Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech. Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do zaměření s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb.

Přehled termínů:

  • Od 1. února do 1. března 2023 odevzdání přihlášky ke studiu.
  • Osobní doručení přihlášky je možné v pondělí až pátek 8:00 do 15:00 hodin.
  • V pátek 3. února je škola uzavřena.
  • Do 31. března odevzdání domácích prací z výtvarné výchovy.
  • Přijímací zkoušky proběhnou 17. a 18. dubna 2023.

 

Doplňující informace: