Olympiáda v českém jazyce

2. 12. 2019

se konala  19. 11. 2019
Letos se účastnilo celkem 60 soutěžících. V I. kategorii (primy+sekundy) 30 žáků,
ve II.kategorii (tercie – sexty) 30 žáků.

Nejlépe si vedli:

I.kategorie
Maximální počet bodů: 50 (30 bodů gramatika+20bodů sloh)

1. Zuzana Fialková, prima D,               43 bodů (25 + 18)
2.- 3. Adriana Vočadlová, sekunda C   41 bodů (25 + 16)
2.- 3. Alžběta Kopkášová, prima C       41 bodů (24 + 17)

II.kategorie
Maximální počet bodů: 50 (30 bodů gramatika+20bodů sloh)

1. Martina Kocourková, kvarta C,      42,5 bodů (26 +16)
2. David Kopecký, sexta A,                42 bodů (23 + 19)
3. Anežka Hodoušková, sexta D,       40 bodů (22 + 18)

Do obvodního kola, které se bude konat koncem ledna, postupují první tři výherci. BLAHOPŘEJEME!
Všem, kteří svůj čas věnovali olympiádě, děkujeme a věříme, že příští rok se opět jazykového klání účastní.
 

Za PK ČJL Zuzana Dvořáková