Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech.
Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do zaměření s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb.

  • Přihlášku ke studiu je nutné podat nejpozději 1. března 2023.
  • Potvrzení od lékaře na přihlášce NENÍ NUTNÉ.
  • Přijímací zkoušky proběhnou 17. a 18. dubna 2023.
  • Podrobné informace, pokyny a závazné termíny budeme průběžně doplňovat.
  • Den otevřených dveří bude v úterý 10. 1. 2023.
  • Podívejte se jak se u nás učí český jazyk, matematika, chemie, biologie, německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, dějepis, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova.