Září

30.8. – 5.9.   Výběrový poznávací zájezd do Anglie, prof. Tužová, Kavanagh
2. 9. Po 8:30 hod. zahájení školního roku
2.–5. 9.   Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Stříbný, Emanovská
2.–6. 9.   Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D v Haidműhle, prof. Cafourek, Janušová
2.–4. 9.   Třídnické práce
3. 9. Út Exkurze v Zoo Praha, sexta A, prof. Halamková
4. 9. St Festival vědy, sekunda A, C a D, prof. Trunečková a Tříska
5. 9.   Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 7:50
6.–9. 9.   Třídnické práce primy A, C
9.–10. 9.   Třídnické práce primy D
9. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 1. vyučovací hodina
9. 9. Po Charitativní sbírka Světluška, tercie A, prof. Dočekalová, Chaloupecká
10. 9. Út Projekt Stopy, Kostel Pražského Jezulátka, kvarta C, prof. Holanová, návrat na 8.vyuč. h.
12. 9. Čt Divadlo Disk, Orestes; tercie A, kvarta A, prof. Emanovská, prof. Dvořáková; odchod po 2. VH, příchod na odpolední výuku
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Bornheim, tercie D, prof. Floriánová, Trunečková (žáci mají v pátek 13. 9. již volno, příjezd partnerů ráno)
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Janáčová, Marková (žáci mají v pátek 13. 9. ještě výuku)
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Cafourek, Ošťádalová
13.–20. 9.   Výměna s part. školou Straubing, kvinta D, prof. Janušová, Libá
17. 9. Út Exkurze do Čapkova památníku ve Staré Huti, sexta D, návrat na odpolední výuku, prof. Izáková, Brožová
23. 9.  Po Třídní schůzky rodičů primy D, 17:00, učebna 014
23. 9. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta C, D, prof. Janáčová, Klíma
24. 9. Út Třídní schůzky rodičů primy C, 17:00, učebna 014
25. 9. St Blok primární prevence – poruchy příjmu potravy, sekunda C 1.–3.VH, Prev-Centrum, prof. Chladová
25. 9.  St

Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05

Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

25. 9. St Blok ON, prima D, 1.–3. VH, prof. Dvořáková
26. 9. Čt Třídní schůzky rodičů primy A, 17:00, učebna 014
30. 9. Poslední termín zvolení tématu ročníkové odborné práce, kvinty