Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Červen

1.–3. 6.   Didaktické testy společné části MZ
3. 6. St První termín přijímací zkoušky z VV
4. 6. Čt Písemná práce profilové části MZ z matematiky a francouzštiny
5. 6. Druhý termín přijímací zkoušky z VV
5. 6. Písemná práce profilové části MZ z IVT a angličtiny
8. 6. Po Písemná práce profilové části MZ z němčiny
9. 6. Út Jednotné přijímaci zkoušky
12.–19. 6.   Ústní zkoušky společné a profilové části MZ
25. 6. Čt Předávání maturitních vysvědčení
26. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku
29.–30. 6.   Ředitelské volno