(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Kašpar Martin (Kaš)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

6.A (612) +
ZeSv
(310)

6.A (612) +
ZeSv
(310)

                 

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Plajner Michal (Plj)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 

3.A
M
(311)

                 

 
Ú
t

 

   

3.A (S1)
M
(311)

3.A (S2)
M
(311)

             

 
S
t

 

 

3.A
M
(213)

                 

 
Č
t

 

   

3.A
M
(311)

       

5.A (508) +
SMv
(314)

5.A (508) +
SMv
(314)

   

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Pflanzerová Jana (Pfl)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 

4.D (S 1)
Nj
(111)

     

2.A (Nj 1) +
Nj
(211J)

         

 
Ú
t

 

 

4.D (S 1)
Nj
(111)

2.A (Nj 1) +
Nj
(113J)

 

5.D (Nj 2)
Nj
(i114)

           

 
S
t

 

 

2.A (Nj 1) +
Nj
(111)

   

5.D (Nj 2)
Nj
(211J)

           

 
Č
t

 

 

4.D (S 1)
Nj
(113J)

                 

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Brejcha Šimon (Bre)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

1.C (Aj 1)
VV
(101K)

1.C (Aj 1)
VV
(101K)

 

 
 
-- Poh --

6.C (Aj 1)
VV
(115K)

6.C (Aj 1)
VV
(115K)

 

4.A (Vv 1) +
VV
(115K)

4.A (Vv 1) +
VV
(115K)

   

 
S
t

 

           

6.C (Aj 1)
VV
(101K)

6.C (Aj 1)
VV
(101K)

6.C (Aj 1)
VV
(101K)

   

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Brichcínová Renáta (Bri)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

1.C (Aj 2)
VV
(115K)

1.C (Aj 2)
VV
(115K)

5.C (Aj 2)
VV
(101K)

5.C (Aj 2)
VV
(101K)

 
 
-- Poh --

3.C (S2)
VV
(101K)

         

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

 

5.C (Aj 2)
VV
(115K)

5.C (Aj 2)
VV
(115K)

5.C (Aj 2)
VV
(115K)

 
 
-- Poh --

 

3.C (S2)
VV
(115K)

3.C (S2)
VV
(115K)

3.C (S2)
VV
(115K)

   

 
P
á

 

 

2.A (Vv)
VV
(115K)

2.A (Vv)
VV
(115K)

2.C (Vv 1)
VV
(101K)

2.C (Vv 1)
VV
(101K)

2.C (Vv 1)
VV
(101K)

 
 
-- Jíd --

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Brožová Monika (Bro)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 

3.D (Dív)
Tv
(Aula)

5.D (Dív)
Tv
(Aula)

3.A (Dív)
Tv
(Aula)

2.A (Dív)
Tv
(Aula)

 
 
-- Jíd --

         

 
Ú
t

 

   

 
 
-- Poh --

6.D (Dív)
Tv
(Aula)

6.D (Dív)
Tv
(Tělo)

 

2.C (Chl) +
Tv
(Aula)

       

 
S
t

 

2.C (Chl) +
Tv
(Tělo)

1.D (Chl)
Tv
(Tělo)

5.C (Dív2)
Tv
(Tělo)

4.A (Dív)
Tv
(Tělo)

             

 
Č
t

 

 

3.C (Dív2)
Tv
(Tělo)

5.D (Dív)
Tv
(Tělo)

 
 
-- Poh --

2.A (Dív)
Tv
(Tělo)

3.D (Dív)
Tv
(Tělo)

 

1.D (Chl)
Tv
(Aula)

4.C (Dív)
Tv
(Aula)

4.C (Dív)
Tv
(Tělo)

 

 
P
á

 

3.C (Dív2)
Tv
(Aula)

 
 
-- Poh --

 

4.A (Dív)
Tv
(Aula)

5.C (Dív2)
Tv
(Aula)

3.A (Dív)
Tv
(Tělo)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Cafourek Christine (Caf)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

     

 
 
-- Poh --

4.D (S 1)
Nj
(110J)

   

2.D (Nj 1)
Nj
(111)

5.D (Nj 1)
Nj
(111)

   

 
Ú
t

 

   

3.D (Nj 1)
Nj
(309)

1.A (Nj 1) +
Nj
(111)

1.D (Nj 1)
Nj
(110J)

 

5.D (Nj 2)
Nj
(112J)

6.D (615)
Kknv
(110J)

6.D (615)
Kknv
(110J)

   

 
S
t

 

 

3.D (Nj 1)
Nj
(112J)

1.A (Nj 1) +
Nj
(111)

6.D (Nj 1)
Nj
(110J)

5.D (Nj 1)
Nj
(212J)

 
 
-- Jíd --

         

 
Č
t

 

2.D (Nj 1)
Nj
(111)

 

6.D (Nj 1)
Nj
(111)

5.D (Nj 2)
Nj
(111)

5.D (Nj 1)
Nj
(115K)

 

4.D (S 1)
Nj
(111)

       

 
P
á

 

6.D (Nj 1)
Nj
(111)

 
 
-- Poh --

1.A (Nj 1) +
Nj
(110J)

5.D (Nj 2)
Nj
(113J)

1.D (Nj 1)
Nj
(110J)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Černá - Pivovarová (Čer)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

             

5.A (503) +
DUv
(308)

5.A (503) +
DUv
(308)

6.A (604) +
DUv
(308)

6.A (604) +
DUv
(308)

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Dobřemyslová Mária (Dob)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

5.A (509) +
SMv
(309)

5.A (509) +
SMv
(309)

4.C (Aj 2)
M
(213)

 

4.C (Aj 1)
M
(311)

 
 
-- Jíd --

6.C
M
(213)

5.A
M
(213)

     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

4.C
M
(213)

5.A (Aj 2)
M
(311)

 
 
-- Poh --

5.A (Aj 1)
M
(311)

             

 
Č
t

 

       

5.A
M
(217)

 

6.C
M
(213)

4.C
M
(026)

     

 
P
á

 

6.C (Aj 1)
M
(i114)

6.C (Aj 2)
M
(i114)

 
 
-- Poh --

5.A
M
(311)

             

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Dočekalová Zuzana (Doč)  (2.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

1.D
Fy
(313)

2.A
M
(314)

2.A
Fy
(217)

 

4.A
Fy
(213)

   

5.C
Fy
(217)

     

 
Ú
t

 

5.C
Fy
(217)

5.D
Fy
(217)

 

 
 
-- Poh --

4.D
Fy
(217)

1.D
Fy
(217)

 
 
-- Jíd --

3.D (L Fy)
Fy
(215L)

3.D (L Fy)
Fy
(215L)

   

 
S
t

 

4.A (L FY)
Fy
(215L)

4.A (L FY)
Fy
(215L)

2.A (Aj 2)
M
(215L)

 

2.A (Aj 1)
M
(215L)

 

3.D
Fy
(217)

       

 
Č
t

 

 

5.D
Fy
(217)

2.A
M
(213)

 

 
 
-- Poh --

2.A
Fy
(217)

         

 
P
á

 

4.D
Fy
(217)

4.A
Fy
(217)

3.D
Fy
(217)

2.A
M
(217)

             

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Dovčiaková Barbora (Dov)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

1.C
ON
(314)

 
 
-- Poh --

1.D (Hv)
HV
(309)

1.D (Hv)
HV
(309)

2.D (Hv)
HV
(309)

2.D (Hv)
HV
(309)

         

 
Ú
t

 

3.A (Hv)
HV
(309)

3.A (Hv)
HV
(309)

 
 
-- Poh --

1.A (Fj) +
Fj
(212J)

 

3.A (Fj)
Fj
(212J)

         

 
S
t

 

1.A (Hv)
HV
(309)

1.A (Hv)
HV
(309)

1.A (Fj) +
Fj
(309)

 
 
-- Poh --

4.A (Fj)
Fj
(314)

           

 
Č
t

 

     

3.A (Fj)
Fj
(312)

4.A (Fj)
Fj
(212J)

 

2.C (Hv)
HV
(309)

2.C (Hv)
HV
(309)

     

 
P
á

 

 

3.A (Fj)
Fj
(316)

1.A (Fj) +
Fj
(211J)

1.A
ON
(315)

4.A (Fj)
Fj
(315)

 
 
-- Jíd --

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Dvořáková Zuzana (Dv)  (4.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

   

3.A
Čj
(313)

5.D
ZSV
(314)

 
 
-- Poh --

5.C
ZSV
(311)

 

4.C
Čj
(308)

5.A
Čj
(315)

   

 
Ú
t

 

4.C
Čj
(313)

5.A (Dív)
Čj
(313)

1.D
ON
(316)

5.A (Chl)
Čj
(308)

 
 
-- Poh --

5.A
ZSV
(310)

 

3.A
Čj
(308)

     

 
S
t

 

3.A
Čj
(311)

 

5.D
ZSV
(310)

 
 
-- Poh --

5.A
Čj
(308)

           

 
Č
t

 

5.A
ZSV
(310)

5.A
Čj
(316)

 

4.C (Aj 2)
Čj
(313)

4.C (Aj 1)
Čj
(313)

           

 
P
á

 

     

3.A (S1)
Čj
(308)

3.A (S2)
Čj
(308)

 

5.C
ZSV
(308)

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Emanovská Daniela (Em)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

2.A
Čj
(316)

 
 
-- Poh --

6.C
Čj
(308)

5.C (Aj 1)
Čj
(308)

5.C (Aj 2)
Čj
(308)

   

6.A (614) +
FaLv
(309)

6.A (614) +
FaLv
(309)

   

 
Ú
t

 

2.A (Aj 2)
Čj
(315)

2.A (Aj 1)
Čj
(315)

6.C
Čj
(314)

   

5.C
Čj
(308)

 

4.A (Hv) +
HV
(309)

4.A (Hv) +
HV
(309)

   

 
S
t

 

2.A
Čj
(315)

5.C
Čj
(313)

 
 
-- Poh --

6.C
Čj
(309)

             

 
Č
t

 

6.C (Aj 2)
Čj
(315)

6.C (Aj 1)
Čj
(315)

 
 
-- Poh --

2.A
Čj
(308)

             

 
P
á

 

5.A (513) +
FaLv
(313)

5.A (513) +
FaLv
(313)

5.C
Čj
(313)

 

2.A
Čj
(313)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Floriánová Alena (Fl)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

   

2.D
D
(312)

4.C (Nj)
Nj
(212J)

 
 
-- Poh --

 

2.A (Nj 3) +
Nj
(110J)

       

 
Ú
t

 

 

4.C (Nj)
Nj
(212J)

2.A (Nj 3) +
Nj
(212J)

1.A (Nj 2) +
Nj
(112J)

   

4.D
D
(312)

2.D
D
(312)

     

 
S
t

 

5.A
D
(313)

2.A (Nj 3) +
Nj
(315)

1.A (Nj 2) +
Nj
(316)

 

 
 
-- Poh --

4.D
D
(312)

 

5.D
D
(i114)

     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

 

4.C (Nj)
Nj
(111)

1.A (Nj 2) +
Nj
(212J)

 
 
-- Poh --

5.D
D
(312)

 

5.A
D
(312)

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Halamková Daniela (Hal)  (5.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

   

2.C
Ch
(026)

6.A
Ch
(026)

 
 
-- Poh --

 

1.C
Ch
(026)

       

 
Ú
t

 

2.C (L Ch)
Ch
(027L)

2.C (L Ch)
Ch
(027L)

   

3.A
Ch
(026)

2.A
Ch
(026)

 

5.A (504) +
CHv
(026)

5.A (504) +
CHv
(026)

   

 
S
t

 

     

1.D
Bi
(023)

 
 
-- Poh --

6.A
Ch
(026)

 

2.A
Ch
(026)

     

 
Č
t

 

S: 2.A (L Ch)
Ch
(027L)

S: 2.A (L Ch)
Ch
(027L)

1.C
Ch
(023)

2.C
Ch
(023)

 

3.A
Ch
(026)

 

1.C (L Ch)
Ch
(027L)

1.C (L Ch)
Ch
(027L)

   

L: 3.A (L Ch)
Ch
(027L)

L: 3.A (L Ch)
Ch
(027L)

 
P
á

 

5.A (505) +
CHv
(026)

5.A (505) +
CHv
(026)

6.A
Ch
(026)

 

 
 
-- Poh --

1.D
Bi
(023)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Holanová Zora (Ho)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

   

6.A (Aj 1)
Čj
(211J)

 

6.A (Aj 2)
Čj
(211J)

 

3.C
Čj
(308)

1.C (Aj 1)
Čj
(211J)

1.C (Aj 2)
Čj
(211J)

   

 
Ú
t

 

3.C
Čj
(314)

 
 
-- Poh --

1.C
Čj
(308)

3.C (Fj)
Fj
(211J)

6.A
Čj
(315)

           

 
S
t

 

1.C
Čj
(314)

3.C (S2)
Čj
(312)

 

3.C (S1)
Čj
(308)

 

3.C (Fj)
Fj
(113J)

 

6.A
Čj
(316)

     

 
Č
t

 

 
 
-- Poh --

1.C
Čj
(312)

6.A
Čj
(308)

3.C (Fj)
Fj
(315)

             

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Chaloupecká-Pacáková Milena (Pac)  (6.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

4.C
Fy
(217)

6.A
M
(213)

 

2.D
Fy
(217)

5.A
Fy
(217)

   

1.A (L Fy)
Fy
(215L)

1.A (L Fy)
Fy
(215L)

   

 
Ú
t

 

   

4.C
Fy
(217)

6.A
M
(217)

     

6.A (608) +
SMv
(213)

6.A (608) +
SMv
(213)

   

 
S
t

 

   

3.A
Fy
(217)

1.A
Fy
(213)

6.A
M
(217)

           

 
Č
t

 

S: 3.A (L Fy)
Fy
(215L)

S: 3.A (L Fy)
Fy
(215L)

 
 
-- Poh --

5.A
Fy
(217)

6.A (Aj 1)
M
(215L)

6.A (Aj 2)
M
(215L)

 
 
-- Jíd --

1.A
Fy
(213)

     

L: 4.C (L Fy)
Fy
(215L)

L: 4.C (L Fy)
Fy
(215L)

 
P
á

 

2.D (L Fy)
Fy
(215L)

2.D (L Fy)
Fy
(215L)

3.A
Fy
(213)

 
 
-- Poh --

2.D
Fy
(217)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Chaloupecký Pavel (Cha)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

5.A (502) +
FKv
(113J)

5.A (502) +
FKv
(113J)

5.A (Fj) +
Fj
(113J)

4.C (Fj)
Fj
(112J)

   

2.A (Fj) +
Fj
(112J)

       

 
Ú
t

 

 

4.C (Fj)
Fj
(112J)

2.A (Fj) +
Fj
(023)

 
 
-- Poh --

5.A (Fj) +
Fj
(112J)

6.A (Fj)
Fj
(112J)

 

6.A (602) +
FKv
(113J)

6.A (602) +
FKv
(113J)

   

 
S
t

 

 
 
-- Poh --

2.A (Fj) +
Fj
(211J)

 

6.A (Fj)
Fj
(212J)

6.C (Fj)
Fj
(112J)

           

 
Č
t

 

 

6.A (Fj)
Fj
(211J)

 
 
-- Poh --

6.C (Fj)
Fj
(215L)

 

5.A (Fj) +
Fj
(112J)

         

 
P
á

 

6.A (Fj)
Fj
(211J)

4.C (Fj)
Fj
(314)

6.C (Fj)
Fj
(112J)

 

6.A (601) +
Akv
(113J)

6.A (601) +
Akv
(113J)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Chladová Jana (Chl)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

     

4.A
ZSV
(316)

3.C
ZSV
(316)

   

6.A (611) +
Psyv
(310)

6.A (611) +
Psyv
(310)

   

 
Ú
t

 

3.D
ZSV
(310)

3.C
ZSV
(310)

 

4.A
ZSV
(313)

             

 
S
t

 

   

2.C
ON
(314)

 
 
-- Poh --

 

2.D
ON
(308)

2.A
ON
(308)

4.C
ZSV
(312)

     

 
Č
t

 

       

4.D
ZSV
(308)

 
 
-- Jíd --

 

3.A
ZSV
(315)

2.A
ON
(308)

   

 
P
á

 

3.A
ZSV
(316)

 
 
-- Poh --

4.D
ZSV
(316)

3.D
ZSV
(316)

4.C
ZSV
(311)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Imramovský Aleš (Imr)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

3.A
Z
(310)

1.D
Z
(310)

 

1.C
Z
(310)

2.A (Chl)
Tv
(Tělo)

   

4.D (Chl)
Tv
(Tělo)

2.C (Dív2)
Tv
(Tělo)

   

 
Ú
t

 

     

4.D
Z
(310)

 
 
-- Poh --

2.C (Dív2)
Tv
(Aula)

 

1.C (Chl)
Tv
(Aula)

4.C (Chl) +
Tv
(Aula)

4.C (Chl) +
Tv
(Tělo)

 

 
S
t

 

       

1.C
Z
(310)

1.C (Chl)
Tv
(Tělo)

 

3.A
Z
(310)

     

 
Č
t

 

 

1.A
Z
(313)

2.C
Z
(310)

4.D (Chl)
Tv
(Aula)

2.A (Chl)
Tv
(Aula)

 
 
-- Jíd --

         

 
P
á

 

1.D
Z
(312)

 
 
-- Poh --

2.C
Z
(310)

 

1.A
Z
(310)

 

4.D
Z
(310)

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Izáková Libuše (Iza)  (6.D)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

2.C
Čj
(308)

 

4.D
Čj
(315)

 

6.D
Čj
(313)

5.D
Čj
(313)

         

 
Ú
t

 

 
 
-- Poh --

6.D (Dív)
Čj
(314)

5.D
Čj
(315)

3.D (Aj 1)
Čj
(316)

6.D (Chl)
Čj
(308)

 

3.D (Aj 2)
Čj
(308)

       

 
S
t

 

5.D (Aj 1)
Čj
(316)

5.D (Aj 2)
Čj
(316)

3.D
Čj
(308)

 
 
-- Poh --

6.D
Čj
(315)

   

2.C
Čj
(313)

     

 
Č
t

 

2.C (Aj 1)
Čj
(314)

2.C (Aj 2)
Čj
(314)

 
 
-- Poh --

6.D
Čj
(316)

     

4.D
Čj
(308)

3.D
Čj
(313)

   

 
P
á

 

 

2.C
Čj
(308)

5.D
Čj
(308)

4.D (S 2)
Čj
(314)

4.D (S 1)
Čj
(314)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Janáčová Dobromila (Jn)  (2.D)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

     

6.D (Nj 1)
Nj
(111)

 

1.D
Čj
(308)

 

5.D (Nj 1)
Nj
(112J)

2.D
Čj
(316)

   

 
Ú
t

 

1.D
Čj
(311)

 
 
-- Poh --

 

2.D (Aj 1)
Čj
(i114)

2.D (Aj 2)
Čj
(113J)

 

6.A (Nj 1)
Nj
(313)

       

 
S
t

 

 

2.D
Čj
(308)

2.D (Nj 1)
Nj
(212J)

6.A (Nj 1)
Nj
(314)

 
 
-- Poh --

6.D (Nj 1)
Nj
(112J)

 

1.D
Čj
(311)

     

 
Č
t

 

6.D (Nj 1)
Nj
(112J)

6.A (Nj 1)
Nj
(023)

2.D (Nj 1)
Nj
(316)

 

1.D (Nj 1)
Čj
(315)

1.D (Nj 2)
Čj
(315)

         

 
P
á

 

6.A (Nj 1)
Nj
(309)

   

5.D (Nj 1)
Nj
(112J)

 
 
-- Poh --

2.D (Nj 1)
Nj
(110J)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Janušová Marie (Jnš)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

   

5.A (Nj 1) +
Nj
(112J)

 

 
 
-- Poh --

2.A (Nj 2) +
Nj
(212J)

 

2.D (Nj 2)
Nj
(212J)

4.D (S 2)
Nj
(108J)

   

 
Ú
t

 

4.D (S 2)
Nj
(111)

 
 
-- Poh --

2.A (Nj 2) +
Nj
(111)

1.A (Nj 3) +
Nj
(113J)

5.A (Nj 1) +
Nj
(309)

 

3.A (Nj)
Nj
(110J)

       

 
S
t

 

 

2.A (Nj 2) +
Nj
(212J)

1.A (Nj 3) +
Nj
(313)

 

4.A (Nj)
Nj
(316)

           

 
Č
t

 

2.D (Nj 2)
Nj
(113J)

4.D (S 2)
Nj
(111)

 

3.A (Nj)
Nj
(110J)

4.A (Nj)
Nj
(111)

5.A (Nj 1) +
Nj
(110J)

         

 
P
á

 

 
 
-- Poh --

3.A (Nj)
Nj
(113J)

1.A (Nj 3) +
Nj
(113J)

 

4.A (Nj)
Nj
(023)

 

2.D (Nj 2)
Nj
(110J)

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Kahounová Jolana (Kah)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

   

5.C (Aj 1)
VV
(115K)

5.C (Aj 1)
VV
(115K)

3.C (S1)
VV
(101K)

 

4.C (Vv 2)
VV
(101K)

       

 
S
t

 

1.A (Vv)
VV
(101K)

1.A (Vv)
VV
(101K)

4.C (Vv 2)
VV
(115K)

4.C (Vv 2)
VV
(115K)

4.C (Vv 2)
VV
(115K)

 
 
-- Jíd --

         

 
Č
t

 

 

5.C (Aj 1)
VV
(101K)

5.C (Aj 1)
VV
(101K)

5.C (Aj 1)
VV
(101K)

 
 
-- Poh --

 

3.C (S1)
VV
(101K)

3.C (S1)
VV
(101K)

3.C (S1)
VV
(101K)

   

 
P
á

 

   

 
 
-- Poh --

2.C (Vv 2)
VV
(115K)

2.C (Vv 2)
VV
(115K)

2.C (Vv 2)
VV
(115K)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Kalač Radek (Ka)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 

2.D (Aj 1)
Aj
(211J)

6.A (Aj 2)
Aj
(108J)

 
 
-- Poh --

1.A (Aj 2)
Aj
(212J)

           

 
Ú
t

 

 

2.A (Aj 2)
Aj
(108J)

1.A (Aj 2)
Aj
(211J)

5.D (Aj 1)
Aj
(215L)

2.D (Aj 1)
Aj
(212J)

   

1.D (S1)
Aj
(108J)

3.A (S1)
Aj
(108J)

   

 
S
t

 

 

5.D (Aj 1)
Aj
(i114)

6.A (Aj 2)
Aj
(108J)

3.A (S1)
Aj
(112J)

2.A (Aj 2)
Aj
(024L)

 

1.D (S1)
Aj
(113J)

       

 
Č
t

 

 

 
 
-- Poh --

1.D (S1)
Aj
(112J)

2.D (Aj 1)
Aj
(112J)

6.A (Aj 2)
Aj
(112J)

 

1.A (Aj 2)
Aj
(026)

2.A (Aj 2)
Aj
(112J)

     

 
P
á

 

 

6.A (Aj 2)
Aj
(211J)

 

 
 
-- Poh --

3.A (S1)
Aj
(i114)

5.D (Aj 1)
Aj
(108J)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Kaňková Štěpánka (Kan)  (5.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

3.D
M
(311)

 
 
-- Poh --

1.C
Bi
(311)

4.D (S 1)
M
(213)

4.D (S 2)
M
(215L)

           

 
Ú
t

 

2.D
Bi
(023)

5.C
M
(311)

4.D
M
(312)

 
 
-- Poh --

3.D
Bi
(023)

   

3.D (L Bi)
Bi
(024L)

3.D (L Bi)
Bi
(024L)

   

 
S
t

 

       

5.C (Aj 1)
M
(213)

5.C (Aj 2)
M
(313)

 

3.D
Bi
(023)

     

 
Č
t

 

5.C
M
(213)

 

4.D
M
(313)

3.D
M
(314)

2.D
Bi
(023)

   

1.C (L Bi)
Bi
(024L)

1.C (L Bi)
Bi
(024L)

   

 
P
á

 

2.D (L Bi)
Bi
(024L)

2.D (L Bi)
Bi
(024L)

 

1.C
Bi
(023)

3.D (Nj 2)
M
(215L)

3.D (Nj 1)
M
(215L)

 
 
-- Jíd --

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Klíma Lukáš (Kl)  (3.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 

3.D (Chl)
Tv
(Tělo)

 

 
 
-- Poh --

4.C (Aj 2)
Aj
(108J)

6.D (Aj 2)
Aj
(108J)

 

2.C (Aj 1)
Aj
(108J)

     

 
Ú
t

 

6.A (Chl) +
Tv
(mim)

6.A (Chl) +
Tv
(mim)

   

3.C (S2)
Aj
(316)

3.C (S1)
Aj
(108J)

 

2.C (Aj 1)
Aj
(313)

     

 
S
t

 

 

3.C (S1)
Aj
(108J)

6.D (Aj 2)
Aj
(024L)

3.C (S2)
Aj
(108J)

 

4.C (Aj 2)
Aj
(211J)

 
 
-- Jíd --

       

 
Č
t

 

 

2.C (Aj 1)
Aj
(212J)

4.C (Aj 2)
Aj
(212J)

 
 
-- Poh --

6.D (Aj 2)
Aj
(024L)

 

3.D (Chl)
Tv
(Aula)

       

 
P
á

 

 

3.C (S2)
Aj
(108J)

4.C (Aj 2)
Aj
(108J)

6.D (Aj 2)
Aj
(309)

3.C (S1)
Aj
(211J)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Krejčí Jaroslav (Kr)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

               

5.A (517) +
CFn
(217)

5.A (517) +
CFn
(217)

 

 
S
t

 

             

5.A (510) +
SFv
(213)

5.A (510) +
SFv
(213)

6.A (609) +
SFv
(213)

6.A (609) +
SFv
(213)

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Libá Lenka (Lba)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

   

5.A (Nj 3) +
Nj
(212J)

1.A (Aj 2)
Čj
(315)

1.A (Aj 1)
Čj
(315)

 

4.A (Aj 2)
Čj
(309)

       

 
Ú
t

 

1.A
Čj
(308)

1.A
Čj
(308)

 
 
-- Poh --

3.C (Nj)
Nj
(315)

5.A (Nj 3) +
Nj
(314)

4.A (Aj 1)
Čj
(314)

         

 
S
t

 

           

3.C (Nj)
Nj
(111)

4.A
Čj
(314)

     

 
Č
t

 

4.A
Čj
(308)

4.A
Čj
(308)

1.A
Čj
(312)

3.C (Nj)
Nj
(212J)

 

5.A (Nj 3) +
Nj
(111)

 
 
-- Jíd --

       

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Macela Jiří (Maa)  (4.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

5.A (507) +
Fpv
(024L)

5.A (507) +
Fpv
(024L)

4.A
Bi
(023)

2.A
Bi
(023)

 

4.C
Bi
(023)

 

6.A (606) +
Herv
(023)

6.A (606) +
Herv
(023)

   

 
Ú
t

 

 
 
-- Poh --

4.A
Bi
(023)

 

2.A
Bi
(314)

             

 
S
t

 

4.A (L Bi)
Bi
(024L)

4.A (L Bi)
Bi
(024L)

5.A
Bi
(023)

 

3.A
Bi
(023)

 

5.D
Bi
(023)

       

 
Č
t

 

S: 4.C (L Bi)
Bi
(024L)

S: 4.C (L Bi)
Bi
(024L)

 

 
 
-- Poh --

3.A
Bi
(314)

5.D
Bi
(023)

 

5.A (506) +
Herv
(023)

5.A (506) +
Herv
(023)

   

L: 2.A (L Bi)
Bi
(024L)

L: 2.A (L Bi)
Bi
(024L)

 
P
á

 

4.C
Bi
(023)

 
 
-- Poh --

5.A
Bi
(023)

               

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Marková Jana (Mar)  (3.D)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

2.D
Ch
(023)

 
 
-- Poh --

5.A (Nj 2) +
Nj
(111)

 

3.D (Nj 1)
Nj
(111)

3.D
Ch
(314)

 

3.D (Nj 2)
Nj
(026)

     

 
Ú
t

 

4.A
Ch
(026)

2.D
Ch
(026)

 
 
-- Poh --

 

5.A (Nj 2) +
Nj
(111)

 
 
-- Jíd --

 

3.D (L Ch)
Ch
(027L)

3.D (L Ch)
Ch
(027L)

   

 
S
t

 

3.D (Nj 1)
Nj
(111)

3.D (Nj 2)
Nj
(113J)

 

5.D
Ch
(026)

6.C (Nj 1)
Nj
(111)

 

4.A
Ch
(026)

       

 
Č
t

 

5.D
Ch
(026)

 
 
-- Poh --

3.D
Ch
(026)

6.C (Nj 1)
Nj
(024L)

 

5.A (Nj 2) +
Nj
(113J)

 

3.D (Nj 2)
Nj
(111)

     

 
P
á

 

2.D (L Ch)
Ch
(027L)

2.D (L Ch)
Ch
(027L)

6.C (Nj 1)
Nj
(111)

 

3.D (Nj 1)
Nj
(309)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Měkota Tomáš (Měk)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 

1.C
M
(308)

3.C
Z
(310)

6.C
Z
(313)

 

6.A
Z
(310)

         

 
Ú
t

 

 

1.D
M
(213)

4.A
Z
(310)

 
 
-- Poh --

1.C (Aj 2)
M
(311)

1.C (Aj 1)
M
(311)

 

3.C
Z
(311)

1.D (S 3)
Mnep
(310)

   

 
S
t

 

 

1.C
M
(314)

1.D (S2)
M
(213)

3.D
Z
(310)

1.D (S1)
M
(313)

           

 
Č
t

 

 

1.D
M
(213)

 
 
-- Poh --

6.A
Z
(310)

6.C
Z
(310)

4.A
Z
(310)

 

5.A (514) +
PGev
(310)

5.A (514) +
PGev
(310)

   

 
P
á

 

 

3.D
Z
(310)

1.D
M
(315)

 
 
-- Poh --

1.C
M
(316)

 

1.C (S 3)
Mnep
(311)

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Moravcová Vlasta (Mv)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

5.A (512) +
Dgv
(213)

5.A (512) +
Dgv
(213)

 
 
-- Poh --

 

6.C (613) +
Dgv
(213)

6.C (613) +
Dgv
(213)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Musil Jaromír (Mu)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

4.A (S1)
VT
(i000)

4.A (S1)
VT
(i000)

 
 
-- Poh --

3.D (Nj 1)
VT
(i000)

3.D (Nj 2)
VT
(i000)

   

5.D (Nj 2)
VT
(i000)

5.D (Nj 2)
VT
(i000)

   

 
Ú
t

 

       

5.D (Nj 1)
VT
(i000)

5.D (Nj 1)
VT
(i000)

         

 
S
t

 

4.D (S 1)
VT
(i000)

4.D (S 1)
VT
(i000)

 
 
-- Poh --

4.D (S 2)
VT
(i000)

4.D (S 2)
VT
(i000)

           

 
Č
t

 

   

4.C (Aj 1)
VT
(i000)

4.C (Aj 1)
VT
(i000)

4.C (Aj 2)
VT
(i000)

4.C (Aj 2)
VT
(i000)

 

4.A (S2)
VT
(i000)

4.A (S2)
VT
(i000)

   

 
P
á

 

 
 
-- Poh --

3.C (S1)
VT
(i000)

3.C (S1)
VT
(i000)

3.C (S2)
VT
(i000)

3.C (S2)
VT
(i000)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Ošťádalová Sylvie (Oš)  (4.D)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

4.D (S 1)
Aj
(108J)

2.D (Aj 2)
Aj
(108J)

 
 
-- Poh --

4.D (S 2)
Aj
(108J)

6.A (Aj 1)
Aj
(113J)

   

2.C (Aj 2)
Aj
(113J)

     

 
Ú
t

 

     

2.D (Aj 2)
Aj
(024L)

2.C (Aj 2)
Aj
(108J)

 

3.D (Aj 1)
Aj
(211J)

1.D (S2)
Aj
(112J)

     

 
S
t

 

4.D (S 2)
Aj
(211J)

 
 
-- Poh --

6.A (Aj 1)
Aj
(027L)

4.D (S 1)
Aj
(113J)

3.D (Aj 1)
Aj
(113J)

 

1.D (S2)
Aj
(212J)

       

 
Č
t

 

2.C (Aj 2)
Aj
(211J)

 

1.D (S2)
Aj
(113J)

2.D (Aj 2)
Aj
(113J)

 
 
-- Poh --

6.A (Aj 1)
Aj
(211J)

         

 
P
á

 

3.D (Aj 1)
Aj
(108J)

6.A (Aj 1)
Aj
(212J)

 

4.D (S 1)
Aj
(024L)

4.D (S 2)
Aj
(024L)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Pavlíček Jiří (Pav)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

6.C (Aj 2)
VV
(115K)

6.C (Aj 2)
VV
(115K)

1.D (Vv)
VV
(115K)

1.D (Vv)
VV
(115K)

2.D (Vv)
VV
(115K)

2.D (Vv)
VV
(115K)

 
 
-- Jíd --

       

 
Ú
t

 

           

4.C (Vv 1)
VV
(115K)

4.A (Vv 2) +
VV
(101K)

4.A (Vv 2) +
VV
(101K)

   

 
S
t

 

 

 
 
-- Poh --

4.C (Vv 1)
VV
(101K)

4.C (Vv 1)
VV
(101K)

4.C (Vv 1)
VV
(101K)

 

6.C (Aj 2)
VV
(115K)

6.C (Aj 2)
VV
(115K)

6.C (Aj 2)
VV
(115K)

   

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Pavlíčková Jana (Pvl)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

   

3.A (S2)
Aj
(108J)

3.D (Aj 2)
Aj
(108J)

 
 
-- Poh --

4.A (Aj 2)
Aj
(113J)

 
 
-- Jíd --

5.A (501) +
Akv
(211J)

5.A (501) +
Akv
(211J)

   

 
S
t

 

   

4.A (Aj 2)
Aj
(211J)

3.A (S2)
Aj
(211J)

3.D (Aj 2)
Aj
(309)

           

 
Č
t

 

3.D (Nj 1)
HV
(309)

3.D (Nj 1)
HV
(309)

4.A (Aj 2)
Aj
(211J)

 
 
-- Poh --

1.C (Aj 2)
HV
(309)

1.C (Aj 2)
HV
(309)

         

 
P
á

 

3.D (Aj 2)
Aj
(212J)

2.A (Hv)
HV
(309)

2.A (Hv)
HV
(309)

3.A (S2)
Aj
(211J)

 

4.A (Aj 2)
Aj
(211J)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Pejčochová Lenka (Pej)  (5.D)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

6.D
M
(315)

 
 
-- Poh --

 

5.A
Z
(311)

5.D
M
(310)

           

 
Ú
t

 

5.D
M
(213)

 

6.D (Dív)
M
(313)

6.D (Chl)
M
(213)

2.A
Z
(310)

 

6.D
Z
(310)

4.C
Z
(310)

     

 
S
t

 

6.A (607) +
CMv
(217)

6.A (607) +
CMv
(217)

 
 
-- Poh --

2.D
Z
(313)

   

5.A
Z
(310)

       

 
Č
t

 

 
 
-- Poh --

6.D
Z
(310)

 

5.D (Nj 1)
M
(213)

5.D (Nj 2)
M
(213)

 

2.D
Z
(310)

6.D
M
(311)

     

 
P
á

 

2.A
Z
(310)

 

6.D
M
(314)

4.C
Z
(310)

             

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Peroutková Tereza (Per)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

4.A (Vv 3) +
VV
(101K)

4.A (Vv 3) +
VV
(101K)

3.D (Nj 2)
VV
(101K)

3.D (Nj 2)
VV
(101K)

3.A (Vv)
VV
(101K)

3.A (Vv)
VV
(101K)

 
 
-- Jíd --

       

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Pešková Jana (Peš)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

   

4.C (Aj 1)
Aj
(024L)

5.C (Aj 2)
Aj
(211J)

 
 
-- Poh --

5.A (Aj 2)
Aj
(113J)

4.A (Aj 1)
Aj
(113J)

       

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

   

4.A (Aj 1)
Aj
(315)

5.A (Aj 2)
Aj
(024L)

5.C (Aj 2)
Aj
(108J)

4.C (Aj 1)
Aj
(212J)

         

 
Č
t

 

   

5.A (Aj 2)
Aj
(314)

4.A (Aj 1)
Aj
(211J)

5.C (Aj 2)
Aj
(211J)

4.C (Aj 1)
Aj
(313)

         

 
P
á

 

   

4.C (Aj 1)
Aj
(024L)

5.C (Aj 2)
Aj
(108J)

5.A (Aj 2)
Aj
(108J)

4.A (Aj 1)
Aj
(024L)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Plajnerová Květa (Pla)  (6.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

6.C (Aj 1)
Aj
(212J)

6.C (Aj 1)
Aj
(212J)

 
 
-- Poh --

1.A (Aj 1)
Aj
(113J)

5.C (Aj 1)
Aj
(112J)

 

5.A (Aj 1)
Aj
(211J)

       

 
Ú
t

 

2.A (Aj 1)
Aj
(112J)

 
 
-- Poh --

1.A (Aj 1)
Aj
(112J)

 

6.C (Aj 2)
Aj
(024L)

6.C (Aj 2)
Aj
(024L)

         

 
S
t

 

 
 
-- Poh --

5.A (Aj 1)
Aj
(023)

2.A (Aj 1)
Aj
(112J)

   

5.C (Aj 1)
Aj
(108J)

         

 
Č
t

 

6.C (Aj 1)
Aj
(108J)

6.C (Aj 2)
Aj
(108J)

5.A (Aj 1)
Aj
(108J)

 

5.C (Aj 1)
Aj
(113J)

 

1.A (Aj 1)
Aj
(108J)

2.A (Aj 1)
Aj
(108J)

     

 
P
á

 

6.C (Aj 2)
Aj
(112J)

6.C (Aj 1)
Aj
(112J)

 

5.C (Aj 1)
Aj
(026)

5.A (Aj 1)
Aj
(112J)

           

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Poláček Ondřej (OP)  (2.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

       

2.C
M
(023)

   

3.C
M
(315)

4.A
M
(213)

5.C
Bi
(023)

 

 
Ú
t

 

2.C (L Bi)
Bi
(024L)

2.C (L Bi)
Bi
(024L)

 
 
-- Poh --

2.C
Bi
(023)

2.C (Aj 1)
M
(215L)

 

4.A
M
(213)

2.C (Aj 2)
M
(023)

     

 
S
t

 

5.C
Bi
(023)

 

3.C
M
(311)

2.C
M
(315)

 
 
-- Poh --

2.C
Bi
(023)

         

 
Č
t

 

4.D
Bi
(023)

 
 
-- Poh --

4.A (Aj 1)
M
(309)

4.A (Aj 2)
M
(309)

2.C
M
(311)

           

 
P
á

 

4.A
M
(311)

4.D
Bi
(023)

3.C (S2)
M
(311)

3.C (S1)
M
(213)

             

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Stříbný Petr (Stř)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

3.C
Fy
(213)

1.A (S1)
M
(215L)

1.A (S2)
M
(215L)

 

3.A (Hv)
VT
(i114)

3.A (Hv)
VT
(i114)

         

 
Ú
t

 

3.A (Vv)
VT
(i114)

3.A (Vv)
VT
(i114)

2.D
M
(213)

 

1.A
M
(213)

 
 
-- Jíd --

         

 
S
t

 

     

1.C
Fy
(217)

2.D
M
(311)

1.A
M
(213)

 

3.C (L Fy)
Fy
(215L)

3.C (L Fy)
Fy
(215L)

   

 
Č
t

 

 

2.D
M
(311)

3.C
Fy
(217)

1.A
M
(311)

 
 
-- Poh --

   

1.C (L Fy)
Fy
(215L)

1.C (L Fy)
Fy
(215L)

   

 
P
á

 

1.C
Fy
(314)

 

2.D (S2)
M
(215L)

2.D (S1)
M
(215L)

 
 
-- Poh --

1.A
M
(217)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Šmardová Petra (Šma)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 
 
-- Poh --

2.C
Fy
(217)

5.D (Chl)
Tv
(Tělo)

3.A (Chl) +
Tv
(Tělo)

     

4.D (Dív)
Tv
(Aula)

2.C (Dív1)
Tv
(Aula)

5.A (Dív)
Tv
(Aula)

 

 
Ú
t

 

5.A (Chl)
Tv
(mim)

5.A (Chl)
Tv
(mim)

6.A (Dív)
Tv
(Tělo)

5.A (Dív)
Tv
(Tělo)

 

2.C (Dív1)
Tv
(Tělo)

         

 
S
t

 

   

5.C (Dív1)
Tv
(Aula)

4.A (Chl)
Tv
(Aula)

1.A (Chl)
Tv
(Tělo)

           

 
Č
t

 

6.A (Dív)
Tv
(Aula)

 
 
-- Poh --

5.D (Chl)
Tv
(Aula)

4.D (Dív)
Tv
(Tělo)

             

 
P
á

 

2.C
Fy
(308)

1.A (Chl)
Tv
(Aula)

 
 
-- Poh --

4.A (Chl)
Tv
(Tělo)

5.C (Dív1)
Tv
(Tělo)

 

3.A (Chl) +
Tv
(Aula)

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Trunečková Iveta (Tr)  (1.D)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

5.A (NHkj) +
Tv
(Aula)

5.A (NHkj) +
Tv
(Tělo)

 

1.D (Nj 1)
Nj
(309)

1.D (Nj 2)
Nj
(313)

 

2.D (Dív)
Tv
(Tělo)

6.A (603) +
NKv
(111)

6.A (603) +
NKv
(111)

   

 
S
t

 

2.D (Dív)
Tv
(Aula)

1.D (Dív)
Tv
(Aula)

 
 
-- Poh --

6.D (Nj 2)
Nj
(111)

             

 
Č
t

 

   

6.D (Nj 2)
Nj
(024L)

 
 
-- Poh --

1.D (Nj 2)
Nj
(110J)

1.D (Nj 1)
Nj
(212J)

 

1.D (Dív)
Tv
(Tělo)

     

 
P
á

 

6.D (Nj 2)
Nj
(113J)

   

1.D (Nj 1)
Nj
(111)

1.D (Nj 2)
Nj
(111)

 
 
-- Jíd --

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Tříska Jan (Tří)  (1.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

1.A
Ch
(026)

3.C
Bi
(026)

 
 
-- Poh --

 

6.C
Ch
(026)

4.D
Ch
(026)

 

S: 1.A (L Ch)
Ch
(027L)

S: 1.A (L Ch)
Ch
(027L)

   

L: 1.A (L Bi)
Bi
(024L)

L: 1.A (L Bi)
Bi
(024L)

 
Ú
t

 

   

3.C
Ch
(026)

4.C
Ch
(026)

 
 
-- Poh --

 

1.A
Bi
(026)

       

 
S
t

 

3.C
Ch
(026)

4.C
Ch
(026)

4.D
Ch
(026)

 

3.C
Bi
(026)

   

3.C (L Ch)
Ch
(027L)

3.C (L Ch)
Ch
(027L)

   

 
Č
t

 

   

6.C
Ch
(315)

1.D
Ch
(026)

1.A
Bi
(026)

           

 
P
á

 

1.A
Ch
(315)

1.D
Ch
(315)

 

 
 
-- Poh --

6.A (605) +
CHv
(026)

6.A (605) +
CHv
(026)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Tulka Jaroslav (Tu)  (3.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 

4.C
D
(312)

6.D
ZSV
(314)

 
 
-- Poh --

1.C
D
(312)

   

3.A
D
(312)

5.C
D
(312)

   

 
Ú
t

 

 

3.D
D
(312)

 

6.C
ZSV
(312)

4.C
D
(312)

   

5.A (511) +
Nabv
(212J)

5.A (511) +
Nabv
(212J)

   

 
S
t

 

     

5.C
D
(316)

 
 
-- Poh --

 

3.A
D
(312)

6.D
ZSV
(315)

     

 
Č
t

 

       

3.D
D
(316)

6.D
ZSV
(312)

 

6.C
ZSV
(313)

6.A
ZSV
(311)

   

 
P
á

 

 

1.C
D
(311)

 
 
-- Poh --

6.A
ZSV
(313)

6.A (610) +
Nabv
(212J)

6.A (610) +
Nabv
(212J)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Tužová Miroslava (Tž)  (1.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

           

6.D (Aj 1)
Aj
(108J)

1.C (Aj 2)
Aj
(314)

1.C (Aj 1)
Aj
(314)

   

 
Ú
t

 

6.C (Dív)
Tv
(Tělo)

6.C (Dív)
Tv
(Aula)

 

5.D (Aj 2)
Aj
(027L)

1.C (Aj 1)
Aj
(211J)

1.C (Aj 2)
Aj
(211J)

 

1.C (Dív)
Tv
(Tělo)

     

 
S
t

 

5.D (Aj 2)
Aj
(108J)

 
 
-- Poh --

6.D (Aj 1)
Aj
(113J)

 

1.A (Dív)
Tv
(Aula)

1.C (Dív)
Tv
(Aula)

 
 
-- Jíd --

       

 
Č
t

 

 

3.C (Dív1)
Tv
(Aula)

 

1.C (Aj 2)
Aj
(108J)

6.D (Aj 1)
Aj
(108J)

1.C (Aj 1)
Aj
(108J)

         

 
P
á

 

3.C (Dív1)
Tv
(Tělo)

1.A (Dív)
Tv
(Tělo)

 

6.D (Aj 1)
Aj
(212J)

 
 
-- Poh --

5.D (Aj 2)
Aj
(112J)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Válková Veronika (Vlk)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

6.A
D
(312)

6.D
D
(313)

 
 
-- Poh --

2.C
D
(312)

1.D
D
(314)

1.A
D
(312)

 

4.A
D
(313)

3.C
D
(313)

   

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

1.D
D
(312)

 
 
-- Poh --

6.C
D
(312)

2.A
D
(312)

2.C
D
(312)

           

 
Č
t

 

       

3.C
D
(312)

   

6.A
D
(312)

1.A
D
(312)

   

 
P
á

 

 

6.D
D
(312)

4.A
D
(312)

6.C
D
(312)

 
 
-- Poh --

 

2.A
D
(313)

       

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  von Vorst Heinrich (Vor)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

5.D (515)
Kknv
(110J)

5.D (515)
Kknv
(110J)

3.D (Nj 1)
SVnj
(110J)

6.D (Nj 2)
Nj
(110J)

     

6.D (616)
Kknv
(110J)

6.D (616)
Kknv
(110J)

   

 
Ú
t

 

4.D (S 1)
SVnj
(110J)

4.D (S 2)
SVnj
(110J)

3.D (Nj 2)
Nj
(110J)

1.D (Nj 2)
Nj
(110J)

             

 
S
t

 

3.D (Nj 2)
Nj
(110J)

4.D (S 2)
Nj
(110J)

2.D (Nj 2)
Nj
(110J)

 

4.D (S 1)
SVnj
(110J)

6.D (Nj 2)
Nj
(110J)

 

4.D (S 2)
SVnj
(110J)

     

 
Č
t

 

6.D (Nj 2)
Nj
(110J)

3.D (Nj 2)
SVnj
(110J)

2.D (Nj 2)
Nj
(110J)

     

4.D (S 2)
Nj
(110J)

3.D (Nj 1)
SVnj
(110J)

     

 
P
á

 

5.D (516)
Kknv
(110J)

5.D (516)
Kknv
(110J)

 

1.D (Nj 2)
Nj
(110J)

 

3.D (Nj 2)
SVnj
(111)

         

 

(rozvrh platný od 1.12.2018)

Gymnázium Na Pražačce  Zeinert Luděk (Zei)  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

 
 
-- Poh --

1.A (S2)
VT
(i114)

1.A (S1)
VT
(i114)

               

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

   

1.D (S1)
VT
(i114)

 
 
-- Poh --

1.D (S2)
VT
(i114)

           

 
Č
t

 

     

1.C (Aj 1)
VT
(i114)

1.C (Aj 1)
VT
(i114)

           

 
P
á

 

   

2.D (S1)
VT
(i114)

2.D (S2)
VT
(i114)

             

Zpracováno v systému Bakaláři