Terezín

19. 10. 2023

Dne 10.10. 2023 se třída kvarta A v doprovodu pana profesora Imramovského a paní profesorky Chladové vydala na naučnou exkurzi do Terezína.
Byli jsme ubytováni na pokojích po 3 až 5 lidech v bývalých Magdeburských kasárnách. Jako první jsme se zúčastnili úvodní přednášky v podkroví kasáren, kde nám byla osvětlena část historie Terezína. Dozvěděli jsme se například, že pevnost Terezín byla založena v roce 1780 Josefem II., synem Marie Terezie a její stavba trvala 10 let. Následně jsme se vydali ven na čerstvý vzduch, kde nám paní průvodkyně blíže přiblížila chod židovského gheta zřízeného ve Velké terezínské pevnosti. Podívali jsme se na zdejší hřbitov, krematorium, kostel Vzkříšení Páně a mnoho dalších pamětihodností. Následně jsme se vrátili do kasáren na oběd a dopřáli si zasloužený odpočinek před dalším programem. Ten se zabýval propagandou, jejími druhy a mechanismy fungovaní. Po odpoledním programu jsme si pochutnali na večeři a zúčastnili se večerní prohlídky katakomb. Ta obsahovala dvě části. Při části teoretické jsme se dozvěděli vše potřebné o funkci Velké pevnosti a vyzkoušeli si (samozřejmě jen na oko) vystřelit z pušky. Během praktické části jsme se vydali do samotných katakomb. Jelikož už byla tma, tak jsme si ve dvojicích svítili pomocí luceren a celá atmosféra byla naprosto nepopsatelná. Po prohlídce nám pan profesor dovolil si po slepu projít přibližně 800 metrů dlouhý tunel, což za nás všechny byla nejlepší část celé exkurze. Tímto skončil náš první náročný den a my se mohli vydat do hajan.
Druhý den jsme zahájili v 7:45 ráno vydatnou snídaní a následně přešli z kasáren do muzea. Tam jsme se zúčastnili přednášky o studentech přibližně našeho věku, kteří byli vězněni v Malé pevnosti. Také jsme se věnovali tématu Heydrichiády. Následně jsme se najedli a vydali se na poslední část naší exkurze-prohlídku Malé pevnosti. Součástí naší prohlídky byly bývalé kanceláře dozorců, cely vězňů, odvšivárna, sprchy, marodka, holírna, popraviště, nemocnice a 500 metrů dlouhá chodba ukazující původní opevnění. Tímto skončila naše dvoudenní exkurze do Terezína a my se vydali autobusem zpět do Prahy. Program byl náročný a zážitky silné – ale tak to má být...

Viktorie Soudná