Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku studia 2023/2024

3. 5. 2023

V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 17. a 18. dubna 2023.

  • Všeobecné studium.
  • Zaměření na německý jazyk.
  • Zaměření na výtvarnou výchovu.
  • Přijímací zkoušky byly hodnoceny podle těchto kritérií.
  • Rozhodnutí si prosím vyzvedněte v kanceláři školy od čtvrtka 4. května, 8:00 hodin, a to nejpozději do pátku 12. května.
  • Vyzvednutí je možné v úterý až čtvrtek od 8:00 do 16:00, v pátek od 8:00 do 14:00.
  • Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou podat odvolání.
  • Formuláře pro odvolání budou k dispozici v kanceláři školy a pod následujícími odkazy: všeobecné studium, německý jazyk, výtvarná výchova.
  • V uplynulých letech jsme mohli vyhovět odvolání: 35 uchazečů na všeobecné studium, 30 uchazečů na německý jazyk a 5 uchazečů na výtvarnou výchovu.