Výstava kvarty C

8. 6. 2018

Dne 19. Dubna se uskutečnila výstava studentů z kvarty C na Novoměstské radnici.
Výstava nesla název „Hranice“, podle jejího hlavního tématu. I když studenti měli stejné téma, tak díla byla velmi odlišná. Svou myšlenku hranic znázornili pomocí fotek, obrazů, oblečení a dalších různých objektů.
Žáci sami připravili občerstvení a celou instalaci výstavy. Ze začátku se sice vyskytlo pár problému, jako třeba změna termínu výstavy, ale vše se podařilo vyřešit, stihnout a zvládnout.
Výstava sklidila úspěch a především žáci si to velmi užili.
Velké Díky patří především paním profesorkám Kahounové a Brichcínové za jejich pomoc.
Děkujeme vedení a Klubu rodičů a přátel školy při Gymnáziu na Pražačce, bez jejichž podpory by výstava nemohla být realizována!!! Taktéž děkujeme všem pedagogům a rodičům, kteří studentům pomáhali a podpořili je.

Kvarta C