Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku studia 2020/2021

17. 6. 2020
  • všeobecné studium
  • zaměření na německý jazyk
  • zaměření na výtvarnou výchovu
  • Přijímací zkoušky byly hodnoceny podle těchto kritérií.
  • Rozhodnutí je možné vyzvednout v kanceláři školy od čtvrtka 18. 6. 12:00 do 15:30 hodin a v dalších dnech od 8:00 do 15:30 hodin (v pátek do 14:00).
  • Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů.
  • Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí (dříve odvolání).
  • Formuláře pro vydání nového rozhodnutí budou k dispozici v kanceláři školy a pod následujícími odkazy: všeobecné studium, německý jazyk, výtvarná výchova.