Soutěž v NJ: Deutsch macht Spaß

8. 12. 2023

Ve středu 6.12. se čtyři studenti z naší školy zúčastnili německé soutěže Deutsch macht mir Spaß, která probíhala v budově Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů v Praze na Klamovce. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 týmů z různých škol, v každém týmu byli čtyři žáci. Naši školu reprezentovali studenti ze sekundy C a D. Konkurence však byla velká, takže se i přes všechnu snahu neumístili. Každopádně soutěž si užili a strávili příjemné dopoledne s němčinou v podobě kvízů, písní, hádanek, ochutnávky jídla, filmu, obrázků atd. Určitě doporučujeme žákům sekund, aby se v příštích letech také zúčastnili.

Alžběta Lojeková

Marie Janušová