Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Září

Datum Den Text
31. 8. – 3. 9. Sportovní kurz, sexty, vybraní studenti, prof. Imramovský
1. 9. St Zahájení školního roku, 9:00 hod., třídnické práce
1.–4. 9. Seznamovací kurz pro žáky tříd prima A, prima C, prof. Halamková, Šrámek
1.–4. 9. Seznamovací a jazykový kurz pro žáky třídy prima D, prof. Kulichová
2. 9. Čt Burza učebnic, 13:30 hodin (ukončení výuky 6. VH)
3. 9. Projektový den VV, tercie C, 3.–7. VH., prof. Brichcínová, Brejcha
6. 9. Po První zvonění, primy a sexty, třídní uvedených tříd, 2. vyučovací hodina
6. 9. Po Podzimní termín ústní MZ společné a profilové části, zahájení v 13:50
6.–7. 9. Třídnické práce primy A, C, D
7. 9. Út Fotografování tříd
7. 9. Út Světluška, kvinta A, prof. Chaloupecká M, Dočekalová
8. 9. St Festival vědy, sekunda C, sekunda D, 1.–4. VH, výuka od 5. VH, p. Marková, Tříska
8. 9. St Zahradní párty, 16:00
8. 9. St Projektový den VV kvarta C, 3.–7.vyuč.h.,Brichcínová, Brejcha
9. 9. Čt Projekt Dotkni se vesmíru, kvinta A, Dočekalová
15. 9. St Čapkův památník ve Strži sexta C, Janáčová a Klíma
15.–16. 9. St– Čt Terezín seminář kvarta C, prof. Tužová, Válková
16. 9. Čt Čapkův památník ve Strži, sexta A, sexta D, prof. Dvořáková, Libá, Chaloupecká, Emanovská
20. 9. Po Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta D, prof. Janáčová
22. 9. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22. 9. St Třídní schůzky tříd prima A, C, D, 17:00, studijní techniky a návyky
23. 9. Čt Divadelní představení + workshop, sexta A, kvinta D, kvarta A, kvarta D, odchod v 9:00, návrat na 8.–9. VH, prof. Dvořáková, Emanovská, Chaloupecká, Janáčová
27. 9. Po Ředitelské volno
28. 9. Út Státní svátek
30. 9. Čt Blok Ov 1.A, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
30. 9. Čt Asistenční odpoledne, kvinta A, 7.–10. VH., prof. Poláček