Zaměstnanci školy

 

Jméno Předměty Třídní učitel Kabinet Číslo kab. Telefon E-mail
Vedení školy
Mgr. Kašpar Martin Tv – Z
ředitel 

ředitelna

202 797 973 106 reditel@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Plajner Michal M – Fy
zást. ředitele
kancelář zástupce ředitele 204 797 973 104 plajner@gymnazium-prazacka.cz
PaedDr. Tužová Miroslava Tv – Aj
zást. ředitele
3. C kancelář zástupce ředitele 204 797 973 103 tuzova@gymnazium-prazacka.cz
Kmenoví učitelé
Mgr. Baťka Jan Z Bi 013 770 125 269 batka@gymnazium-prazacka.cz
PaedDr. Brejcha Šimon Vv Vv 102 770 125 271 brejcha@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Brichcínová Renata Čj – Vv Vv 102 770 125 271 brichcinova@gymnazium-prazacka.cz
Brožová Monika, DiS. Tv Tv 009 770 125 267 brozova@gymnazium-prazacka.cz
Cafourek Christine Nj Nj 109 770 125 273 cafourek@gymnazium-prazacka.cz
Ing. Dočekalová Zuzana M – Fy – IVT 4. A Fy 216 770 125 275 docekalova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Dovčiaková Barbora Fj – Hv – ZSV Fj 107 770 125 272 dovciakova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Dvořáková Zuzana Čj – ZSV 6. C Čj 304 770 125 276 dvorakova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Emanovská Daniela Čj – Hv 2. C Čj 304 770 125 276 emanovska@gymnazium-prazacka.cz
Bc. Fišerová Dominika Hv M 205 770 125 274 fiserova@gymnazium-prazacka.cz
PhDr. Floriánová Alena D – Nj D 303 770 125 277 florianova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Halamková Daniela Bi – Ch Ch 010 770 125 268 halamkova@gymnazium-prazacka.cz
Bc. Hatschbachová Jana Dg M 205 770 125 274 hatschbachova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Holá Alena Psychoterapeutka   302 603 161 328 hola@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Holanová Zora Čj – Fj Čj 304 770 125 276 holanova@gymnazium-prazacka.cz
RNDr. Chaloupecká Pacáková Milena M – Fy Fy 216 770 125 275 chaloupecka@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Chaloupecký Pavel Aj – Fj Fj 107 770 125 272 chaloupecky@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Chladová Jana ZSV D 303 770 125 277 chladova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Imramovský Aleš Tv – Z 1. A Tv 009 770 125 267 imramovsky@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Chaloupecká Libuše Čj – Rj Čj 304 770 125 276 chaloupecka@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Janáčová Dobromila Čj – Nj 4. D Nj 109 770 125 273 janacova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Janušová Marie Nj 1. D Nj 109 770 125 273 janusova@gymnazium-prazacka.cz
MgA. Kahounová Jolana Vv Vv 102 770 125 271 kahounova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Kalač Radek Aj 2. D Aj 020 770 125 270 kalac@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Kaňková Štěpánka M – Bi M 205 770 125 274 kankova@gymnazium-prazacka.cz
PaedDr. Klíma Lukáš Tv – Aj 5. C Tv 009 770 125 267 klima@gymnazium-prazacka.cz
RNDr. Krejčí Jaroslav M – Fy Fy 216 770 125 275 krejci@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Kulichová Marie Nj Nj 109 770 125 273 kulichova@gymnazium-prazacka.cz
PhDr. Libá Lenka Čj – Nj Čj 304 770 125 276 liba@gymnazium-prazacka.cz
RNDr. Macela Jiří Bi – Ch 6. A Bi 013 770 125 269 macela@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Marková Jana Nj – Ch 5. D Ch 010 770 125 268 markova@gymnazium-prazacka.cz
PaedDr. Musil Jaromír M – IVT Ivt 005 770 125 266 musil@gymnazium-prazacka.cz
PhDr. Ošťádalová Sylvie Čj – Aj 6. D Aj 020 770 125 270 ostadalova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Pavlíček Jiří Vv Vv 102 770 125 271 pavlicek@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Pešková Jana Aj 1. C Aj 020 770 125 270 peskova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Plajnerová Květa Čj – Aj Aj 020 770 125 270 plajnerova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Poláček Ondřej M – Bi 4. C Bi 013 770 125 269 polacek@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Polívková Dana Čj – Nj Nj 109 770 125 273 polivkova@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Stříbný Petr M – Fy – IVT 2. A Fy 216 770 125 275 stribny@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Šmardová Petra Fy – Tv Tv 009 770 125 267 smardova@gymnazium-prazacka.cz
Bc. Šplíchal Tomáš M – Z M 205 770 125 274 splichal@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Šrámek Martin M – Ch M 205 770 125 275 sramek@gymnazium-prazacka.cz
Mgr. Trunečková Iveta Nj – Tv 3. D Tv 009 770 125 267 truneckova@gymnazium-prazacka.cz
RNDr. Tříska Jan, Ph.D. Bi – Ch 3. A Ch 010 770 125 268 triska@gymnazium-prazacka.cz
PhDr. Tulka Jaroslav ZSV – D 5. A D 303 770 125 277 tulka@gymnazium-prazacka.cz
PhDr. Válková Veronika D – La D 303 770 125 277 valkova@gymnazium-prazacka.cz
von Vorst Heinrich Nj   Nj 109 770 125 273 vonvorst@gymnazium-prazacka.cz
Žilavá Kateřina Fy Fy 216 770 125 275 zilava@gymnazium-prazacka.cz
Technicko-hospodářští pracovníci
Antošová Ivana uklízečka
Braunsteinová Zuzana hospodářka kancelář 202 797 973 100 braunsteinova@gymnazium-prazacka.cz
Elstner Daniel školník 797 973 101 elstner@gymnazium-prazacka.cz
Holemá Eva studijní ref., asistentka kancelář 202 773 506 710 gymnazium@gymnazium-prazacka.cz
Horáková Magdalena ekonomka ek. úsek 209 797 973 102 horakova@gymnazium-prazacka.cz
Hrubá Miroslava vrátná, uklízečka 797 973 105 hruba@gymnazium-prazacka.cz
Macháčková Ivanka vrátná 797 973 105
Novák Jan uklízeč, vedoucí úseku úklidu
Pejčoch Vladislav IT správce 216 770 125 275 pejcoch@gymnazium-prazacka.cz
Vaníčková Lucie uklízečka
Volavková Danuše uklízečka