Podzimní prázdniny ve Švýcarsku

8. 12. 2018

Po noci strávené cestou jsme se probudili nedaleko Bernu. Studenti si mohli prohlédnout „největší nákupní galerii“ ve starobylém městě, jehož historie je spojena s osobností Alberta Einsteina, jeho architekturu, katedrálu, medvědy i sobotní trh.
Odpoledne nás čekala Ženeva, prohlídka CERNu. Abychom alespoň trochu přiblížili problematiku studia hmoty, dostali všichni komiks, který zkoumání hmoty alespoň trochu zábavnou formou přiblížil a zároveň obdrželi základní slovníček, exkurze totiž probíhala v angličtině.
Nedělní prohlídka městeček na pobřeží Ženevského jezera zahrnovala i turistické atrakce, jako byla socha Freddieho Mercuryho či Le Corbusierovu Vodní vilu. Sýrárna v Gruyére přiblížila výrobu tradičních sýrů, byla spojena s příjemnou ochutnávkou a posléze návštěvou historického centra městečka.
Další cesta nás zavedla do horských oblastí, mohli jsme si prohlédnout Interlaken a blízké vodopády. Bohužel počasí moc nepřálo, a to ani další den. Naštěstí prohlídku Lucernu jsme šťastně zakončili návštěvou zdejšího technického muzea, kde se studenti mohli seznámit s minulostí i současností dopravy po železnici, silnici, po vodě i vzduchem. Včetně leteckých simulátorů a třeba postupu stavby tunelu pod Mt. Blankem. Bonusem byla malá výstavka veteránů značky Tatra.
Závěrem naší cesty byla večerní prohlídka Curychu, údajně nejdražšího města Evropy.

Radek Kalač, Milena Pacáková