Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku studia 2022/2023

29. 4. 2022

V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení, konaného ve dnech 19. a 20. dubna 2022.

  • všeobecné studium
  • zaměření na německý jazyk
  • zaměření na výtvarnou výchovu
  • Přijímací zkoušky byly hodnoceny podle těchto kritérií.
  • Rozhodnutí si prosím vyzvedněte v kanceláři školy od pondělí 2. května, 12:00 hodin.
  • Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou podat odvolání.
  • Formuláře pro odvolání budou k dispozici v kanceláři školy a pod následujícími odkazy: všeobecné studium,německý jazyk, výtvarná výchova.
  • V uplynulých letech jsme mohli vyhovět odvolání: 35 uchazečů na všeobecné studim, 30 uchazečů na německý jazyk a 5 uchazečů na výtvarnou výchovu.