Lyžařské kurzy

22. 4. 2022

Ve dnech 23. – 28. ledna absolvovala i naše třída, kvarta C, lyžařský kurz, a to sice v chatě Erlebach v Krkonoších, ve výšce přes 1000 metrů nad mořem. Hned jak jsme přijeli, viděli jsme, že sněhu rozhodně málo nebude. Po tom, co jsme urazili pár kilometrů do kopce sněhem, už ho bylo na některé z nás dokonce trochu moc.
Hned první den jsme se rozdělili do tří skupin podle pokročilosti, a už se jelo – nebo spíš padalo, v případě některých z nás, ale i ti si poměrně rychle oprášili znalosti (a bundy) a večer už bylo ve skupině na rozježďovacím plácku jen pár lidí.
I cesta na jídlo znamenala vyjít do kopce, občas s výhledem na krásnou krajinu, jindy s krásnou mlhou a viditelností na tři metry, a po předchozím lyžování nebo běžkování rozhodně nehrozilo, aby někdo neměl hlad a jídlo bylo naštěstí skvělé.
Program sestával z dopoledních sjezdů, odpoledního běžkování a večerního programu, který občas tak trochu odpadával. Výjimkou byla středa obsazená celodenním výletem na běžkách, který se nakonec smrskl na půldenní, protože Lysá hora byla krutá a lidé unavení – přestože počasí nám ve srovnání s předchozími kurzy vlastně celkem přálo a jediné, s čím jsme se museli potýkat, byla hustá mlha. Většina lidí nakonec prospala i odpolední stavění soch ze sněhu.
Doprovázeli nás paní profesorky Tužová, Šmardová a pan profesor Klíma.
Celý kurz se konal v době, kdy světu stále ještě vládla pandemie koronavirus, která se bohužel dotkla i nás, pan profesor Klíma kvůli ní dokonce musel odjet o něco dříve, zatímco pár spolužáků naopak přijelo později, a tak jsme byli rádi, že se i přes ne úplně příznivé podmínky a roční odklad mohl lyžařský kurz nakonec konat, protože z něj máme, myslím, že všichni, naprosto jedinečné vzpomínky.

Adriana Vočadlová

Letošní školní rok byl na lyžařské kurzy velmi bohatý. Kromě tercií, pro které je lyžařský kurz v třetím ročníku určen, vyrazili letos na hory s odkladem způsobeným pandemií i studenti kvart.
Z organizačních důvodů jsme vyzkoušeli spojení dvou tříd v jednom termínu, kdy nám kapacitní možnosti horských chat vyšly vstříc, celkem jsme tedy uspořádali 4 lyžařské kurzy. Dvakrát si studenti zlepšovali svoje lyžařské dovednosti a schopnosti v Krkonoších, a to v Rokytnici nad Jizerou, kde se pořádají nádherné běžkařské výlety na hřebeny – ač letošní tercie D to měla s pěknou dávkou mrazu a větru. Počasí si pak pohrálo i s kvartou C, která též poznala, co znamená Lysá hora a jak umí počasí na horách rychle měnit kabát.
Další dva kurzy již přivítal areál Pec pod Sněžkou, kde byly velmi dobré lyžařské podmínky na sjezdových tratích pro všechny úrovně lyžování. Počasí nám přálo, a tak jsme na horách prožili krásný týden, kde si studenti zajezdili jak na sjezdových, tak i na běžeckých lyžích. Nechyběl ani celodenní výlet na běžkách, díky němuž jsme poznali i vzdálenější okolí a krásu našich hor.
Velké díky patří všem profesorům, kteří se o studenty starali, předávali svoje zkušenosti a posouvali lyžařské umění svých svěřenců zase o kousek dál. Kurzy byly veskrze příjemnou záležitostí i díky studentům, pro které jistě zůstanou hezkou vzpomínkou.
V neposlední řadě děkujeme Klubu rodičů, který na každý lyžařský kurz přispěl finančně.

Monika Brožová