Termíny zkoušek a přihlášky

Přihlášky na zkoušky Language Cert

  • přihlášku k mezinárodní zkoušce Language Cert si můžete stáhnout zde. Přihlášku odevzdávejte: 

 

 

Nejbližší termíny zkoušek 

POZOR - uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2019

Forma zkoušky

Paper Based 

Computer Based

Speaking

Nejbližší datum a čas zkoušky

není stanoven

Čtvrtek 30. ledna 2020

od 15:00

 

Středa 12. února 2020

od 16:00

 

Pátek 31. ledna 2020

od 9:00

 

Čtvrtek 13. února 2020

od 16:00

 

Připomínáme, že zájemci mohou skládat písemnou i ústní část zkoušky on-line z domova. V takovém případě stačí podat přihlášku a termín Vaší zkoušky bude stanoven po domluvě individuálně podle vašich i našich možností.

 

Podrobnější informace k jednotlivým formám zkoušky

V následující tabulce naleznete obecné informace týkající se vypisování termínů pro jednotlivé zkoušky a dále termíny pro zveřejňování výsledků a zaslání certifikátů v případě úspěšného absolvování zkoušek.

 

Form of Examination

Online protected

Paper Based

Computer Based

Frequency

No restriction

1x per month per level

2x per month per level

Exam session ordering

Voucher orders without restrictions

10 business days before the exam

2 business days before the exam

Results (SoR, e-certificates & digital badge)

3 business days

10 business days upon receipt of answer sheets

5 business days upon receipt of close-out report

Hard-copy certificates shipment

5 business days upon results release

5 business days upon results release

5 business days upon results release