Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech.
Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do oboru s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb.

  • Přihlášky ke studiu se odevzdávají v termínu 1. února až 1. března 2022.
  • Přijímací zkoušky proběhnou 19. a 20. dubna 2022.
  • V této prezentaci se dotvíte základní informace o škole a přijímacím řízení.
  • Podívejte se jak se u nás učí český jazyk, matematika, chemie, biologie, německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, dějepis, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova.