(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  prima A (1.A)  (Tska Jan)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Ch
T
(026)

(S1)
St
(215L)

VT (S1)
Zei
(i114)

Aj (Aj 1)
Pla
(113J)

(Aj 1)
Lba
(315)

D
Vlk
(312)

 

Fy (L Fy)
Pac
(215L)

Fy (L Fy)
Pac
(215L)

   

S: Ch (L Ch)
T
(027L)

S: Ch (L Ch)
T
(027L)

VT (S2)
Zei
(i114)

(S2)
St
(215L)

(Aj 2)
Lba
(315)

Aj (Aj 2)
Ka
(212J)

L: Bi (L Bi)
T
(024L)

L: Bi (L Bi)
T
(024L)

 

t

 

j
Lba
(308)

j
Lba
(308)

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

Nj (Nj 1) Caf (111)

M
St
(213)

 

Bi
T
(026)

       

Nj (Nj 2) Fl (112J)

Aj (Aj 2)
Ka
(211J)

Nj (Nj 3) Jn (113J)

Fj (Fj) Dov (212J)

 
S
t

 

VV (Vv)
Kah
(101K)

VV (Vv)
Kah
(101K)

Nj (Nj 1) Caf (111)

Fy
Pac
(213)

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

M
St
(213)

         

Nj (Nj 2) Fl (316)

HV (Hv)
Dov
(309)

HV (Hv)
Dov
(309)

Nj (Nj 3) Jn (313)

Tv (Dv)
T
(Aula)

Fj (Fj) Dov (309)

 

t

 

 

Z
Imr
(313)

j
Lba
(312)

M
St
(311)

Bi
T
(026)

 

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

Fy
Pac
(213)

D
Vlk
(312)

   

Aj (Aj 2)
Ka
(026)

 
P

 

Ch
T
(315)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

Nj (Nj 1) Caf (110J)

ON
Dov
(315)

Z
Imr
(310)

M
St
(217)

         

Nj (Nj 2) Fl (212J)

Tv (Dv)
T
(Tlo)

Nj (Nj 3) Jn (113J)

Fj (Fj) Dov (211J)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  prima C (1.C)  (Tuov Miroslava)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

ON
Dov
(314)

M
Mk
(308)

Bi
Kan
(311)

Z
Imr
(310)

D
Tu
(312)

 

Ch
Hal
(026)

(Aj 1)
Ho
(211J)

Aj (Aj 1)
T
(314)

   

Aj (Aj 2)
T
(314)

(Aj 2)
Ho
(211J)

 

t

 

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

j
Ho
(308)

Nj (Nj 1) Caf (111)

Aj (Aj 1)
T
(211J)

(Aj 1)
Mk
(311)

 

Tv (Chl)
Imr
(Aula)

     

Nj (Nj 2) Fl (112J)

VV (Aj 2)
Bri
(115K)

VV (Aj 2)
Bri
(115K)

Nj (Nj 3) Jn (113J)

(Aj 2)
Mk
(311)

Aj (Aj 2)
T
(211J)

Tv (Dv)
T
(Tlo)

Fj (Fj) Dov (212J)

 
S
t

 

j
Ho
(314)

M
Mk
(314)

Nj (Nj 1) Caf (111)

Fy
St
(217)

Z
Imr
(310)

Tv (Chl)
Imr
(Tlo)

         

Nj (Nj 2) Fl (316)

Nj (Nj 3) Jn (313)

Tv (Dv)
T
(Aula)

Fj (Fj) Dov (309)

 

t

 

 

j
Ho
(312)

Ch
Hal
(023)

VT (Aj 1)
Zei
(i114)

VT (Aj 1)
Zei
(i114)

Aj (Aj 1)
T
(108J)

 

Fy (L Fy)
St
(215L)

Fy (L Fy)
St
(215L)

   

Ch (L Ch)
Hal
(027L)

Ch (L Ch)
Hal
(027L)

Aj (Aj 2)
T
(108J)

HV (Aj 2)
Pvl
(309)

HV (Aj 2)
Pvl
(309)

Bi (L Bi)
Kan
(024L)

Bi (L Bi)
Kan
(024L)

 
P

 

Fy
St
(314)

D
Tu
(311)

Nj (Nj 1) Caf (110J)

Bi
Kan
(023)

M
Mk
(316)

 

Mnep (S 3)
Mk
(311)

       

Nj (Nj 2) Fl (212J)

Nj (Nj 3) Jn (113J)

Fj (Fj) Dov (211J)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  prima D (1.D)  (Trunekov Iveta)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Fy
Do
(313)

Z
Imr
(310)

VV (Vv)
Pav
(115K)

VV (Vv)
Pav
(115K)

D
Vlk
(314)

j
Jn
(308)

         

HV (Hv)
Dov
(309)

HV (Hv)
Dov
(309)

 

t

 

j
Jn
(311)

M
Mk
(213)

ON
Dv
(316)

Nj (Nj 1)
Tr
(309)

Nj (Nj 1)
Caf
(110J)

Fy
Do
(217)

 

Aj (S1)
Ka
(108J)

Mnep (S 3)
Mk
(310)

   

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

Nj (Nj 2)
Tr
(313)

Aj (S2)
O
(112J)

 
S
t

 

D
Vlk
(312)

Tv (Chl)
Bro
(Tlo)

VT (S1)
Zei
(i114)

Bi
Hal
(023)

(S1)
Mk
(313)

 

Aj (S1)
Ka
(113J)

j
Jn
(311)

     

Tv (Dv)
Tr
(Aula)

(S2)
Mk
(213)

VT (S2)
Zei
(i114)

Aj (S2)
O
(212J)

 

t

 

 

M
Mk
(213)

Aj (S1)
Ka
(112J)

Ch
T
(026)

(Nj 1)
Jn
(315)

Nj (Nj 1)
Tr
(212J)

 

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

     

Aj (S2)
O
(113J)

Nj (Nj 2)
Tr
(110J)

(Nj 2)
Jn
(315)

Tv (Dv)
Tr
(Tlo)

 
P

 

Z
Imr
(312)

Ch
T
(315)

M
Mk
(315)

Nj (Nj 1)
Tr
(111)

Nj (Nj 1)
Caf
(110J)

Bi
Hal
(023)

         

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

Nj (Nj 2)
Tr
(111)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  sekunda A (2.A)  (Doekalov Zuzana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

j
Em
(316)

M
Do
(314)

Fy
Do
(217)

Bi
Maa
(023)

Tv (Chl)
Imr
(Tlo)

Nj (Nj 1)
Pfl
(211J)

Nj (Nj 3)
Fl
(110J)

       

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

Nj (Nj 2)
Jn
(212J)

Fj (Fj)
Cha
(112J)

 

t

 

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

(Aj 1)
Em
(315)

Nj (Nj 1) Pfl (113J)

Bi
Maa
(314)

Z
Pej
(310)

Ch
Hal
(026)

         

Nj (Nj 2) Jn (111)

(Aj 2)
Em
(315)

Aj (Aj 2)
Ka
(108J)

Nj (Nj 3) Fl (212J)

Fj (Fj) Cha (023)

 
S
t

 

j
Em
(315)

Nj (Nj 1) Pfl (111)

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

D
Vlk
(312)

(Aj 1)
Do
(215L)

 

ON
Chl
(308)

Ch
Hal
(026)

     

Nj (Nj 2) Jn (212J)

Nj (Nj 3) Fl (315)

(Aj 2)
Do
(215L)

Aj (Aj 2)
Ka
(024L)

Fj (Fj) Cha (211J)

 

t

 

S: Ch (L Ch)
Hal
(027L)

S: Ch (L Ch)
Hal
(027L)

M
Do
(213)

j
Em
(308)

Tv (Chl)
Imr
(Aula)

Fy
Do
(217)

 

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

ON
Chl
(308)

   

L: Bi (L Bi)
Maa
(024L)

L: Bi (L Bi)
Maa
(024L)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Aj (Aj 2)
Ka
(112J)

 
P

 

Z
Pej
(310)

VV (Vv)
Bri
(115K)

VV (Vv)
Bri
(115K)

M
Do
(217)

j
Em
(313)

 

D
Vlk
(313)

       

HV (Hv)
Pvl
(309)

HV (Hv)
Pvl
(309)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  sekunda C (2.C)  (Polek Ondej)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

j
Iza
(308)

Fy
ma
(217)

Ch
Hal
(026)

D
Vlk
(312)

M
OP
(023)

Nj (Nj 1)
Pfl
(211J)

Nj (Nj 3)
Fl
(110J)

Aj (Aj 1)
Kl
(108J)

Tv (Dv1)
ma
(Aula)

   

Nj (Nj 2)
Jn
(212J)

Fj (Fj)
Cha
(112J)

Aj (Aj 2)
O
(113J)

Tv (Dv2)
Imr
(Tlo)

 

t

 

Ch (L Ch)
Hal
(027L)

Ch (L Ch)
Hal
(027L)

Nj (Nj 1) Pfl (113J)

Bi
OP
(023)

(Aj 1)
OP
(215L)

Tv (Dv1)
ma
(Tlo)

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

Aj (Aj 1)
Kl
(313)

     

Nj (Nj 2) Jn (111)

Bi (L Bi)
OP
(024L)

Bi (L Bi)
OP
(024L)

Nj (Nj 3) Fl (212J)

Aj (Aj 2)
O
(108J)

Tv (Dv2)
Imr
(Aula)

(Aj 2)
OP
(023)

Fj (Fj) Cha (023)

 
S
t

 

Tv (Chl)
Bro
(Tlo)

Nj (Nj 1) Pfl (111)

ON
Chl
(314)

M
OP
(315)

D
Vlk
(312)

Bi
OP
(023)

 

j
Iza
(313)

     

Nj (Nj 2) Jn (212J)

Nj (Nj 3) Fl (315)

Fj (Fj) Cha (211J)

 

t

 

(Aj 1)
Iza
(314)

Aj (Aj 1)
Kl
(212J)

Z
Imr
(310)

Ch
Hal
(023)

M
OP
(311)

 

HV (Hv)
Dov
(309)

HV (Hv)
Dov
(309)

     

Aj (Aj 2)
O
(211J)

(Aj 2)
Iza
(314)

 
P

 

Fy
ma
(308)

j
Iza
(308)

Z
Imr
(310)

VV (Vv 1)
Bri
(101K)

VV (Vv 1)
Bri
(101K)

VV (Vv 1)
Bri
(101K)

         

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  sekunda D (2.D)  (Janov Dobromila)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Ch
Mar
(023)

Aj (Aj 1)
Ka
(211J)

D
Fl
(312)

Fy
Pac
(217)

VV (Vv)
Pav
(115K)

VV (Vv)
Pav
(115K)

 

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

j
Jn
(316)

   

Aj (Aj 2)
O
(108J)

HV (Hv)
Dov
(309)

HV (Hv)
Dov
(309)

Nj (Nj 2)
Jn
(212J)

 

t

 

Bi
Kan
(023)

Ch
Mar
(026)

M
St
(213)

(Aj 1)
Jn
(i114)

Aj (Aj 1)
Ka
(212J)

 

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

D
Fl
(312)

     

Aj (Aj 2)
O
(024L)

(Aj 2)
Jn
(113J)

Tv (Dv)
Tr
(Tlo)

 
S
t

 

Tv (Chl)
Bro
(Tlo)

j
Jn
(308)

Nj (Nj 1)
Jn
(212J)

Z
Pej
(313)

M
St
(311)

ON
Chl
(308)

         

Tv (Dv)
Tr
(Aula)

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

 

t

 

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

M
St
(311)

Nj (Nj 1)
Jn
(316)

Aj (Aj 1)
Ka
(112J)

Bi
Kan
(023)

 

Z
Pej
(310)

       

Nj (Nj 2)
Jn
(113J)

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

Aj (Aj 2)
O
(113J)

 
P

 

Fy (L Fy)
Pac
(215L)

Fy (L Fy)
Pac
(215L)

VT (S1)
Zei
(i114)

(S1)
St
(215L)

Fy
Pac
(217)

Nj (Nj 1)
Jn
(110J)

Nj (Nj 2)
Jn
(110J)

       

Ch (L Ch)
Mar
(027L)

Ch (L Ch)
Mar
(027L)

(S2)
St
(215L)

VT (S2)
Zei
(i114)

Bi (L Bi)
Kan
(024L)

Bi (L Bi)
Kan
(024L)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  tercie A (3.A)  (Tulka Jaroslav)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Z
Imr
(310)

M
Plj
(311)

j
Dv
(313)

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

VV (Vv)
Per
(101K)

VV (Vv)
Per
(101K)

 

D
Tu
(312)

     

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

VT (Hv)
St
(i114)

VT (Hv)
St
(i114)

 

t

 

VT (Vv)
St
(i114)

VT (Vv)
St
(i114)

(S1)
Plj
(311)

(S2)
Plj
(311)

Ch
Hal
(026)

Fj (Fj)
Dov
(212J)

Nj (Nj)
Jn
(110J)

j
Dv
(308)

Aj (S1)
Ka
(108J)

   

HV (Hv)
Dov
(309)

HV (Hv)
Dov
(309)

Aj (S2)
Pvl
(108J)

 
S
t

 

j
Dv
(311)

M
Plj
(213)

Fy
Pac
(217)

Aj (S1)
Ka
(112J)

Bi
Maa
(023)

 

D
Tu
(312)

Z
Imr
(310)

     

Aj (S2)
Pvl
(211J)

 

t

 

S: Fy (L Fy)
Pac
(215L)

S: Fy (L Fy)
Pac
(215L)

M
Plj
(311)

Nj (Nj)
Jn
(110J)

Bi
Maa
(314)

Ch
Hal
(026)

 

ZSV
Chl
(315)

     

L: Ch (L Ch)
Hal
(027L)

L: Ch (L Ch)
Hal
(027L)

Fj (Fj)
Dov
(312)

 
P

 

ZSV
Chl
(316)

Nj (Nj)
Jn
(113J)

Fy
Pac
(213)

(S1)
Dv
(308)

Aj (S1)
Ka
(i114)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

       

Fj (Fj)
Dov
(316)

Aj (S2)
Pvl
(211J)

(S2)
Dv
(308)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  tercie C (3.C)  (Klma Luk)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Fy
St
(213)

Bi
T
(026)

Z
Mk
(310)

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

ZSV
Chl
(316)

 

j
Ho
(308)

M
OP
(315)

D
Vlk
(313)

   

 

t

 

j
Ho
(314)

ZSV
Chl
(310)

Ch
T
(026)

Nj (Nj)
Lba
(315)

VV (S1)
Kah
(101K)

Aj (S1)
Kl
(108J)

 

Z
Mk
(311)

     

Fj (Fj)
Ho
(211J)

Aj (S2)
Kl
(316)

VV (S2)
Bri
(101K)

 
S
t

 

Ch
T
(026)

Aj (S1)
Kl
(108J)

M
OP
(311)

(S1)
Ho
(308)

Bi
T
(026)

Fj (Fj)
Ho
(113J)

Nj (Nj)
Lba
(111)

Fy (L Fy)
St
(215L)

Fy (L Fy)
St
(215L)

   

(S2)
Ho
(312)

Aj (S2)
Kl
(108J)

Ch (L Ch)
T
(027L)

Ch (L Ch)
T
(027L)

 

t

 

 

Tv (Dv1)
T
(Aula)

Fy
St
(217)

Nj (Nj)
Lba
(212J)

D
Vlk
(312)

 

VV (S1)
Kah
(101K)

VV (S1)
Kah
(101K)

VV (S1)
Kah
(101K)

   

Tv (Dv2)
Bro
(Tlo)

Fj (Fj)
Ho
(315)

VV (S2)
Bri
(115K)

VV (S2)
Bri
(115K)

VV (S2)
Bri
(115K)

 
P

 

Tv (Dv1)
T
(Tlo)

VT (S1)
Mu
(i000)

VT (S1)
Mu
(i000)

(S1)
OP
(213)

Aj (S1)
Kl
(211J)

 

Tv (Chl)
ma
(Aula)

       

Tv (Dv2)
Bro
(Aula)

Aj (S2)
Kl
(108J)

(S2)
OP
(311)

VT (S2)
Mu
(i000)

VT (S2)
Mu
(i000)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  tercie D (3.D)  (Markov Jana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

M
Kan
(311)

Tv (Chl)
Kl
(Tlo)

SVnj (Nj 1)
Vor
(110J)

VT (Nj 1)
Mu
(i000)

Nj (Nj 1)
Mar
(111)

Ch
Mar
(314)

 

Nj (Nj 2)
Mar
(026)

     

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

VV (Nj 2)
Per
(101K)

VV (Nj 2)
Per
(101K)

VT (Nj 2)
Mu
(i000)

 

t

 

ZSV
Chl
(310)

D
Tu
(312)

Nj (Nj 1)
Caf
(309)

(Aj 1)
Iza
(316)

Bi
Kan
(023)

 

Aj (Aj 1)
O
(211J)

Fy (L Fy)
Do
(215L)

Fy (L Fy)
Do
(215L)

   

Ch (L Ch)
Mar
(027L)

Ch (L Ch)
Mar
(027L)

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

Aj (Aj 2)
Pvl
(108J)

(Aj 2)
Iza
(308)

Bi (L Bi)
Kan
(024L)

Bi (L Bi)
Kan
(024L)

 
S
t

 

Nj (Nj 1)
Mar
(111)

Nj (Nj 1)
Caf
(112J)

j
Iza
(308)

Z
Mk
(310)

Aj (Aj 1)
O
(113J)

 

Fy
Do
(217)

Bi
Kan
(023)

     

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

Nj (Nj 2)
Mar
(113J)

Aj (Aj 2)
Pvl
(309)

 

t

 

HV (Nj 1)
Pvl
(309)

HV (Nj 1)
Pvl
(309)

Ch
Mar
(026)

M
Kan
(314)

D
Tu
(316)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Tv (Chl)
Kl
(Aula)

SVnj (Nj 1)
Vor
(110J)

j
Iza
(313)

   

SVnj (Nj 2)
Vor
(110J)

Nj (Nj 2)
Mar
(111)

 
P

 

Aj (Aj 1)
O
(108J)

Z
Mk
(310)

Fy
Do
(217)

ZSV
Chl
(316)

Nj (Nj 1)
Mar
(309)

(Nj 1)
Kan
(215L)

         

Aj (Aj 2)
Pvl
(212J)

(Nj 2)
Kan
(215L)

SVnj (Nj 2)
Vor
(111)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  kvarta A (4.A)  (Macela Ji)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

VT (S1)
Mu
(i000)

VT (S1)
Mu
(i000)

Bi
Maa
(023)

ZSV
Chl
(316)

Fy
Do
(213)

 

Aj (Aj 1)
Pe
(113J)

D
Vlk
(313)

M
OP
(213)

   

VV (Vv 3)
Per
(101K)

VV (Vv 3)
Per
(101K)

(Aj 2)
Lba
(309)

 

t

 

Ch
Mar
(026)

Bi
Maa
(023)

Z
Mk
(310)

ZSV
Chl
(313)

 

(Aj 1)
Lba
(314)

M
OP
(213)

HV (Hv)
Em
(309)

HV (Hv)
Em
(309)

   

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

Aj (Aj 2)
Pvl
(113J)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

 
S
t

 

Fy (L FY)
Do
(215L)

Fy (L FY)
Do
(215L)

Aj (Aj 1)
Pe
(315)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

Nj (Nj)
Jn
(316)

 

Ch
Mar
(026)

j
Lba
(314)

     

Bi (L Bi)
Maa
(024L)

Bi (L Bi)
Maa
(024L)

Aj (Aj 2)
Pvl
(211J)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Fj (Fj)
Dov
(314)

 

t

 

j
Lba
(308)

j
Lba
(308)

(Aj 1)
OP
(309)

Aj (Aj 1)
Pe
(211J)

Nj (Nj)
Jn
(111)

Z
Mk
(310)

 

VT (S2)
Mu
(i000)

VT (S2)
Mu
(i000)

   

Aj (Aj 2)
Pvl
(211J)

(Aj 2)
OP
(309)

Fj (Fj)
Dov
(212J)

 
P

 

M
OP
(311)

Fy
Do
(217)

D
Vlk
(312)

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

Nj (Nj)
Jn
(023)

Aj (Aj 1)
Pe
(024L)

         

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

Fj (Fj)
Dov
(315)

Aj (Aj 2)
Pvl
(211J)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  kvarta C (4.C)  (Dvokov Zuzana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Fy
Pac
(217)

D
Tu
(312)

Aj (Aj 1)
Pe
(024L)

Nj (Nj)
Fl
(212J)

(Aj 1)
Dob
(311)

Bi
Maa
(023)

 

j
Dv
(308)

     

(Aj 2)
Dob
(213)

Fj (Fj)
Cha
(112J)

Aj (Aj 2)
Kl
(108J)

 

t

 

j
Dv
(313)

Nj (Nj)
Fl
(212J)

Fy
Pac
(217)

Ch
T
(026)

D
Tu
(312)

 

VV (Vv 1)
Pav
(115K)

Z
Pej
(310)

Tv (Chl)
Imr
(Aula)

Tv (Chl)
Imr
(Tlo)

 

Fj (Fj)
Cha
(112J)

VV (Vv 2)
Kah
(101K)

 
S
t

 

M
Dob
(213)

Ch
T
(026)

VV (Vv 1)
Pav
(101K)

VV (Vv 1)
Pav
(101K)

VV (Vv 1)
Pav
(101K)

Aj (Aj 1)
Pe
(212J)

 

ZSV
Chl
(312)

     

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

Aj (Aj 2)
Kl
(211J)

 

t

 

S: Bi (L Bi)
Maa
(024L)

S: Bi (L Bi)
Maa
(024L)

VT (Aj 1)
Mu
(i000)

VT (Aj 1)
Mu
(i000)

(Aj 1)
Dv
(313)

Aj (Aj 1)
Pe
(313)

 

M
Dob
(026)

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

 

L: Fy (L Fy)
Pac
(215L)

L: Fy (L Fy)
Pac
(215L)

Aj (Aj 2)
Kl
(212J)

(Aj 2)
Dv
(313)

VT (Aj 2)
Mu
(i000)

VT (Aj 2)
Mu
(i000)

 
P

 

Bi
Maa
(023)

Nj (Nj)
Fl
(111)

Aj (Aj 1)
Pe
(024L)

Z
Pej
(310)

ZSV
Chl
(311)

           

Fj (Fj)
Cha
(314)

Aj (Aj 2)
Kl
(108J)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  kvarta D (4.D)  (Odalov Sylvie)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Aj (S 1)
O
(108J)

Nj (S 1)
Pfl
(111)

j
Iza
(315)

(S 1)
Kan
(213)

Nj (S 1)
Caf
(110J)

Ch
T
(026)

 

Tv (Chl)
Imr
(Tlo)

Nj (S 2)
Jn
(108J)

   

VV (Vv 3)
Per
(101K)

VV (Vv 3)
Per
(101K)

Aj (S 2)
O
(108J)

(S 2)
Kan
(215L)

Tv (Dv)
ma
(Aula)

 

t

 

SVnj (S 1)
Vor
(110J)

Nj (S 1)
Pfl
(111)

M
Kan
(312)

Z
Imr
(310)

Fy
Do
(217)

 

D
Fl
(312)

HV (Hv)
Em
(309)

HV (Hv)
Em
(309)

   

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

Nj (S 2)
Jn
(111)

SVnj (S 2)
Vor
(110J)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

 
S
t

 

VT (S 1)
Mu
(i000)

VT (S 1)
Mu
(i000)

Ch
T
(026)

Aj (S 1)
O
(113J)

SVnj (S 1)
Vor
(110J)

D
Fl
(312)

 

SVnj (S 2)
Vor
(110J)

     

Aj (S 2)
O
(211J)

Nj (S 2)
Vor
(110J)

VT (S 2)
Mu
(i000)

VT (S 2)
Mu
(i000)

 

t

 

Bi
OP
(023)

Nj (S 1)
Pfl
(113J)

M
Kan
(313)

Tv (Chl)
Imr
(Aula)

ZSV
Chl
(308)

 

Nj (S 1)
Caf
(111)

j
Iza
(308)

     

Nj (S 2)
Jn
(111)

Tv (Dv)
ma
(Tlo)

Nj (S 2)
Vor
(110J)

 
P

 

Fy
Do
(217)

Bi
OP
(023)

ZSV
Chl
(316)

Aj (S 1)
O
(024L)

(S 1)
Iza
(314)

 

Z
Imr
(310)

       

(S 2)
Iza
(314)

Aj (S 2)
O
(024L)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  kvinta A (5.A)  (Halamkov Daniela)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

FKv (502)
Cha
(113J)

FKv (502)
Cha
(113J)

Nj (Nj 1) Jn (112J)

Z
Pej
(311)

Fy
Pac
(217)

Aj (Aj 2)
Pe
(113J)

Aj (Aj 1)
Pla
(211J)

M
Dob
(213)

j
Dv
(315)

Tv (Dv)
ma
(Aula)

 

Nj (Nj 2) Mar (111)

Fpv (507)
Maa
(024L)

Fpv (507)
Maa
(024L)

Nj (Nj 3) Lba (212J)

Fj (Fj) Cha (113J)

SMv (509)
Dob
(309)

SMv (509)
Dob
(309)

 
 

 

t

 

Tv (Chl)
ma
(mim)

Tv (Chl)
ma
(mim)

 

(Chl)
Dv
(308)

Nj (Nj 1) Jn (309)

ZSV
Dv
(310)

 

Akv (501)
Pvl
(211J)

Akv (501) Pvl (211J)

CFn (517)
Kr
(217)

 

Nj (Nj 2) Mar (111)

CHv (504) Hal (026)

(Dv)
Dv
(313)

Nj (Nj 3) Lba (314)

CHv (504)
Hal
(026)

Nabv (511) Tu (212J)

Tv (NHkj)
Tr
(Aula)

Tv (Dv)
ma
(Tlo)

Fj (Fj) Cha (112J)

CFn (517) Kr (217)

Tv (NHkj)
Tr
(Tlo)

 

Nabv (511)
Tu
(212J)

 
   

 
S
t

 

D
Fl
(313)

Aj (Aj 1)
Pla
(023)

Bi
Maa
(023)

(Aj 1)
Dob
(311)

j
Dv
(308)

 

Z
Pej
(310)

DUv (503)
er
(308)

DUv (503)
er
(308)

   

(Aj 2)
Dob
(311)

Aj (Aj 2)
Pe
(024L)

SFv (510)
Kr
(213)

SFv (510)
Kr
(213)

 

t

 

ZSV
Dv
(310)

j
Dv
(316)

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

Fy
Pac
(217)

M
Dob
(217)

Nj (Nj 1) Jn (110J)

 

Herv (506)
Maa
(023)

Herv (506)
Maa
(023)

   

Nj (Nj 2) Mar (113J)

Nj (Nj 3) Lba (111)

SMv (508)
Plj
(314)

SMv (508)
Plj
(314)

Aj (Aj 2)
Pe
(314)

Fj (Fj) Cha (112J)

 

PGev (514)
Mk
(310)

PGev (514)
Mk
(310)

 

 
P

 

CHv (505)
Hal
(026)

CHv (505)
Hal
(026)

Bi
Maa
(023)

M
Dob
(311)

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

 

D
Fl
(312)

       

Dgv (512)
Mv
(213)

Dgv (512)
Mv
(213)

Aj (Aj 2)
Pe
(108J)

FaLv (513)
Em
(313)

FaLv (513)
Em
(313)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  kvinta C (5.C)  (Kakov tpnka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

FKv (502)
Cha
(113J)

FKv (502)
Cha
(113J)

Nj (Nj 1) Jn (112J)

(Aj 1)
Em
(308)

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

ZSV
Dv
(311)

 

Fy
Do
(217)

D
Tu
(312)

Bi
OP
(023)

 

Nj (Nj 2) Mar (111)

Fpv (507)
Maa
(024L)

Fpv (507)
Maa
(024L)

Nj (Nj 3) Lba (212J)

Fj (Fj) Cha (113J)

Aj (Aj 2)
Pe
(211J)

(Aj 2)
Em
(308)

SMv (509)
Dob
(309)

SMv (509)
Dob
(309)

 
 

 

t

 

Fy
Do
(217)

M
Kan
(311)

VV (Aj 1)
Kah
(115K)

VV (Aj 1)
Kah
(115K)

Nj (Nj 1) Jn (309)

j
Em
(308)

 

Akv (501)
Pvl
(211J)

Tv (Chl) Imr (Aula)

Tv (Chl)
Imr
(Tlo)

 

Nj (Nj 2) Mar (111)

Akv (501) Pvl (211J)

Nj (Nj 3) Lba (314)

CHv (504)
Hal
(026)

CHv (504) Hal (026)

VV (Aj 2)
Bri
(101K)

VV (Aj 2)
Bri
(101K)

Fj (Fj) Cha (112J)

Nabv (511) Tu (212J)

CFn (517)
Kr
(217)

 

Nabv (511)
Tu
(212J)

CFn (517) Kr (217)

   

 
S
t

 

Bi
OP
(023)

j
Em
(313)

Tv (Dv1)
ma
(Aula)

D
Tu
(316)

(Aj 1)
Kan
(213)

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

 

DUv (503)
er
(308)

DUv (503)
er
(308)

   

Tv (Dv2)
Bro
(Tlo)

Aj (Aj 2)
Pe
(108J)

(Aj 2)
Kan
(313)

SFv (510)
Kr
(213)

SFv (510)
Kr
(213)

 

t

 

M
Kan
(213)

VV (Aj 1)
Kah
(101K)

VV (Aj 1)
Kah
(101K)

VV (Aj 1)
Kah
(101K)

Aj (Aj 1)
Pla
(113J)

Nj (Nj 1) Jn (110J)

 

Herv (506)
Maa
(023)

Herv (506)
Maa
(023)

   

Nj (Nj 2) Mar (113J)

Nj (Nj 3) Lba (111)

SMv (508)
Plj
(314)

SMv (508)
Plj
(314)

VV (Aj 2)
Bri
(115K)

VV (Aj 2)
Bri
(115K)

VV (Aj 2)
Bri
(115K)

Aj (Aj 2)
Pe
(211J)

Fj (Fj) Cha (112J)

 

PGev (514)
Mk
(310)

PGev (514)
Mk
(310)

 

 
P

 

CHv (505)
Hal
(026)

CHv (505)
Hal
(026)

j
Em
(313)

Aj (Aj 1)
Pla
(026)

Tv (Dv1)
ma
(Tlo)

 

ZSV
Dv
(308)

       

Dgv (512)
Mv
(213)

Dgv (512)
Mv
(213)

Aj (Aj 2)
Pe
(108J)

Tv (Dv2)
Bro
(Aula)

FaLv (513)
Em
(313)

FaLv (513)
Em
(313)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  kvinta D (5.D)  (Pejochov Lenka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

FKv (502)
Cha
(113J)

FKv (502)
Cha
(113J)

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

ZSV
Dv
(314)

M
Pej
(310)

j
Iza
(313)

 

Nj (Nj 1)
Jn
(112J)

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

   

SMv (509)
Dob
(309)

SMv (509)
Dob
(309)

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

VT (Nj 2)
Mu
(i000)

VT (Nj 2)
Mu
(i000)

Kknv (515)
Vor
(110J)

Kknv (515)
Vor
(110J)

 

t

 

M
Pej
(213)

Fy
Do
(217)

j
Iza
(315)

Aj (Aj 1)
Ka
(215L)

VT (Nj 1)
Mu
(i000)

VT (Nj 1)
Mu
(i000)

Nj (Nj 2)
Caf
(112J)

Akv (501)
Pvl
(211J)

Akv (501)
Pvl
(211J)

CFn (517)
Kr
(217)

 

CHv (504)
Hal
(026)

Aj (Aj 2)
T
(027L)

Nj (Nj 2)
Pfl
(i114)

CHv (504)
Hal
(026)

CFn (517)
Kr
(217)

 
S
t

 

(Aj 1)
Iza
(316)

Aj (Aj 1)
Ka
(i114)

ZSV
Dv
(310)

Ch
Mar
(026)

Nj (Nj 1)
Caf
(212J)

 

Bi
Maa
(023)

D
Fl
(i114)

     

Aj (Aj 2)
T
(108J)

(Aj 2)
Iza
(316)

Nj (Nj 2)
Pfl
(211J)

 

t

 

Ch
Mar
(026)

Fy
Do
(217)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

(Nj 1)
Pej
(213)

Nj (Nj 1)
Caf
(115K)

Bi
Maa
(023)

 

Herv (506)
Maa
(023)

Herv (506)
Maa
(023)

   

SMv (508)
Plj
(314)

SMv (508)
Plj
(314)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Nj (Nj 2)
Caf
(111)

(Nj 2)
Pej
(213)

PGev (514)
Mk
(310)

PGev (514)
Mk
(310)

 
P

 

CHv (505) Hal (026)

CHv (505) Hal (026)

j
Iza
(308)

Nj (Nj 1)
Jn
(112J)

D
Fl
(312)

Aj (Aj 1)
Ka
(108J)

         

Dgv (512) Mv (213)

Dgv (512) Mv (213)

FaLv (513) Em (313)

FaLv (513) Em (313)

Nj (Nj 2)
Caf
(113J)

Aj (Aj 2)
T
(112J)

Kknv (516) Vor (110J)

Kknv (516) Vor (110J)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  sexta A (6.A)  (Chaloupeck-Packov Milena)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

D
Vlk
(312)

M
Pac
(213)

(Aj 1)
Ho
(211J)

Ch
Hal
(026)

Aj (Aj 1)
O
(113J)

Z
Mk
(310)

 

Herv (606)
Maa
(023)

Herv (606)
Maa
(023)

   

Psyv (611)
Chl
(310)

Psyv (611)
Chl
(310)

Aj (Aj 2)
Ka
(108J)

(Aj 2)
Ho
(211J)

FaLv (614)
Em
(309)

FaLv (614)
Em
(309)

 

t

 

Tv (Chl)
Kl
(mim)

Tv (Chl)
Kl
(mim)

Tv (Dv)
ma
(Tlo)

M
Pac
(217)

j
Ho
(315)

Fj (Fj)
Cha
(112J)

Nj (Nj 1)
Jn
(313)

FKv (602)
Cha
(113J)

FKv (602) Cha (113J)

CFn (617)
Kr
(217)

 

NKv (603) Tr (111)

NKv (603)
Tr
(111)

SMv (608) Pac (213)

Tv (NHkj)
Tr
(Aula)

Tv (NHkj)
Tr
(Tlo)

CFn (617) Kr (217)

SMv (608)
Pac
(213)

 
 

 
S
t

 

CMv (607)
Pej
(217)

CMv (607)
Pej
(217)

Aj (Aj 1)
O
(027L)

Nj (Nj 1)
Jn
(314)

M
Pac
(217)

Ch
Hal
(026)

 

j
Ho
(316)

 

DUv (604)
er
(308)

DUv (604)
er
(308)

ZeSv (612)
Ka
(310)

ZeSv (612)
Ka
(310)

Aj (Aj 2)
Ka
(108J)

Fj (Fj)
Cha
(212J)

SFv (609)
Kr
(213)

SFv (609)
Kr
(213)

 

t

 

Tv (Dv)
ma
(Aula)

Nj (Nj 1)
Jn
(023)

j
Ho
(308)

Z
Mk
(310)

(Aj 1)
Pac
(215L)

Aj (Aj 1)
O
(211J)

 

D
Vlk
(312)

ZSV
Tu
(311)

   

Fj (Fj)
Cha
(211J)

Aj (Aj 2)
Ka
(112J)

(Aj 2)
Pac
(215L)

 
P

 

Nj (Nj 1)
Jn
(309)

Aj (Aj 1)
O
(212J)

Ch
Hal
(026)

ZSV
Tu
(313)

Akv (601)
Cha
(113J)

Akv (601)
Cha
(113J)

         

CHv (605)
T
(026)

CHv (605)
T
(026)

Fj (Fj)
Cha
(211J)

Aj (Aj 2)
Ka
(211J)

Nabv (610)
Tu
(212J)

Nabv (610)
Tu
(212J)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  sexta C (6.C)  (Plajnerov Kvta)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Aj (Aj 1)
Pla
(212J)

Aj (Aj 1)
Pla
(212J)

j
Em
(308)

Z
Mk
(313)

Ch
T
(026)

 

M
Dob
(213)

Herv (606)
Maa
(023)

Herv (606)
Maa
(023)

   

Psyv (611)
Chl
(310)

Psyv (611)
Chl
(310)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

FaLv (614)
Em
(309)

FaLv (614)
Em
(309)

 

t

 

Tv (Dv)
T
(Tlo)

Tv (Dv)
T
(Aula)

j
Em
(314)

ZSV
Tu
(312)

VV (Aj 1)
Bre
(115K)

VV (Aj 1)
Bre
(115K)

 

FKv (602)
Cha
(113J)

FKv (602) Cha (113J)

CFn (617)
Kr
(217)

 

NKv (603) Tr (111)

NKv (603)
Tr
(111)

SMv (608) Pac (213)

Tv (NHkj)
Tr
(Aula)

Tv (NHkj)
Tr
(Tlo)

Aj (Aj 2)
Pla
(024L)

Aj (Aj 2)
Pla
(024L)

CFn (617) Kr (217)

SMv (608)
Pac
(213)

 
 

 
S
t

 

ZeSv (612)
Ka
(310)

ZeSv (612)
Ka
(310)

D
Vlk
(312)

j
Em
(309)

Nj (Nj 1)
Mar
(111)

 

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

DUv (604)
er
(308)

DUv (604)
er
(308)

Fj (Fj)
Cha
(112J)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

SFv (609)
Kr
(213)

SFv (609)
Kr
(213)

 

t

 

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

(Aj 1)
Em
(315)

Ch
T
(315)

Nj (Nj 1)
Mar
(024L)

Z
Mk
(310)

 

M
Dob
(213)

ZSV
Tu
(313)

     

(Aj 2)
Em
(315)

Aj (Aj 2)
Pla
(108J)

Fj (Fj)
Cha
(215L)

 
P

 

(Aj 1)
Dob
(i114)

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

Nj (Nj 1)
Mar
(111)

D
Vlk
(312)

CHv (605)
T
(026)

CHv (605)
T
(026)

         

Nabv (610)
Tu
(212J)

Nabv (610)
Tu
(212J)

Aj (Aj 2)
Pla
(112J)

(Aj 2)
Dob
(i114)

Fj (Fj)
Cha
(112J)

Dgv (613)
Mv
(213)

Dgv (613)
Mv
(213)

 

(rozvrh platn od 1.10.2018)

Gymnzium Na Praace  sexta D (6.D)  (Izkov Libue)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

M
Pej
(315)

D
Vlk
(313)

ZSV
Tu
(314)

Nj (Nj 1)
Jn
(111)

j
Iza
(313)

Aj (Aj 2)
Kl
(108J)

Aj (Aj 1)
T
(108J)

Herv (606) Maa (023)

Herv (606) Maa (023)

   

Psyv (611) Chl (310)

Psyv (611) Chl (310)

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

FaLv (614) Em (309)

FaLv (614) Em (309)

Kknv (616) Vor (110J)

Kknv (616) Vor (110J)

 

t

 

Tv (Chl)
Kl
(mim)

Tv (Chl)
Kl
(mim)

(Dv)
Pej
(313)

(Chl)
Pej
(213)

(Chl)
Iza
(308)

 

Z
Pej
(310)

SMv (608)
Pac
(213)

SMv (608)
Pac
(213)

CFn (617)
Kr
(217)

 

(Dv)
Iza
(314)

Kknv (615)
Caf
(110J)

Tv (NHkj)
Tr
(Aula)

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Kknv (615)
Caf
(110J)

Tv (NHkj)
Tr
(Tlo)

CFn (617)
Kr
(217)

 
S
t

 

CMv (607)
Pej
(217)

CMv (607)
Pej
(217)

Aj (Aj 1)
T
(113J)

Nj (Nj 1)
Caf
(110J)

j
Iza
(315)

Nj (Nj 1)
Jn
(112J)

 

ZSV
Tu
(315)

 

SFv (609)
Kr
(213)

SFv (609)
Kr
(213)

ZeSv (612)
Ka
(310)

ZeSv (612)
Ka
(310)

Aj (Aj 2)
Kl
(024L)

Nj (Nj 2)
Tr
(111)

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

 

t

 

Nj (Nj 1)
Jn
(112J)

Z
Pej
(310)

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

j
Iza
(316)

Aj (Aj 1)
T
(108J)

ZSV
Tu
(312)

 

M
Pej
(311)

     

Nj (Nj 2)
Vor
(110J)

Nj (Nj 2)
Tr
(024L)

Aj (Aj 2)
Kl
(024L)

 
P

 

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

D
Vlk
(312)

M
Pej
(314)

Aj (Aj 1)
T
(212J)

Akv (601) Cha (113J)

Akv (601) Cha (113J)

         

CHv (605) T (026)

CHv (605) T (026)

Nj (Nj 2)
Tr
(113J)

Aj (Aj 2)
Kl
(309)

Nabv (610) Tu (212J)

Nabv (610) Tu (212J)

Dgv (613) Mv (213)

Dgv (613) Mv (213)

Zpracovno v systmu Bakali