Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech.
Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do oboru s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb.

  • Přihlášky ke studiu se odevzdávaly v termínu 1. února až 1. března 2022.
  • Do 31. 3. 2022 zájemci o studium výtvarného zaměření doručí do školy domácí práce. Doručení je možné od pondělí 14. 3., v pondělí až čtvrtek 8:00 až 15:00 hodin, v pátek 8:00 až 14:00 hodin.
  • Přijímací zkoušky proběhnou 19. a 20. dubna 2022.
  • Pozvánky k příjímacím zkouškám jsme odeslali 31. 3. 2022.
  • Prohlédněte si podrobné informace a kritéria hodnocení přijímacích zkoušek.
  • Přehled označení učeben CERMAT (uvedené na pozvánce k PZ) a místností ve škole 19. 4. a 20. 4.
  • Rozdělení uchazečů do jednotlivých pater podle abecedy 19. 4. a 20. 4.
  • V této prezentaci se dozvíte základní informace o škole a přijímacím řízení.
  • Podívejte se jak se u nás učí český jazyk, matematika, chemie, biologie, německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, dějepis, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova.