Olympiáda v českém jazyce

17. 2. 2022

Školní kolo se uskutečnilo 25. 1. 2022. Letošní účast nebyla ještě příliš hojná, neboť ji opět ovlivnila nepříznivá epidemická situace, tak jako v roce loňském. Přesto se účastnilo celkem 28 žáků.
Soutěž je vždy rozdělena na dvě části – jazykovou (maximální počet dosažitelných bodů 30) a slohovou (s maximálním ziskem 20bodů)

Nejlepších výsledků bylo dosaženo:

V I. kategorii (primy a sekundy)

1. Kateřina Krupová, prima C, 41 bodů (26+15)
2. Hana Petrová, prima D, 41 bodů (27+14)
3. Sára Procházková, prima D, 38 bodů (20+18)

4. Alexandra Lenárthová, prima A, 36 bodů (24+12)
5. Lucie Sekotová, prima C, 35 bodů (19+16)

V II. kategorii (tercie – sexty)

1. Aleš Klášterka, kvarta A, 39 bodů (24+15)
2. Johana Jásková, kvarta A, 38 bodů (23+15)
3. Alžběta Anna Boučková,sexta A, 37 bodů (20+17)

4. Alžběta Kopkášová, tercie C, 35 bodů (21+14)
5. Klára Fialková, kvinta D, 33 bodů (18+15)

Všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony a čas věnovaný mateřskému jazyku. Vítězům blahopřejeme a samozřejmě přejeme úspěšné zvládnutí úkolů v obvodním kole.

Do obvodního kola postupují první dva účastníci, třetí v pořadí jako náhradník. Obvodní kolo se bude konat v době od 28. do 31. 3. 2022. Přesné datum bude stanoveno. Těšíme se na další ročník.

Za PK ČJL

Zuzana Dvořáková