Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Květen

1. 5. St Státní svátek
2. 5. Čt Deinstalace výstavy – kvarta C, prof. Pavlíček, Kahounová
3. 5.  Exkurze do Památníků Vojna a Lety, prima A, C, D, sraz 7:30, Loudova ulice, prof. Floriánová, Trunečková, Tužová, Tříska, příjezd do Prahy 13:00
2. – 9. 5.   DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
5. – 10. 5.   Sportovní kurz kvinty, prof. Brožová 
7. 5. Út Památník Karla Čapka ve Strži, sekunda A, 1.–6. vyuč. hodina, prof. Emanovská
7. 5 Út Soutěž ve francouzské konverzaci vybraní žáci tercie A,C, 6. VH, prof. Dovčiaková, Holanová
8. 5. St Státní svátek
10. 5.  Press paradox – představení divadla Disk, kvinta C, 10.00 - 13.30, prof. Emanovská
10. 5. Čtyři kroky – Rudolfinum sekunda A, D, 2.–6. VH, prof. Dovčiaková, Pavlíčková
13. 5. Po Stanice přírodovědců DDM Smíchov, prima C, 1.–5. VH, prof. Halamková
14. 5. Út Stanice přírodovědců DDM Smíchov, sekunda D 1.–5. VH, prof. Kaňková
16. 5.  Čt Prevence – Zdravý životní styl, 2.C 1.–2.VH, 2.D 3.–4.VH, 2.A 5.–6.VH, prof. Chladová
20. 5.  Po Beseda s generálem Petrem Pavlem, všechny tercie - kvinty (sexty dobrovolně), témata besedy: bezpečnostní situace v ČR, členství v NATO, aktuální hrozby a rizika, prof. Chladová, Aula od 11:30
23. 5. Čt Svět kolem Nás: „Írán – zahalená krása“, kvarta A, C, D + kvinta A, kino Aero 3.–4. VH, prof. Pejčochová, Měkota, Imramovský
23. 5. Čt Begegnungen – workshop NJ, 9 až 16 hod., kvinta D, prof. Cafourek
16. – 24. 5.   ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ 
ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
16. – 24. 5.   Znalostní test z matematiky, tercie a kvarty, prof. Plajner
26. 5. Ne Koncert + piknik Petřín, sbor Repetice, 17:00, kostel sv. Vavřince na Petříně,
prof. Emanovská, Pavlíčková
 
27. 5.  Po Pythagoriáda OK, vybraní studenti prim, prof. Měkota, prof. Stříbný
28. – 31. 5.   Závěrečné testy z německého jazyka, primy až kvinty, prof. Pflanzerová
29. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
29. 5. – 2. 6.   Vodácký kurz Vltava, kvarta C, prof. Imramovský