Obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce

6. 3. 2023

V pátek 3. 3. se konala tradiční soutěž středních škol Prahy 3. Olympiáda měla část písemnou (didaktický test) a ústní (promluvu na dané téma bez přípravy a párovou konverzaci).
Obě kategorie vyhrály naše studentky a postupují do krajského kola.
Kategorie II. B - Aneta Zemková, 2 .C
Kategorie III. A - Marie Sára Stejskalová. Sára Pánková 2. ­ 3. místo, obě z 3. C

Našim studentkám patří velké uznání - za výbornou kvalitu jazyka i hloubku sdělení.

Sylvie Ošťádalová, Lukáš Klíma