Sekundy v botanické zahradě

28. 6. 2022

Sekunda D vyrazila již na začátku června, 2. 6. Prohlédli jsme si botanickou zahradu, s výkladem zaměstnankyně zahrady, a pak jsme zavítali na aktuálně probíhající výstavu kaktusů. Zájemci si domů odnášeli zakoupené výpěstky vystavovatelů.

.

Terénní cvičení

27. 6. 2022

Dne 6. června jsme se vydali na dlouho očekávané dvoudenní terénní cvičení do malebné obce Svatý Jan pod Skalou, společně s paralelní třídou sekundou D. Již před odjezdem jsme měli určeny naše týmy, se kterými jsme po celý pobyt spolupracovali. Jeli s námi naši učitelé A. Imramovský, J. Baťka, T. Šplíchal a M. Urbanová. Každý z nich měl připravenou aktivitu, kterou jsme během dvou dnů absolvovali, a poté jsme z toho měli napsat protokol. Cestou jsme se zastavili v Berouně, který je nedaleko od místa pobytu, abychom mohli splnit první úkol s naší určenou skupinou. Měli jsme oslovit obyvatele Berouna a zeptat se jich, jak se jim zde žije. Po dvou hodinách to měla většina skupin hotové, proto jsme vyrazili na místo určení.
Do Svatého Jana jsme dorazili kolem poledne, proto jsme dlouho nečekali, ubytovali jsme se ve Svatojánské koleji a šli na oběd.

.

Výstava obrazů tercie C

15. 6. 2022

Dne 1. 6. 2022 ve 13 hodin se pod záštitou pana radního hlavního města Prahy, PhDr. Mgr. Víta
Šimrala, Ph.D. et Ph.D., konala na Nové Radnici na Mariánském náměstí vernisáž prací tercie C na
téma Radost. Výstavu zahajovala paní předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání a zastupitelka
ZHMP Ing. Mariana Čapková.

.

Vodácký kurz 4.C

14. 6. 2022

Byl pozdní večer, první máj, a naše třída 4.C zrovna dostavěla stany ve Vyšším brodě a sešla se, aby si vyslechla program vodáckého kurzu, který ji čekal. V doprovodu paní profesorek Tužové a Urbanové a pana profesora Imramovského jsme měli uplout asi 70 km z našeho místa až k Boršovu nad Vltavou.

.

Vodácký kurz 4.A a 4.D

9. 6. 2022

Ve dnech 25.-29. května absolvovaly naše třídy (4.AD) pro kvarty tradiční vodácký kurz. Pečlivě naplánovaná akce se uskutečnila v jižních Čechách na řece Vltavě, konkrétně jsme sjížděli úsek mezi Vyšším Brodem a Boršovem.
Na cestu jsme se vydali vlakem z Hlavního nádraží ve středu po dopoledním vyučování. Kvůli absenci přímých spojů do Vyššího brodu a kvůli výluce na trati do Českých Budějovic jsme dorazili do cílové lokality až k večeru, a tak zůstal tento den pouze cestovním.

.

Sportovní kurz

19. 5. 2022

Dne 1. května jsme vyrazili společně se třídou 5. A na sportovní kurz do Horních Poříčan. Cílem sportovního kurzu je vyzkoušet si sporty, na které v normální výuce není prostor. Sportů si člověk vyzkouší vícero, ale zdaleka největší důraz se klade na cyklistiku.

.

Soutěž v programování

17. 5. 2022

22. 4. proběhlo krajské kolo soutěže v programování. Letos reprezentoval naší školu Tomáš Kazimír z kvarty D. Tomáš bez problémů postoupil z obvodního kola a v krajském kole obsadil v silné konkurenci většinou starších soupeřů pěkné páté místo. Tomášovi gratuluji a věřím, že se v následujících letech soutěže zúčastní také a bude ještě úspěšnější.

.

Výlet do Bad Marienbergu

16. 5. 2022

Na začátku května mělo 7 studentů a studentek našeho gymnázia možnost navštívit město Bad Marienberg v rámci programu ,,European house of members”. Sešli jsme se v pondělí ráno i s dalšími zájemci z ostatních českých gymnázií na Hlavním nádraží v Praze, kde už na nás čekal malý autobus, kterým jsme jeli necelých 8 hodin do již zmiňovaného lázeňského městečka Bad Marienberg nedaleko velkých německých měst jako například Frankfurt nebo Kolín nad Rýnem.

Soutěž Němčina nás baví

16. 5. 2022

Dne 4. 5. 2022 jsme se zúčastnili soutěže “Němčina nás baví”, která proběhla v budově Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů na Praze 5. Byla určena pro žáky ZŠ a nižších gymnázií. Soutěžili jsme ve čtyřčlenných týmech na různých stanovištích a za splněné úkoly získávali body. Celkem se zúčastnilo 25 škol z Prahy a blízkého okolí.
Smysl soutěže spočíval v tom, že bylo osm stanovišť, kde jsme museli plnit různé úkoly, jako například: ochutnávka pokrmů a nápojů z německy mluvících zemí, kvíz, loga, obrázky, videoukázka, porozumění s textem, poskládání jednotlivých slok německé písně do správného pořadí atd…

.

Sekunda C na výletě za uměním do Kutné Hory

9. 5. 2022

V úterý, 3. května, jsme se vydali vlakem do Kutné Hory. Prošli jsme výstavním, starobylým městem, jeho křivolakými uličkami, až jsme se ocitli na fascinujícím návrší, s dominatním chrámem svaté Barbory a bývalou jezuitskou kolejí, v současnosti Galerií GASK. V interiéru katedrály jsme vyhledávali jednotlivá díla a stavební prvky, úžasné nástěnné malby - fresky, kroužené klenby, ostění oken, sloupy a kruchtu s varhanami. Po poledním občerstvení jsme se přesunuli do GASKu, kde jsme studovali umění 20. století, pracovali ve skupinkách a vypracovávali zadané úkoly, které jsme pak prezentovali.
Den byl jako malovaný a my se zvesela a v pořádku navrátili zpět domů.

.

Chemická olympiáda na Pražačce

3. 5. 2022

V kategorii C se školního kola zúčastnili 4 žáci. Olexandra Kryvosheyeva (3.C), která vyhrála, se pak v krajském kole umístila na 28. místě.
V kategorii B reprezentoval naši školu pouze 1 žák, a to Matěj Vlček (5.D). Ve velké konkurenci krajského kola obsadil krásné 13. místo.

.

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku studia 2022/2023

29. 4. 2022

V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení, konaného ve dnech 19. a 20. dubna 2022.

  • všeobecné studium
  • zaměření na německý jazyk
  • zaměření na výtvarnou výchovu
  • Přijímací zkoušky byly hodnoceny podle těchto kritérií.
  • Rozhodnutí si prosím vyzvedněte v kanceláři školy od pondělí 2. května, 12:00 hodin.
  • Rozhodnutí je možné vyzvednout v pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00, v pátek od 8:00 do 14:00.
  • Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou podat odvolání.
  • Formuláře pro odvolání budou k dispozici v kanceláři školy a pod následujícími odkazy: všeobecné studium,německý jazyk, výtvarná výchova.
  • V uplynulých letech jsme mohli vyhovět odvolání: 35 uchazečů na všeobecné studim, 30 uchazečů na německý jazyk a 5 uchazečů na výtvarnou výchovu.
  • .