Přijímací řízení na rok 2019/2020 do prvních ročníků

Pro školní rok 2019/2020 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech.
Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, sturium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do oboru s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb. Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 12.-17. dubna 2019.
Přihlášky se podávají nejpozději do 1. března 2019 a musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 60a zákona č. 561/2004 Sb.