Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Podzimní prázdniny ve Švýcarsku

8. 12. 2018

Po noci strávené cestou jsme se probudili nedaleko Bernu. Studenti si mohli prohlédnout „největší nákupní galerii“ ve starobylém městě, jehož historie je spojena s osobností Alberta Einsteina, jeho architekturu, katedrálu, medvědy i sobotní trh.
Odpoledne nás čekala Ženeva, prohlídka CERNu. Abychom alespoň trochu přiblížili problematiku studia hmoty, dostali všichni komiks, který zkoumání hmoty alespoň trochu zábavnou formou přiblížil a zároveň obdrželi základní slovníček, exkurze totiž probíhala v angličtině.
Nedělní prohlídka městeček na pobřeží Ženevského jezera zahrnovala i turistické atrakce, jako byla socha Freddieho Mercuryho či Le Corbusierovu Vodní vilu. Sýrárna v Gruyére přiblížila výrobu tradičních sýrů, byla spojena s příjemnou ochutnávkou a posléze návštěvou historického centra městečka.
Další cesta nás zavedla do horských oblastí, mohli jsme si prohlédnout Interlaken a blízké vodopády. Bohužel počasí moc nepřálo, a to ani další den. Naštěstí prohlídku Lucernu jsme šťastně zakončili návštěvou zdejšího technického muzea, kde se studenti mohli seznámit s minulostí i současností dopravy po železnici, silnici, po vodě i vzduchem. Včetně leteckých simulátorů a třeba postupu stavby tunelu pod Mt. Blankem. Bonusem byla malá výstavka veteránů značky Tatra.
Závěrem naší cesty byla večerní prohlídka Curychu, údajně nejdražšího města Evropy.

Radek Kalač, Milena Pacáková