Stávka 27. 11.

21. 11. 2023

Informujeme Vás tímto, že dne 27. 11. 2023 bude naše škola uzavřena. Stávku vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství podpořili všichni zaměstnanci našeho gymnázia. Uzavření se týká také přípravných kurzů a pronájmů tělocvičen. Studijní materiály z přípravných kurzů studentům předají jednotliví učitelé.
Důvody stávky jsou všeobecně známé a v mnoha médiích popisované. Dovolte krátkou rekapitulaci důvodů ke stávce a konkrétní dopady na naši školu, pokud by návrhy MŠMT byly realizovány:

  • Snížení PHmax by mělo 2 přímé důsledky. Vedlo by k omezení dělených hodin. Byli bychom nuceni v KAŽDÉ třídě zrušit některé dělené hodiny. V kvintách a sextách bychom se museli rozhodnout mezi dělením jazyků, či seminářů. Učitelům (a vedení školy) by to přineslo redukci pracovních míst, u nás o 3 učitele. Není tedy pravdou tvrzení pana ministra, že tento krok by neměl vliv na kvalitu výuky ani by nevedl k propouštění učitelů (které by se podle analýzy týkalo téměř 50% škol).
  • Avizovaný plán tohoto snížení pro gymnázia na 49 hodin/týden je v rozporu se závazným vzdělávacím dokumentem - Rámcovým vzdělávacím programem, který gymnáziím předepisuje 53 hodin/týden.
  • Omezení prostředků na nepedagogické pracovníky škol - pozice ekonom, hospodář, školník/správce budovy, správce IT, pracovníci školních jídelen, uklízeči - by na naši školu nyní nemělo přímý vliv. Všeobecně je problém na tyto pozice za tabulkové platy zaměstnance sehnat.
  • Obecně odborná veřejnost nesouhlasí se zdůvodňování kroků MŠMT nutností šetřit ve školském rozpočtu, když školství v ČR je ve srovnání s vyspělými zeměmi dlouhodobě podfinancované.
  • Vězte prosím, že primárním důvodem ke stávce opravdu není výše učitelských platů. Jde o zachování a možnost zvyšování kvality výuky ve školách. Umožnění profilace studentů, práci s talentovanými a možnosti podpory a pomoci pro ty, kteří to ve školách potřebují.

    Věříme, že si MŠMT negativní dopad plánovaných kroků uvědomí a podle připomínek z jednotlivých typů škol své záměry upraví.

    Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné dny.