Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Květen

Datum Den Text
5.–6. 5. St, Čt Přijímací zkoušky
12. 5. St Ukončení klasifikace maturantů za 2. pololetí
12. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
14. 5. Ukončení výuky maturantů, třídnické práce, předávání vysvědčení za 2. pololetí
17.–21. 5.   Studijní volno maturantů
24. 5. Po Didaktické testy společné části MZ: matematika, anglický jazyk
25. 5.  Út Didaktické testy společné části MZ: český jazyk, matematika rozšiřující, francouzský jazyk
26. 5.  St
Didaktické testy společné části MZ: německý jazyk, ruský jazyk
27. 5.  Čt
Písemná práce profilové části MZ z matematiky
28. 5.  Písemná práce profilové části MZ z IVT