Květen

Datum Den Text
3. 5. Út Instalace výstavy kvarty C, Chvalský zámek, prof. Brichcínová, Brejcha,
4. 5. St Vernisáž výstavy kvarty C, termín bude zpřesněn
Didaktické testy společné části MZ
Studijní volno maturantů
11. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
Sportovní kurz, kvinty, vybraní studenti
16.–25. 5. Ústní zkoušky profilové části MZ
Profitesty, 9:00 – 13:30, kvinty, prof. Válková, Mgr. Horynová
Terénní exkurze Z, sekunda A, C, D, celý den
Předávání maturitního vysvědčení, KC Atrium na Žižkově, Čajkovského 12. Praha 3