Zpráva o vypouštění sondy

13. 9. 2021
Ve čtvrtek 9.9.2021 se uskutečnilo vypouštění sondy v rámci projektu Dotkni se vesmíru. Sonda padala z výšky 33 km nad Zemí a při letu průběžně fotila.

Povinné testování ve školách

24. 8. 2021

Podle pokynu MŠMT ze dne 8. 9. končí povinné testování žáků ve školách. V případě dalších změn budou školy o případném znovuzavedení testování informovány nejméně 7 dní dopředu.

Výsledky chemické olympiády

29. 4. 2021
Kategorie D (primy a sekundy) Školní kolo - účast 2 žáci, oba postoupili do okresního kola
Kategorie C (tercie a kvarty) Školní kolo - účast 5 žáků, 3 postoupili do krajského kola
Všechny soutěžící moc chválíme za vzornou reprezentaci Gymnázia Na Pražačce a za jejich skvělé výkony, které předvedli i v období distančního vzdělávání. Projevili tak skutečný zájem o obor chemie. Gratulujeme a přejeme všem účastníkům soutěže, aby svůj zájem i nadále rozvíjeli.

Matematická olympiáda Z8 (primy)

1. 4. 2021
Letos se domácím kolem olympiády stalo i kolo obvodní pro Prahu 3. Za naši školu se do něj nominovali tito reprezentanti z prim: prima A: Václav Blahunek prima C: Dina Holešovská prima D: Lukáš Pospíchal

Matematický klokan 2021

1. 4. 2021
Dne 19. 3. 2021 i k nám doskákal matematický klokan. Tentokrát ne do školy, ale za svými soutěžícími doskákal v distanční době až domů.

Vítězové nevyhlášené soutěže - jeden z úkolů z TV

24. 3. 2021

Naši studenti měli za úkol vytvořit netradiční sochy se sportovní tématikou. Vzhledem k tomu, že nám přišlo tolik zajímavých obrázků/výtvorů, rozhodly jsme se, uspořádat v rámci pedagogického sboru, hlasování o nejhezčí výtvor. Sníh během plnění úkolů mizel studentům před očima a tak nastoupila jejich improvizace. Výtvory vytvářeli studenti z přírodních materiálů a tak jsme soutěž rozdělily do třech kategorií: originální sněhulák, netradiční sněhulák a improvizace. Tady jsou vítězné výtvory.

Olympiáda v českém jazyce

2. 2. 2021

Obvodní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 26. 1. 2021.
Letos se výjimečně uskutečnilo formou on-line.
Žáci i učitelé byli asi více nervózní z možných problémů s technikou, připojením…
Je pravda, že obavy měli zejména žáci první kategorie na základních školách, kde s formou on-line testů tolik zkušeností ještě nemají.
Naši studenti, kteří se účastnili, zvládli nejen techniku, ale poradili si obstojně i s řešením úkolů jazykových. Rovněž slohový úkol na téma „Vypadalo to jako maličkost …“, napsali pěkně. Zkrátka byli úspěšní.

Den otevřených dveří

12. 1. 2021

Vážení uchazeči o studium na Gymnáziu Na Pražačce. Na dnešní den jsme měli naplánovaný klasický den otevřených dveří. Ze známých důvodů Vám však musíme naší školu představit pouze na dálku. Věřím, že v tomto krátkém videu se dozvíte vše důležité.

2 celoškolní soutěže mezi třídami i se zapojením kantorů

11. 11. 2020

V době distančního vzdělávání jsme pro naše studenty uspořádaly 2 celoškolní soutěže mezi třídami i se zapojením kantorů. První soutěž byla ve "sbírání" kilometrů za běh, chůzi, kolo/koloběžka. Druhá soutěž cílila na fyzickou zdatnost našich studentů - opět "sbírali" body a to za klik/leh-sed/plank/shyb/dřep. Do soutěže se zapojilo přes 70% všech studentů. Vítězové se mohou těšit na věcné ceny. V téhle době je pohyb důležitý, tak si i nadále cvičte doma, choďte na procházky, pak i to učení půjde lépe.

 

Adaptační pobyt – Prima C

13. 10. 2020

Byl první den školy a my se vydali místo do třídy k autobusu, kde jsme po chvilce všechny tři třídy nasedly a vyjely vstříc tomu dlouho očekávanému týdnu. Zatím jsme nikdo netušil, kdo přesně je s námi ve třídě a co se bude odehrávat. Působilo to neznámým dojmem vystrašenosti a nadšenosti. Cesta byla rychlá a jen co jsme nasedli, už jsme zase tahali tašky z autobusu do ubytovny. Pokojíčky byly malebně útulné. Trochu jsme se začali seznamovat po pokojích, všichni byli vstřícní a laskaví a především jsme si byli tolik podobní. Každý si musel najít někoho, s kým si rozuměl.

Běh pro Teribear

9. 10. 2020

Se třídou jsme se již druhým rokem zúčastnili dobročinného běhu s Teribearem, abychom pomohli
jakkoli znevýhodněným dětem.
Od minulého roku se to díky pandemii COVID-19 muselo konat trochu jiným způsobem a to takovým, že
se nesoustředí už jen na jedno místo, ale můžete pomáhat odkudkoli, stačí si stáhnout aplikaci a
registrovat se do databáze. Za každý kilometr zaznamenány do aplikace se započte 10 Korun pro týrané
děti, kterým jsme se my konkrétně rozhodli pomoci. Zatím se vybralo přes 8 milionů z celkové částky 10

Adaptační kurz Prima D 1. 9. – 4. 9. 2020 Maxov

29. 9. 2020

Na adaptační kurz přijelo autobusem celkem třicet lidí. Nikdo se s nikým neznal. Vystoupili jsme z autobusu, vzali kufry a šli se ubytovat. Na pokoji jsme poznali první spolužáky. Po obědě nás čekal první program, kde jsme si měli navzájem zapamatovat svá jména. Ten den odpoledne jsme šli na procházku, na které jsme si měli vytvořit dvojice holka-kluk a říct si mezi sebou něco o sobě. Poté toho druhého představit ostatním spolužákům ve třídě. Druhý den ráno jsme měli různé hry. Večer jsme měli vytvořit scénář divadla.

Krajinářský kurz sexty C ve Stromovce

16. 9. 2020

První týden nového školního roku si sexta C nahradila krajinářský kurz,
místo tradičního Varvažova se kreslilo a malovalo v Praze.
Studenti zachytili krásná místa ve Stromovce a Bubenči, atmosféra byla výborná, počasí nám přálo.
Rozjezd do posledního ročníku Výtvarného oboru se vydařil.

Adventní Vídeň

11. 1. 2020

Dne 19. prosince se většina sekundy D, doplněna o nemálo studentů z vyšších ročníků, sešla v Loudově ulici. Po rychlé kontrole dokladů, provedené našimi profesorkami p.Trunečkovou, p. Janáčovou a p. Cafourkovou, jsme vyrazili vstříc rakouskému hlavnímu městu. Během cesty jsme se nasnídali z našich připravených svačin, dospávali jsme a nebáli jsme se si i zazpívat pár českých, tak i německých písní, aby nám čas za veselé atmosféry rychleji utekl. Přibližně mezi 10. a 11.