Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Výsledky přijímacího řízení

30. 4. 2019
  • všeobecné studium
  • studium zaměřené na výtvarnou výchovu
  • studium s rozšířenou výukou německého jazyka
  • Výsledky jsou vyvěšeny také v budově školy. Rozhodnutí si prosím vyzvedněte osobně v kanceláři školy od čtvrtka 2. 5., po - čt 7:15 - 15:30, pá 7:15 - 14:30.
    Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem podáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů v kanceláři školy ve výše uvedeném čase.
    Pokud o studium mít zájem nebudete, prosím sdělte nám tuto informaci co nejdříve na tel. 797 973 100 nebo e-mailem (gymnazium@gym-prazacka.cz).
    Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů.