Projekt Stopy

18. 9. 2019

V úterý 10. září 2019 navštívila naše třída 4. C kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Účelem nebylo jen spatřit Pražské Jezulátko, ale zúčastnit se projektu Stopy. Díky tomu měla naše třída jedinečnou možnost prohlédnout si kostel formou zábavných úkolů a skupinové práce a zjistit různé zajímavosti, které by v očích obyčejného turisty zůstaly bez povšimnutí.
Následovala beseda s převorem kláštera Pražského Jezulátka a členem karmelitánského řádu. Mohli jsme tak alespoň částečně nahlédnout do řádového i osobního života řeholníků.
Na závěr naší nevšední návštěvy jsme zavítali do krypty a dalších veřejnosti nepřístupných prostor.Tato místa vedla k zamyšlení nad sebou samým a pomíjivostí lidského bytí …
Celým dopoledním programem nás provázeli tři zkušení, odhodlaní a energičtí lektoři a přiblížili nám historický a duchovní význam kostela i celého poutního místa. Jejich zásluhou celá třída tuto akci velmi prožívala; získali jsme jiný rozměr znalostí ze světa duchovního a světského nebo jiný pohled na vlastní duchovno, na které není v dnešním uspěchaném světě čas.

Martina Kocourková 4. C