Olympiáda z českého jazyka

6. 12. 2017

se konala 1.12.2017.
Školního kola se účastnilo celkem 38 žáků. (I. kategorie 18, II. Kategorie 20)

VÝSLEDKY:

I. kategorie:

1. Kocourková Anežka 2.C
2. Kosová Johana 1.D
3. Jindřiška Tomšů 2.D

II.kategorie:

1. Kopecký David 4.A
2. Líva Jáchym 3.A
3.-4. Dudová Veronika 5.D
3.-4. Hořejší Alžběta 3.D

Všem účastníkům děkujeme za projevený zájem o český jazyk a vítězům přejeme hodně úspěchů v obvodním kole.

Do obvodního kola postupují první tři z každé kategorie.

Termín konání: 01.02.2018 08:00 – 13:00

Místo konání: ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18
I. kategorie
je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

II. kategorie
je určena žákům 1. - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Za PK ČJL Zuzana Dvořáková