Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech. Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do zaměření s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb.

Přehled termínů:

  • Výsledky přijímacího řízení zveřejníme dne 3. května 2023 v odpoledních hodinách.
  • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (výsledky a opravené záznamové archy). Této možnosti můžete využít dne 3. května 2023 od 10:00 do 12:00 v budově gymnázia v kanceláři č. 201. NEJEDNÁ SE o informaci o přijetí či nepřijetí uchazeče!
  • Od 1. února do 1. března se odevzdávaly přihlášky ke studiu.
  • Do 31. března 14:00 hodin se odevzdávaly domácí práce z výtvarné výchovy.
  • Pozvánky k přijímací zkoušce jsme odeslali v týdnu 28. března.
  • Přijímací zkoušky proběhly 17. a 18. dubna.
  • Počet uchazečů je: všeobecné studium 461, výtvarná výchova 164, Německý jazyk 294.

 

Doplňující informace: