Studium v Německu – akce pro 5. D a 6. D

30. 1. 2018

Hned na začátku kalendářního roku, když jsme ještě plni předsevzetí a plánů do budoucna, byly pro žáky 5. D a 6. D zorganizoványdvě akce, na kterých byli žáci informováni o studiu v Německu.
Na první akci dne 3. 1. 2018 šlo v prezentaci Olivera Losmanna z 5. Do univerzitách a vysokých školách v Bádensku-Württembersku. V červnu byl Oliver na pozvání organizace Bádensko-Württembersko mezinárodně účastník pětidenní Cesty po vysokých školách Bádenska-Württemberska, kde poznal řadu studijních možností. Byla např. představenaUniverzita v Kostnici, která leží v nádherném prostředí u Bodamského jezera, kde je mnoho možností pro využití volného času, např. surfování na Bodamském jezeře. Další zvláštní studijní možnost představuje duální studium Bádenska-Württemberska, kde se studuje a zároveň již pracuje. Řada velkých firem jako Siemens se podílejí na tomto projektu. Oliver informoval v rámci své prezentace také o krocích při ucházení se o studijní místo, např. jak se přepočítávají známky českého maturitního vysvědčení, které je kladeno na roveň německému maturitnímu vysvědčení.
V návaznosti na to informoval Taylor Lei, maturant naší školy z roku 2017, o svém studiu informatiky na Technické univerzitě v Mnichově (TUM). Taylor tam studuje od října 2017 a mohl tak sdělit první osobní zkušenosti jako student. Studium se mu líbí, je velmi konkrétní a orientované na praxi, zajímavé a obsáhlé. Výběr seminářů je vynikající především v dalšímprůběhu studia, stejně jako jsou vynikající studijní podmínky, např. knihovna. Studentstvo, přes 40 000 studujících, je mezinárodní, což – jak řekl Taylor – je úplně normální, o čemž ještě nikdy nepřemýšlel. Naproti tomu je nutné více přemýšlet o tom, jak si člověk rozdělí peníze, neboť především bydlení je v Mnichově značně drahé. Často jsou také byt a univerzita od sebe hodně vzdálené.Vše se dá zvládnout, řekl Taylor, a vyplatí se to, neboť studium v Mnichově je jednoduše super. Jediné, co hovoří proti Mnichovu ve prospěch Prahy je skutečnost, že metro v Praze je stokrát lepší než mnichovské metro.
Na další akci dne 23. 1. 2018 představili paní Schönfelder a pan Mayer, referenti Mezinárodního univerzitního centra Technické univerzity Báňské akademie Freiberg v Sasku, svou univerzitu. Kladem této univerzity je její poloha na hranici s Českou republikou. Jedná se o malou, přehlednou univerzitu s kampusem, na které lze studovat převážně přírodovědecké předměty, ale také jeden vynikajícíekonomický obor. Jedna ze specializací je studium geologie a vědního oboru těžba nerostů. Univerzita vlastní také jednu z nejvzácnějších sbírek minerálů. V rankingu dostává univerzita velmi dobrá hodnocení. Celkově zde studuje více než 4000 studentů, tzn. desetina ve srovnání s Technickou univerzitou v Mnichově. To vede k tomu, že člověk není anonymním studentem, nýbrž že se zde lidé navzájem znají, dobře znají, a to jak učitelé, tak i studenti. A ještě jedna přednost: Náklady na bydlení a životní náklady v tomto malém městě – Freiberg má přibližně 40 000 obyvatel – jsou výrazně nižší než např. v Mnichově.
Kostnice, Mnichov nebo Freiberg – studium v Německu je atraktivní. Nemusí se jednat o celé studium, také jeden či dva semestry v rámci výměnného programu Erasmus se vyplatí. A pro každého, kdo úspěšně složil zkoušku DSD-II, to z hlediska znalosti německého jazyka není žádný problém.

Michael Hofmann