Vláda ČR rozhodla o úpravě pravidel provozu škol od 12. 4..