Exkurze do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

29. 4. 2019

V odpoledních hodinách v úterý 23. dubna jsme se v rámci chemického semináře pod vedením paní profesorky Halamkové vydali do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Cestou nás paní profesorka obohatila o mnohé biologické poznatky o místní fauně a floře a zanedlouho jsme se octli před samotnou budovou. V té nás přivítala paní Stejskalová, která nám v rychlosti přiblížila ústav, v němž jsme se nacházeli, a život Jaroslava Heyrovského spolu s jeho prací. Následně nás dovedla do posluchárny, kde jsme si vyslechli hodinovou přednášku na téma nanotechnologie. Tato přednáška se odehrávala v sále s velmi, ale opravdu velmi pohodlnými křesílky, která však nemohla v žádném případě odvést naši pozornost a bdělost od nanotechnologií. Když opomenu měkounká křesla, tak nás přednáška, kterou vedl pan Simanok, seznámila s historií, vznikem a využitím nanotechnologií a nanočástic. Po přednášce jsme se po menších skupinkách vydali do dvou laboratoří, kde jsme si ukázali, jak funguje například elektronový mikroskop nebo jak se provádí výzkum na drogách, konkrétně na kokainu. Celá exkurze byla velmi přínosná, nabyli jsme nové informace a poznatky a někteří z nás si možná uvědomili, kterým směrem se náš život po maturitě bude ubírat (či nikoliv).

Adéla Mikušová 5.C