Hvězdárium

16. 11. 2023

V úterý 7. listopadu k nám do školy dorazili pracovníci Planetária, aby nám předvedli projekt Hvězdárium neboli Planetárium do škol. Ve školní tělocvičně se ho zúčastnily třídy prima A a prima C spolu s panem profesorem Imramovským. Nejprve nám pracovníci Planetária odprezentovali informace o koloběhu Slunce a hvězd a také zodpověděli nejrůznější otázky týkající se vesmíru. Mezitím nám promítali zajímavou animaci. Následně jsme se podívali na dokument o vytvoření planet ve slunečné soustavě. Návštěva pracovníků Planetária nás velice zaujala.

Tereza Trhoňová