Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Březen

Datum Den Text
1. 3. Blok primární prevence, prima C 1.–3. VH, prima D 4.–6.VH, nelegální návykové látky, Prev-Centrum + prof. Chladová
2.–8./9. 3. Pá–Pá Výměnný pobyt kvinty D v Praze, prof. Schmitz, Trunečková, Janušová, Stříbný
3.–8. 3. Ne–Pá LVK tercie D, Pec pod Sněžkou – chata Lyžařská, prof. Šmardová
5. 3. Út Návštěva trestního jednání Obvodního soudu pro Prahu 3, kvinta C, 7.–9. V.H., prof. Matoušková
6. 3. St Výukový blok ON, prima D, 4.–6.VH, prof. Matoušková
6. 3. st Výukový blok ON, prima C, 1.–3.VH, prof. Matoušková
6. 3. St Blok primární prevence, prima A nelegální návykové látky 1.–3.VH, sekunda A prevence rasismu a xenofobie 4.–6.VH, Prev-Centrum + prof. Chladová
7. 3. Čt Návštěva Výroby kytar a dalších hudebních nástrojů, kvarta D skupina HV, 1. – 4. VH, prof. Fišerová
7. 3. Čt Muzeum Kampa, komentovaná prohlídka, kvarta D skupina VV, 1. – 4. VH, prof. Brichcínová
13. 3. St Písemná část DSD I, tercie D + vybraní studenti kvint AC, prof. Cafourek, Schmitz
13. 3. St Po stopách Franze Kafky, kvinta D, 1.–9. VH, prof. Karešová
13. 3. St Výukový blok ON, sekunda D, 3.–5. VH, prof. Matoušková
13. 3. St Projektový den VV, prima C, 1. – 6. VH, prof. Brichcínová, Brejcha
15. – 22. 3. Pá–Pá Výměnný pobyt sekundy D v Praze, prof. Polívková, Cafourek, Floriánová, Chladová
17. – 22. 3. Ne–Pá LVK tercie C, Pec Pod Sněžkou – chata Lesní, prof. Brožová
18. – 22. 3. Po–Pá Ústní část DSD I, tercie D + vybraní studenti kvint AC, prof. Cafourek, Schmitz, Kulichová, Pflanzerová
20. 3. St Výukový blok ON, sekunda C, 3.–5. VH, prof. Matoušková
20. 3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 3. čt Workshop Umění politického marketingu, Centrum Dox, kvarta D, 1.–4. VH, prof. Matoušková
22. 3. Blok primární prevence, sekunda D 1.–3.VH, sekunda C 4.–6.VH prevence rasismu a xenofobie, Prev-Centrum + prof. Chladová
22. 3. Matematický klokan – soutěž, 5.–6. VH, všichni studenti prim + vybraní studenti sekundy až sexty, prof. Kaňková
26. 3. Út Instalace maturitních prací z VV, 7.–9. VH, sexta C, prof.Brichcínová, prof.Brejcha, v rámci hodin VV
26. 3. Út Filmová noc, tercie až sexty, prof. Kašpar
27. 3. St Výukový blok ON, prima A, 3.–5. VH, prof. Matoušková
28. 3. – 1. 4. Čt–Po Velikonoční prázdniny, státní svátky