Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Oznámení výsledků přijímacího řízení do prvních ročníků

26. 4. 2019

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme v úterý 30. 4. v odpoledních hodinách v budově školy a na webových stránkách. Svůj výsledek naleznete v seznamu pod přiděleným kódem.
Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem podáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů v kanceláři školy v pracovní dny od 7:15 do 15:30 hodin. Pokud o studium mít zájem nebudete, prosím sdělte nám tuto informaci co nejdříve na tel. 797 973 100 nebo e-mailem (gymnazium@gym-prazacka.cz).
Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů.