Terezín 11.- 12. 10. 2022

29. 11. 2022

V úterý 11. 10. třída Kvarta A v doprovodu třídního pana profesora Stříbného a paní profesorky Válkové navštívila historické město Terezín. Exkurze Terezína byla naplánována na dva dny tak, že každý den obsahoval pestrý a náplní odlišný program od toho druhého. Program prvního dne zahrnoval úvodní přednášku týkající se vzniku a využití Terezína, po které jsme se následně přesunuli na komentovanou prohlídku Muzea ghetta. Zde jsme pozorovali vystavené ručně kreslené obrázky dětí, nakreslené v době, kdy v ghettu Terezín děti pobývaly. Z muzejní prohlídky jsme plynule přešli na lehkou procházku městem obohacenou výkladem o dřívější funkci historických budov nacházejících se ve městě. Po obědě pokračovala komentovaná prohlídka prostorů Magdeburských kasáren, kolumbária a centrální márnice. Samotnou prohlídku pak zakončila procházka městem k židovskému hřbitovu a návštěva krematoria s pitevnou. Po krátké pauze na pokojích jsme byli rozděleni na dvě skupiny s tím, že každou skupinu čekal jiný workshop. První skupina se vydala na workshop s názvem "Vzkazy z minulosti", kde po vyluštění vyrytých vzkazů za pomoci historických materiálů s osobními údaji vyhledávala odpovědi na otázky ohledně osoby, která vzkaz zanechala. Druhá skupina mezitím pracovala na úkolech týkajících se workshopu o nacistické propagandě, kde se například dozvěděla, co vlastně propaganda znamená, jak se dělí a k čemu slouží. Po skončení workshopu následoval už jen večerní program, kterým byla prohlídka podzemních chodeb Hlavní pevnosti. Druhý den dopoledne nás čekala výměna workshopů mezi skupinami a následně všemi očekávaná online beseda s pamětnicí, paní Evelinou Merovou, při které nám převyprávěla její dechberoucí životní příběh. Na konci besedy jsme dostali i vlastní prostor na dotazy na paní Merovou, která nám vše ochotně zodpověděla. Posledním bodem exkurze byla plánovaná prohlídka Malé pevnosti, která byla jedním z nejvíce deprimujících zážitků pro nás všechny. Prostory Malé pevnosti spolu s informacemi od pana průvodce vytvořily obrovskou vlnu mrazu běhajícího nám po zádech. Nicméně i zkušenosti tohoto typu jsou velmi důležité, čímž bych chtěla říci, že si vážíme příležitosti a děkujeme za celkovou organizaci a zvládnutí celé exkurze do Terezína.

Klára Dušková