Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech.
Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do oboru s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb.

Přehled termínů:

  • Od 1. února do 1. března 2021 odevzdání přihlášky ke studiu.
  • 14. a 15. dubna jednotné přijímací zkoušky a přijímací zkoušky z výtvarné výchovy.
  • Do 31. března odevzdání domácích prací z výtvarné výchovy.
  • Podrobné informace:

  • Podrobné informace k přijímacím zkouškám a jejich hodnocení.
  • Návod k vyplnění přihlášky ke studiu.