Květen

Datum Den Text
2. – 15. 5.   Didaktické testy společné části MZ
2. 5. Čt Exkurze: Periodická soustava prvků, Přírodovědecká fakulta UK Praha, prima D, 1.–4. VH, prof. Marková
2. 5 Čt Exkurze: Stanice přírodovědců DDM, Drtinova, Praha 5, prima C, , prof. Kaňková
2.5. Čt Instalace a vernisáž výstavy Echo – kvarta C, 17:00 hodin, prof. Pavlíček, Kahounová
3. 5. Exkurze: Stanice přírodovědců DDM, Drtinova, Praha 5, prima D, prof. Kaňková
9.5. Čt Výtvarná exkurze Pražský hrad a Malá Strana, kvarta D, 1.–4. VH, jen skupina VV, prof.Brichcínová
5.–10. 5. Ne–Pá Sportovní kurz kvinta AD, Horní Poříčí, prof. Urbanová, Brožová, Klíma, Imramovský, Kalač, Stříbný
13. 5. Po Dílna v Národním divadle, prima C, odchod po 3. VH, prof. Emanovská
14. 5. Út Inscenace Český hrdina, Centrum Dox, kvarta D, 3.–5. VH, prof. Matoušková
15.5.   Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
15. 5. St Výukový blok ON – sekunda C, 3.–5. VH, prof. Matoušková
20.5. Po Deinstalace výstavy kvarty C – Zámek Chvaly, kvarta C, Pavlíček, Kahounová
20. 5. Po Profitesty kvinty, Mgr. Petra Horynová
20. – 24. 5.   Ústní zkoušky profilové části MZ
20. – 23. 5 Po-Pá Vodácký kurz kvarta D, prof. Brožová, Šmardová
22. 5. Út Výukový blok ON – prima C 1.–3. VH, prof. Matoušková
22. 5. St Výukový blok ON – sekunda D 4.–6.VH, prof. Matoušková
22. 5. St Profitesty kvinty, Mgr. Petra Horynová
27.–31. 5. Po–Pá Závěrečné testy z německého jazyka, primy–kvinty, v hodinách NJ
29. 5 – 2. 6. St–Ne Vodácký kurz kvarta A, prof, Imramovský, Urbanová, Klíma
31. 5.   Předávání maturitního vysvědčení, KC Atrium na Žižkově, Čajkovského 12. Praha 3, sexta A 14:10 hod., sexta C 14:45 hod., sexta D 15:20 hod.