Klub rodičů

Občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu na Pražačce vzniklo v roce 2002. Cílem Klubu je pomáhat škole při zkvalitňování podmínek ke studiu a při organizaci školních i mimoškolních aktivit. Hlavní činnost Klubu se odvíjí od přidělování finančních prostředků z dobrovolných příspěvků rodičů a přátel školy na vybrané akce. Číslo účtu klubu rodičů je 1943329359/0800.

Podporu získávají jednotlivé návrhy učitelů, studentů či rodičů na základě kritérií, jako je zefektivnění studia, zkvalitnění prostředí školy nebo to, že realizace daného návrhu bude ve prospěch všech studentů. Mohla tak vzniknout studovna, již jsme vybavili nábytkem, volně přístupnými počítači a internetem. Pro výtvarníky jsme vybudovali keramickou dílnu, učebna fyziky získala notebook a dataprojektor, na chodby školy jsme rozmístili lavičky a automaty na pitnou vodu, jejichž provoz financujeme. Do šaten byl instalován kamerový systém, obměňujeme zde nevyhovující šatnové skříňky. Pravidelně podporujeme sportovní a výtvarné kurzy, naučné zájezdy, školní akademii, pěvecký sbor Repetice, studentský časopis Element a jiné pravidelné akce.

Výkonným orgánem Klubu rodičů a přátel školy je výbor. Členem výboru se může stát každý rodič či příznivec školy, který je ochoten pravidelně se účastnit jeho schůzí a zaplatí každoroční příspěvek. Snažíme se dosáhnout toho, aby každá třída měla v Klubu svého zástupce, a na jednáních Klubu tak mohly zaznít všechny podněty rodičů, a zároveň aby rodiče při rodičovských schůzkách mohli být v úplnosti informováni nejen o rozhodnutích a jejich okolnostech, ale i o případných dalších záměrech.

Díky tomu, že se Klubu daří mít svého zástupce v Radě školy, je spolupráce ředitele, Rady a Klubu bezprostřední a činnost není omezena jen na materiální stránku pomoci.

Je možné nám napsat na krps@gymnazium-prazacka.cz.