG Veletržní palác, komentovaná prohlídka První republika, kvarta C, prof Dvořáková; odchod po 2. VH
12. 4. Muzeum hl.m. Prahy – Langweilův model, kvinta C, prof. Kaňková
12. 4. Pát Karlínské Spektrum, Koncert sborů Repetice a Zanoty (Jindřichův Hradec), 20:20, prof. Emanovská, Pavlíčková
12. 4. Historická budova Národního divadla – exkurze, sekunda D, 8:45, prof. Janáčová
12. 4. Historická exkurze po Praze - kvarta D, 8.00 - Křižovnické náměstí, prof. Floriánová, Chladová
12. 4.

Vesmír a světlo, Hvězdárna HLMP, 9:00, prima A, C, prof. Chaloupecká, prof. Stříbný

Gravitace, Hvězdárna HLMP, 10:30, tercie A, D, prof. Chaloupecká, prof. Stříbný

12. – 17. 4.   Přijímací zkoušky
15. 4. Po Historická budova Národního divadla – exkurze, tercie C, 8:45, prof. Holanová
15. 4. Po Exkurze ČVUT Praha 4A, 4C, Přednáška Relativita 11:30 ČVUT prof. Kulhánek 5A, 5C, 5D, Chaloupecká Zeinert
16. 4. Út Komentovaná prohlídka Werichovy vily, 2D, od 10:00, Janáčová.
16. 4. Út Periodická tabulka prvků – exkurze, prima A, celý den, prof. Tříska
17. 4. St Chlupáčovo muzeum historie Země – PřF UK, sekunda D, 10:00, prof. Kaňková
17. 4. St Blok prevence, prima D (agresivní chování a šikana) 1.–3.VH, prima A (agresivní chování a šikana) 4.–6.VH, prof. Chladová + Prev-Centrum
18. – 22. 4.   Velikonoční prázdniny + státní svátky
23. 4. Út Ústav fyzikální chemie – exkurze, žáci Semináře z chemie (vybraní studenti z kvinty A, C, D), 13:30–16:15, prof. Halamková
24. 4.  St

Blok prevence sekunda A (rasismus a xenofobie) 1.–3.VH, sekunda D (rasismus a xenofobie) 4.–6.VH, prof. Chladová + Prev-Centrum

24. 4. St Uzavření klasifikace maturujících studentů do 10:00 v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů
25. 4. Čt Blok ON, prima C, 1.–3. VH, prof. Dovčiaková, uč. 308
25. 4. Čt Blok ON, sekunda C, 1.–3.VH, prof. Chladová
26. 4. Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů
26.4. Soutěž ve francouzské konverzaci kvarta A + vybraní žáci kvarty C, 5. VH, prof. Chaloupecký, Dovčiaková
29. 4. Po Planeta Země 3000 – Kolumbie, tercie A, C, D 1.–3. VH, prof. Pejčochová, Měkota, Imramovský
29. – 30. 4.   Maturanti studijní volno
30. 4. Út Blok ON, prima D, 3. – 5. VH, prof. Dvořáková
30. 4. Út

Divadlo Kolowrat: Jak se dělá divadlo, 1.–4. vyuč. hod., prima A, prima C, sekunda D,

prof. Libá, Holanová, Janáčová

30. 4. Út Beseda s Peterem Freestonem, kvinta A, C, D + kvarta D, 4.–5.VH, prof. Pešková, Plajnerová, Kalač, Ošťádalová