Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Březen

5. 3.  Út Blok ON, prima D, 3. – 5. VH, prof. Dvořáková
7. 3.  Čt Blok ON, sekunda C, 1. – 3. VH, prof. Chladová
8. 3. Školní kolo chemické olympiády, kategorie C, tercie + kvarty – zájemci, kontrolní test, 4. – 5. VH, učebna 024L, prof. Halamková
14. 3. Čt Písemná zkouška DSD I
14. 3. Čt Blok ON, sekunda D, 1. – 3.VH, prof. Chladová
10. – 15. 3.   Lyžařský kurz Pec Pod Sněžkou,tercie A, prof. Šmardová
15. 3.  Divadlo D 21, Orwel: 1984, sekunda A, sekunda C, tercie D, 1. – 5. VH, prof. Izáková, Emanovská, Dvořáková
18. – 22. 3.   DSD I – ústní zkoušky
20. 3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
20. 3.  St Exkurze MFF UK – soubor pokusů vrhy v gravitačním poli, tercie A, prof. Chaloupecká
22. 3. Matematický klokan,  primy A,C,D celá třída, z ostatních tříd přihlášení studenti, 5. – 6. VH, prof. Kaňková
25. 3. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, tercie C + D, prof. Janáčová, Klíma
26. 3. Út Školní kolo chemické olympiády, kategorie B, praktická část, 3. – 5. VH (učebna 027), vybraní žáci kvint, prof. Marková
29. 3. - 5. 4.   Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D NJ 1, prof. Janáčová, Tužová