Terezín

30. 9. 2021

Ve dnech 15. a 16. září jela naše třída, kvarta C, na dvoudenní vzdělávací exkurzi do města Terezín. Doprovázely nás paní profesorky PaedDr. Miroslava Tužová a PhDr. Veronika Válková. Čekal na nás velmi intenzivní program, který nás měl poučit nejen o funkci Terezína coby židovského ghetta v době druhé světové války ( této nejznámější části jeho historie byla velká část přednášek věnována), ale i o jeho původní obranné funkci a samozřejmě o přilehlé Malé pevnosti, která dlouhodobě sloužila jako vězení. Mimo jiné zde byl vězněn Gavrilo Princip a Milada Horáková.
Program sestával z několika workshopů, což byly v zásadě interaktivní přednášky s diskuzí, zaměřené na nacistickou propagandu a život stráží v Terezíně, dále z několika přednášek především o historii Terezína a z prohlídky Malé pevnosti, podzemních chodeb a dobrovolně i krematoria. Zde byla velmi mrazivá atmosféra, z místa jsem měla husí kůži a dlouho jsem tam nevydržela, takže chápu, proč to bylo dobrovolné.
Program zahrnoval i prohlídku muzea, kdy bylo mimo jiné k vidění velké množství výtvarných děl vzniklých v Terezíně. Jejich prohlídce všek byla vyhrazena jen asi čtvrthodina, což je škoda, protože některá vystavená díla byla opravdu mimořádná, za všechny tu uvedu díla Helgy Hoškové-Weissové. Nás, co by výtvarnou třídu, to přirozeně zajímalo.
Na poslední chvíli byla zrušena diskuze s pamětnicí, což je podle mě velká škoda, i když organizátoři se s tím poměrně dobře vypořádali a přednáška byla nahrazena workshopem na téma vztahů v terezínském ghettu.
Ubytováni jsme byli přímo v Terezíně, v Magdeburských kasárnách. Mnohým se zdálo poměrně ironické, že tam velmi dobře vařili a pokoje byly velmi příjemné. Mně osobně přednášky pomohly si terezínskou realitu lépe představit a s mnohými jsme se shodli, že nám pomohly vyvrátit některé iluze, které jsme o Terezíně měli; většina třídy hodnotila exkurzi velmi pozitivně.
Na vzdělávací seminář finančně přispěl KRPŠ.

Miroslava Tužová