Sportovní kurz

19. 5. 2022

Dne 1. května jsme vyrazili společně se třídou 5. A na sportovní kurz do Horních Poříčan. Cílem sportovního kurzu je vyzkoušet si sporty, na které v normální výuce není prostor. Sportů si člověk vyzkouší vícero, ale zdaleka největší důraz se klade na cyklistiku.
Na „menší“ cyklovýlety se jezdilo každé odpoledne a člověk si podle svých možností mohl vybrat trasu mezi dvaceti pěti a čtyřiceti kilometry. Já, jakožto necyklista, jsem pokaždé volila tu nejkratší trasu, protože terén v okolí Strakonic je poměrně kopcovitý a i těch, pro někoho malicherných, dvacet pět kilometrů mi dalo řádně zabrat. Ve středu nás čekal celodenní výlet na kolech, který byl fyzicky náročnější, než se zprvu zdál.
Zbylé dny jsme mimo cyklistiku poznali i orientační běh, střílení ze vzduchovky nebo lezení na lanech. Ve čtvrtek byly tyto disciplíny zahrnuty ve společném čtyřboji.
I když nejsem velkým fanouškem sportu, sportovní kurz jako takový mě velmi bavil. Nejednalo se pouze o pohyb, ale i sportovní soutěže, obdivování krajiny jižních Čech a čas strávený se spolužáky.

Johana Kosová