Zástupci Klubu rodičů

Josef Dobřemysl sexta A
Lucie Simerová sexta C
Kateřina Hobzová sexta D
Dana Sochorová sexta D
Roman Kopecký kvinta A, předseda KRPŠ
Lenka Mikušová
kvinta C
Jitka Grandová kvinta D
Jiří Mašek
kvinta D
Irena Knapovská kvinta D
Markéta Čurdová kvarta C
Jiří Kotmel kvarta D
Michaela Jirglová tercie A
Jiří Hanzal tercie A
Diana Jenne tercie C
Karolína Maříková tercie D
Roman Kopecký sekunda A, předseda KRPŠ
Jindra Kozáková sekunda C
Vladimír Holzknecht člen
Magdalena Horáková člen