Listopad

Datum Den Text
1. 11. Út Halloween
2. 11. St Tandem – tercie D (pouze polovina třídy HV) návštěva cembalisty Ondřeje Bernovského, 1.–3. VH, prof. Fišerová
2. 11. St Exkurze do firmy Safina, kvarta D, 1.–6. VH, prof. Marková
2. 11. St Exkurze do ústavu makromolekulární chemie, žáci chemického semináře 5.ACD (512+513), 5.–8. VH, prof. Tříska
3. 11. Čt Pilotní zkouška DSD II, 4.–5. VH, prof. Cafourek, Schmitz
3. 11 Čt Exkurze ÚFE AV ČR a NTM, kvinta A + D, prof. Chaloupecká M, Dočekalová
3. 11. Čt Blok ON, prima C, 1.–3. VH, prof. Chladová
3. 11. Čt Projektový den – chemie; sekunda D 3.–5. VH, p. Tříska, učebna 315; sekunda C 3. VH, p. Šrámek, učebna 314, sekunda A 5. VH, p. Halamková, učebna 314.
4. 11. Sekunda A,C,D, 4.–5.VH, Finanční gramotnost (přednáška), prof. Dovčiaková, aula
7. 11. Po Uzavření klasifikace za první čtvrtletí, do 14:00
7. 11. Po Zeměpisný pořad – Senegal, tercie A, 3.–6.VH, Imramovský
9. 11. St Bloky primární prevence, prima C 1.–3.VH, prima A 4.–6.VH, prevence šikany a kyberšikany, Prev-Centrum + prof. Chladová
9. 11. St Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
9. 11. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, primy + sekundy 17:00 – 19:00, tercie až sexty 17:30 – 19:00
9. 11. St Veřejná generální zkouška, Obecní dům, celá kvarta A, 2.–6. VH, prof. Emanovská
10. 11. Čt Demosthenes, 14:00 aula, vybraní žáci prim – sext, předmětová komise ČJL
15. 11. Út Setkání u příležitosti 65 let školy
15. 11. Út Divadelní klub – Revizor, divadlo ABC, 19:30, prof. Šilhánková
16. 11. St uzávěrka přihlášek k DSD I
16. 11. St Terezín, celý den, kvarta D a kvarta C, prof. Kalač, Emanovská
16. 11. St Veřejná generální zkouška České filharmonie s M. Koženou, Rudolfinum, HV polovina tercie A, 2.–6.VH, prof. Fišerová
17. – 18. 11. Čt, Pá Státní svátek, ředitelské volno
22. 11. Út Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, Schmitz
24. 11. Čt Divadlo v Celetné, Agent, tzv. společenský, tercie C 1. – 6. VH, prof. Dvořáková
25. 11. Bloky primární prevence, prima D 1.–3.VH prevence šikany a kyberšikany, sekunda A 4.–6. VH prevence poruch příjmu potravy. Prev-Centrum + prof. Chladová
25. 11. Návštěva poslanecké sněmovny PČR, sekunda D – odchod v 8:00, návrat na 5.VH (prof.Dovčiaková), sekunda C odchod v 10:00 (3. VH) – prof. Šrámek
28. 11. Po Divadlo Archa, projekt Divadlem k demokracii, kvarta C, 1. – 6. VH, prof. Emanovská
30. 11. St Etiketa nejen ve škole – co o sobě říkám svých zevnějškem a chováním, zájemci, 13:00 aula, Kateřina Braithwaite
30. 11. – 2. 12. St Exkurze Osvětim – Krakow, vybraní studenti sexta A,C,D, prof. Tulka, Chladová, Chaloupecký