Výlet do Lince

24. 1. 2019

Dne 20. prosince 2018 se třídy prima D a sexta D vydaly na výlet do rakouského Lince. Všichni jsme se sešli v Loudově ulici před šestou hodinou ráno a přesně v celou jsme nastoupili do dvoupatrového autobusu, abychom se vydali se vstříc novým zážitkům. Většina z nás v autobuse dospávala a zbytek si buď povídal, nebo četl.
Cesta trvala asi čtyři hodiny a v její polovině začalo sněžit. S jednou přestávkou jsme dojeli na místo určení. Autobus zastavil na náměstí s nádhernými vánočními trhy. My ale vyrazili nejprve na opačnou stranu. Přešli jsme přes most a vešli do velké moderní budovy, v níž se nacházelo Muzeum budoucnosti.
Nejdříve jsme si prohlédli výstavu s názvem Budoucnost, potom zhlédli 3D film, a nakonec prošli interaktivní sál plný různých novodobých vynálezů. Viděli jsme například brýle pro virtuální realitu nebo terapeutického robotického tuleně. Po prohlídce muzea jsme se vrátili na náměstí s vánočními trhy a pod vedením průvodce, který nás provázel již od počátku, jsme navštívili několik historických památek. Patřil mezi ně i krásný zámek a majestátní Mariánský dóm. Následně nás paní profesorky propustily a řekly, že si můžeme projít Langstraße - ulici plnou obchodů. Sraz jsme měli znovu až v 16 hodin na náměstí, abychom si na závěr prohlédli vánoční trhy. Řada z nás si zde nakoupila suvenýry a v 17 hodin jsme se již vrátili k autobusu.
Cestou zpět jsme si vzájemně sdělovali dojmy, zpívali, a někteří už dokonce i spali. Do Prahy, na místo odkud jsme vyjížděli, nás autobus dovezl až kolem půl desáté. Na závěr mohu již jen dodat, že výlet do rakouského Lince byl skutečně pěkný a nepochybně na něj budeme rádi vzpomínat.

Markéta Dvořáčková