Sbor Repetice v Hamburku

13. 11. 2019

Ve dnech 8. - 10. listopadu 2019 navštívil náš pěvecký sbor Repetice malebné přístavní město Hamburk. Po příjezdu nás mile přivítaly hostitelské rodiny žáků z místního gymnázia Christianeum. Hostitelé se nás okamžitě ujali a starali se o nás jako o vlastní. Ubytovali jsme se a připravili se na večerní koncert, který se přidal mezi naše nejvydařenější. Kromě sboru GNP Repetice zde vystoupil kvartet Echo a komorní dívčí sbor Alumnichor, jejichž členové také patří do místního třísetčlenného sboru. V příjemných prostorách hostitelského gymnázia (navrženého dánským architektem Arnem Jacobsenem)  následovala společná pizzaparty sboristů, diváků i přítomných vyučujících z obou gymnázií.
Druhého dne nás čekala prohlídka centra města včetně světoznámé Elbphilharmonie a překrásného barokního kostela St. Michaelis. Většinu dne jsme však strávili v okolí radnice a přilehlého náměstí.
V okolních ulicích jsme v drobných skupinkách ochutnávali místní speciality, nakupovali suvenýry a prohlíželi si vše, co v naší zemi nenajdeme.
Celá  akce se uskutečnila díky sboru gymnázia Christianeum, který prostřednictvím sbormistra a učitele Tima Sauerweina oslovil paní profesorku Janu Kavanagh (vytipovali si naše gymnázium na základě výuky němčiny a existence sboru), ta pomohla v organizaci jarní akce německých partnerů. Proto jsme mohli předvést něco z naší kultury a prožít tak nádherný a zajisté nezapomenutelný podzimní víkend.
Podařilo se nám navázat vřelé přátelství se školou i rodinami a doufáme v další zážitky, jako byl tento.
Za výraznou finanční podporu děkujeme Klubu rodičů GNP a velký dík patří vstřícnému přístupu vedení školy.

Kayana Osman a Martina Kocourková