Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Termíny a přihlášení ke zkouškám LanguageCert

Nejbližší termín

  • čtvrtek 1. 2. od 15:00 písemná část
  • pátek 2. 2. od 9:00 ústní čát

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 12. 1. 2018.

Podání přihlášky je podmíněno zaplacením poplatku. Platbu proveďte na účet školy 2002120005/6000 (PPF banka), jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky.

Přihlášky na mezinárodní jazykovou zkoušku LanguageCert podávejte:

  • emailem na adrese: gymnazium@gym-prazacka.cz,
  • osobně u PaedDr. Miroslavy Tužové, nebo PhDr. Sylvie Ošťádalové
  • formulář přihlášky ve formátu: .pdf, .doc .