Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Pěvecký sbor Repetice

Pěvecký sbor Gymnázia Na Pražačce Repetice je otevřený všem, kteří mají o tuto hudební činnost zájem, tedy i těm, kteří dosud ve sboru zpívat nezkoušeli. Cílem není nejvyšší profesionalita (to ani v našich podmínkách při cca 90-minutových zkouškách jednou týdně nelze), ale vytvoření příjemného zájmového kolektivu, který tvoří jak studenti, tak i pedagogové gymnázia.

Repetice
Repetice